Διαχείριση της Σχολικής Τάξης

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
5 Μήνες (155 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
12,92

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
5 Μήνες (155 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
12,92

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης» απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη εκπαίδευσης, με σκοπό να αξιοποιηθεί στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο σκοπός του είναι διττός: από τη μία, ο εντοπισμός των παραγόντων και των φαινομένων που δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού και, από την άλλη, η ανάδειξη σύγχρονων και αποτελεσματικών τρόπων οργάνωσης και διαχείρισης της σχολικής τάξης. Μεταξύ άλλων, αναλύονται σύγχρονες καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, οι μορφές και τα είδη αξιολόγησης της μάθησης του μαθητή και γίνεται μια αποτίμηση της αξίας της για την εκπαίδευση εν γένει. Τέλος, προτείνονται μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής.

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Κλίμα της Σχολικής Τάξης
 • Παράγοντες Διαμόρφωσης του Σχολικού Κλίματος
 • Οι Σχέσεις Εκπαιδευτικού και Μαθητών
 • Οι Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών
 • Αναγκαιότητα της Γονεϊκής Εμπλοκής/Συμμετοχής στη Διαμόρφωση κατάλληλου Σχολικού Κλίματος
 • Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Σχολείο
 • Θέματα Προσαρμογής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των Μαθητών-Μεταναστών
 • Θέματα Προσαρμογής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των Τσιγγανοπαίδων
 • Θέματα Προσαρμογής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των Μουσουλμανοπαίδων
 • Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία
 • Σχολική φοβία – Σχολική Αποτυχία
 • Αίτια και Σημεία Αναγνώρισης του Σχολικού Εκφοβισμού
 • Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού σε Ατομικό και Οικογενειακό Επίπεδο
 • Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού σε Επίπεδο Σχολείου
 • Ανάπτυξη της Αυτοεκτίμησης και Μηχανισμών Αυτοπροστασίας στα Παιδιά
 • Καλλιέργεια Προσωπικών Δεξιοτήτων
 • Καλλιέργεια Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Τεχνικές Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής
 • Οφέλη από την Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής
 • Προγράμματα Πρόληψης και Άσκησης Δεξιοτήτων Ζωής
 • Μαθητοκεντρικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Συνεργατικές Μέθοδοι Διδασκαλίας (π.χ. Μέθοδος Project, Διαθεματική Διδασκαλία)
 • Βιωματικές και Ενεργητικές Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης των Μαθητών
 • Αξιολόγηση, Αποτίμηση και Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Μέτρηση Ευφυΐας και Μνήμης
 • Μορφές και Είδη Αξιολόγησης
 • Εναλλακτικοί Τρόποι Αξιολόγησης
 • Φάκελος Αξιολόγησης (Portfolio)

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπαλης Θωμας
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 61ο κύκλο σπουδών από 4/11/2019 μέχρι και 11/12/2019 ισχύει έκπτωση 10% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 € 720 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 267 € 240 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 € 684 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 720 € 648 € 680 € 612 € 640 € 576 € 600 € 540 € 560 € 504 €
Δόση 240 € 216 € 227 € 204 € 214 € 193 € 200 € 180 € 187 € 168 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα