Διοίκηση Αλλαγών Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (75 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (75 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων που αφορούν τη διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής, καθώς και η απόδοση βασικών γνώσεων σχετικά με τη διοίκηση αλλαγών. Το πρόγραμμα επιδιώκει να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση αλλαγών στους οργανισμούς, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της διαχείρισης της αλλαγής μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και θα κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η διαχείριση της αλλαγής είναι σημαντική για τους οργανισμούς σήμερα. Παράλληλα, θα μελετηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τους οργανισμούς στη σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς απαιτείται από τους εργαζόμενους να διαχειρίζονται τις αλλαγές στον οργανισμό τους με ευελιξία και να προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα της εποχής μας.
Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να εξοικειωθούν με τη διαδικασία διαχείρισης της αλλαγής και, στο πλαίσιο των επιμέρους σταδίων, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάλυση των παραγόντων που διαμορφώνουν την ανάγκη για αλλαγή και τον σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής υλοποίησης της αλλαγής στους οργανισμούς. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα παρουσιαστούν βασικά υποδείγματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αλλαγής, και συγκεκριμένα, το Kotter’s 8-Step Change Model, το Lewin’s Change Model, το McKinsey 7S Framework και τη Nudge Theory.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να ηγούνται της αλλαγής και να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες για ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οι Βασικές Έννοιες της Διαχείρισης της Αλλαγής
 • Η Σημασία της Διαχείρισης της Αλλαγής
 • Οι Προκλήσεις και οι Ευκαιρίες της Διαχείρισης της Αλλαγής
 • Οργανωσιακή Επιχειρησιακή Κουλτούρα
 • Αναγκαιότητα & Προϋποθέσεις για Αλλαγή και Ανάπτυξη στο Χώρο Εργασίας
 • Οργανωτική Κουλτούρα και Αλλαγή
 • Διοίκηση και Οργανωτική Κουλτούρα
 • Ανάλυση των Αναγκών της Αλλαγής
 • Σχεδιασμός της Αλλαγής
 • Υλοποίηση της Αλλαγής
 • Kotter's 8-Step Change Model
 • Lewin’s Change Model 3ών Βημάτων
 • Deming Cycle
 • McKinsey 7S Framework
 • Nudge Theory

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 298 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 175 149 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 330 281 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 298 253 € 280 238 € 263 224 € 245 208 €
Δόση 149 127 € 140 119 € 131 111 € 123 105 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Μελισσανίδου Ελένη
Μελισσανιδου Ελενη
Δρ. Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διεθνείς Επιχειρήσεις, Στέλεχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Διδάσκουσα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στο Business College of Athens (BCA), Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης