Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κατεύθυνση: Υγεία

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης  Επιμόρφωσης  

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (180 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (180 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) αποτελεί έναν νευραλγικό χώρο που έχει ως ρόλο την υποδοχή, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με οξέα και επείγοντα προβλήματα. Η βέλτιστη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης ενός Τ.Ε.Π. συνεισφέρει στην αποτελεσματική λειτουργία του και ταυτόχρονα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς.
Σκοπός του προγράμματος "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών" είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τη διοίκηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), καθώς και με τη διαγνωστική προσπέλαση του κάθε περιστατικού μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων πρωτοκόλλων. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά σχετικά με την οργάνωση και τα πρωτόκολλα λειτουργίας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τη διαλογή (Triage) των ασθενών και την παραπομπή τους για διαγνωστικό απεικονιστικό έλεγχο. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες/ουσες μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων κλινικών θεμάτων (case studies) θα εξοικειωθούν με ορθές πρακτικές στην επείγουσα ακτινολογία, οι οποίες μεγιστοποιούν την πιθανότητα ευνοϊκής έκβασης της υγείας του εκάστοτε ασθενούς.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελματίες Υγείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), αποφοίτους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στον τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Επείγον-Έκτακτο Περιστατικό, Ορισμοί
 • Χωροταξία και Εξοπλισμός
 • Στελέχωση, Διεπιστημονική Ομάδα, Οργανόγραμμα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, Πρωτόκολλα Λειτουργίας
 • Αξιολόγηση Λειτουργίας, Πρότυπα Αξιολόγησης
 • Κλινική Απόφαση, Υποστήριξη και Παραπομπή σε Εξετάσεις
 • Η Διαμόρφωση της Κουλτούρας των Οργανισμών -Εργασιακές Αξίες
 • Η Δυναμική των Ομάδων και η Σχέση Ισχύος και Ευθύνης
 • Ηγεσία, Ανεπαρκής Ηγεσία και Παθολογία στους Οργανισμούς
 • Mobbing στο Χώρο Εργασίας
 • Δείκτες Ποιότητας
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Ικανοποίηση Ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
 • Κλίμακες Αξιολόγησης Διαλογής
 • Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας
 • Θεωρία Ζήτησης - Προσφοράς
 • Δαπάνες Υγείας
 • Αξιολόγηση της Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα στο Ακτινολογικό Εργαστήριο
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Ασθενή
 • Τηλεϊατρική -Τηλεακτινολογία
 • Artificial Intelligence (AI) σε Απεικονιστικές Μεθόδους
 • Διαλειτουργικότητα
 • Προσδιορισμός Παραγόντων Επικινδυνότητας- Εκτίμηση Παραγόντων Κινδύνου
 • Νομοθετικό Πλαίσιο - Βιοηθική και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Στρατηγικές για τη Διασφάλιση και Προαγωγή Επαγγελματικής Υγείας
 • Ακτινογραφικό Μηχάνημα. Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα (C-arm)
 • Αξονικός Τομογράφος (Computed Tomography). Μαγνητικός Τομογράφος (MRI)
 • Echo Ultrasound
 • Στεφανιογράφος – Αγγειογράφος
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Ακτινογραφία Πυέλου
 • Αξονική Εγκεφάλου
 • Μαγνητική Τομογραφία Ήπατος - MRCP
 • Υπερηχοτομογραφία Κοιλίας
 • FAST ECHO ULTRASOUND

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 680 578 € 640 544 € 600 510 € 560 476 €
Δόση 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Στεργιάννης Παντελής
Στεργιαννης Παντελης
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.
Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τσιμπουκλή Άννα
Τσιμπουκλη Αννα
Επίκουρη Καθηγήτρια Διά Βίου Μάθησης, Δυναμικής Ομάδας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΠΤΔΕ, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Σούλης Πέτρος
Σουλης Πετρος
Υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής-Προϊστάμενος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων ΓΝΔΑ «Αγ.Βαρβάρα»-Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Μπιδικούδης Παναγιώτης
Μπιδικουδης Παναγιωτης
Υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, MsC Επαγγελματική και Πειβαλλοντική Υγεία, MSc Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας, Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Γ. Ν. Νίκαιας Αγιος Παντελεήμων
Δρ. Ίντας Γεώργιος
Δρ. Ιντας Γεωργιος
Νοσηλευτής, MSC, MHSc, PhD, Τομεάρχης Εργαστηριακού Τομέα Γ.Ν.Ν. Άγιος Παντελεήμων.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry