Early Entry

Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου

Κατεύθυνση: Εγκληματολογία

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (88 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (88 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διεπιστημονική προσέγγιση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κατανοήσουν σε βάθος την ποινική θεωρία και τους τρόπους αντιμετώπισης των ανθρωποκτονιών από το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και τις ιδιαίτερες εγκληματολογικές διαστάσεις που λαμβάνουν συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως αυτές που θα μελετηθούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες πεδίου ως προς την πρόληψη και τη διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας και μελέτης του φαινομένου.

Από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με ζητήματα που άπτονται του νομικού πλαισίου, της ποινής και θα μελετήσουν, αφενός τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κρίσιμα ζητήματα όπως η συμμετοχή, η άρση του αδίκου και του καταλογισμού, αφετέρου σχετική επιλεγμένη νομολογία ελληνικών δικαστηρίων. Εν συνεχεία, από τη σκοπιά της εγκληματολογίας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξετάσουν τις κυριότερες θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις αναφορικά τόσο με το έγκλημα της ανθρωποκτονίας όσο και με την κοινωνική αντίδραση απέναντι σε αυτό και τους δράστες του. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο διατύπωσης επιστημονικών προτάσεων απέναντι σε ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη έκφανση του φαινομένου, μέσα από την αξιοποίηση των κατάλληλων ερευνητικών πηγών. Από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εμβαθύνουν σε ζητήματα ορολογίας και σκιαγράφησης του προφίλ δραστών και θυμάτων σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν ειδικές θεματικές με έμφαση στην εγκληματικότητα και τη θυματοποίηση ανηλίκων και γυναικών, ενώ, τέλος, θα παρουσιαστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς την παρουσίαση υποθέσεων μεγάλου εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσους/όσες ασκούν επαγγέλματα των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στο Έγκλημα της Ανθρωποκτονίας
 • Νομική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας με Δόλο (άρθρο 299 ΠΚ)
 • Ειδικότερα Ζητήματα Ανθρωποκτονίας αναφορικά με Διαβαθμίσεις Δόλου, Αποκλεισμό Αδίκου/Καταλογισμού, Συμμετοχή, Απόπειρα και Συρροή
 • Νομολογιακά Παραδείγματα – Ανάλυση Περιπτωσιολογίας
 • Θεωρητικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις. Παρουσίαση Εγκληματολογικών Θεωριών
 • Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Μελέτη του Εγκλήματος της Ανθρωποκτονίας. Δεδομένα και Αναγνώσεις
 • Κατανοώντας Ειδικές Μορφές Ανθρωποκτονιών. Βασικές Εγκληματολογικές Τυπολογίες
 • Πολιτικές Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Ανθρωποκτονίας. Έρευνα και Πρόληψη
 • Ανθρωποκτονίες και ΜΜΕ: Τυπολογίες, Σκιαγράφηση Προφίλ Δραστών, Θυμάτων και Ζητήματα Ορολογίας
 • Ειδικά Θέματα: Ανθρωποκτονίες με Δράστιδες & Θύματα Γυναίκες και οι Μιντιακές Απεικονίσεις τους
 • Ειδικά Θέματα: Ανθρωποκτονίες με Δράστες & Θύματα Ανήλικα Άτομα και οι Μιντιακές Απεικονίσεις τους
 • Συνοπτικό Εγχειρίδιο για την Παρουσίαση και Ανάλυση Υποθέσεων Ανθρωποκτονιών από τα ΜΜΕ
 • Παρουσίαση Πραγματικών Περιστατικών Υπόθεσης
 • Δικαστηριακή Προσέγγιση Υπόθεσης
 • Εγκληματολογική Προσέγγιση Υπόθεσης
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Υπόθεσης – Μιντιακές Απεικονίσεις

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 500 425 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 167 142 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 475 404 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 425 361 € 400 340 € 375 319 € 350 298 €
Δόση 142 121 € 134 114 € 125 106 € 117 99 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πανούσης Γιάννης
Πανουσης Γιαννης
Ομότιμος Καθηγητής στις Εγκληματολογικές Επιστήμες με έμφαση στην Εγκληματολογία ως Σύστημα Επικοινωνίας και Ελέγχου, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Καρδαρά Αγγελική
Καρδαρα Αγγελικη
Δρ. Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Crime & Media Lab του ΚΕ.Μ.Ε.
Λεµπέση Μάρθα
Λεµπεση Μαρθα
Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.)
Χιόνης Διονύσιος
Χιονης Διονυσιος
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ΜΔΕ Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 88 μέρες για τη λήξη του Early Entry