Εκπαίδευση για την Ένταξη της "Ετερότητας", την Αντιμετώπιση του Ρατσισμού και των Διακρίσεων σε Συνθήκες Πολυπολιτισμικότητας Νεο

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 26/10/2020

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
10 Μήνες (345 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
13,8

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
10 Μήνες (345 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
13,8
Έναρξη Μαθημάτων
26/10/2020

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των λειτουργιών της εκπαίδευσης και της κοινωνικής της σημασίας σε σχέση με φαινόμενα όπως ο ρατσισμός. Ειδικότερα, μέσα από τη μελέτη της έννοιας της εκπαίδευσης και της εξέλιξής της αναδεικνύεται ο κοινωνικός της ρόλος και η κοινωνικοποιητική της λειτουργία για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας αντιμετώπισης των διακρίσεων και συμπερίληψης των αλλοδαπών μαθητών που προδιαγράφεται υπό το πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ και ειδικότερα:

 • σε εν ενεργεία και μελλοντικούς  εκπαιδευτικούς όλων των τύπων, βαθμίδων και ειδικοτήτων,  (τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης), στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και σε επαγγελματίες διοίκησης της εκπαίδευσης,
 • σε  εκπαιδευτικούς τυπικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε Τάξεις Υποδοχής και σε Δομές Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων - ΔΥΕΠ και σε εκπαιδευτικούς μη τυπικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε προγράμματα που εφαρμόζουν ΜΚΟ, δήμοι και περιφέρειες  τα οποία αφορούν παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό προφίλ,   
 • σε υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Εκπαιδευτής του Προγράμματος είναι ο Δρ. Γιώργος Θραψανιώτης, Ε.Δ.Ι.Π. Π.Τ.Δ.Ε., Σχολής Επιστημών Αγωγής Ε.Κ.Π.Α.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εκπαίδευση, Παιδεία, Κατάρτιση και Αγωγή: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία και Παιδαγωγική
 • Ιστορικές και Φιλοσοφικές Καταβολές: Οι Θεμελιώδεις Εκπαιδευτικές Φιλοσοφίες
 • Ιστορική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης: από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση, στο Διαφωτισμό και στη Σύγχρονη Εκπαίδευση
 • Ιστορική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Η Εκπαίδευση ως Φορέας Αναπαραγωγής των Κοινωνικών Ανισοτήτων
 • Βασικές Εκφάνσεις των Κοινωνικών Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση
 • Το Εκπαιδευτικό Σύστημα ως Θεσμοθετημένη Οργάνωση και οι Εκπαιδευτικές Αλλαγές
 • Τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Διδακτικά Εγχειρίδια
 • Η Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Θεσμών-Κοινότητας-Οικογένειας
 • Κοινωνική Προέλευση και Διαφοροποίηση Σχολικών Επιδόσεων
 • Ο Ρόλος και οι Λειτουργίες των Μηχανισμών Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
 • Κίνητρα και Αντικίνητρα στην Εκπαίδευση
 • Σχολική Αδιαφορία και Σχολική Αποτυχία: Ο Αποπεμπτικός Ρόλος της Εκπαίδευσης
 • Μαθητική Διαρροή, Σχολική Εγκατάλειψη και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός
 • Έννοια, Ιστορικές και Κοινωνικοφιλοσοφικές Καταβολές του Ρατσισμού
 • Σύγχρονες Τάσεις: Χαρακτηριστικά Εκδηλώσεις του Κοινωνικού και Εκπαιδευτικού Ρατσισμού
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις και Εξουσιαστικές Σχέσεις: Θεωρητικές Ερμηνείες της Ύπαρξης και Εκδήλωσης Διακρίσεων Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Διακρίσεων
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιώματα του Παιδιού και Μορφές Διακρίσεων στην Κοινωνία και στην Εκπαίδευση
 • Ιστορική Αναδρομή και Λόγοι που Οδήγησαν στη Μετανάστευση
 • Συνέπειες της Μετανάστευσης στα ΄Ατομα: στους Ενηλίκους και στα Παιδιά
 • Παράγοντες που Διαμορφώνουν την Σχολική Επίδοση των Μαθητών
 • Το Φάσμα της Σχολικής Αποτυχίας
 • Η Έρευνα και τα Πορίσματα αυτής
 • Οριοθέτηση της Έννοιας και Θεωρίες για την Κοινωνικοποίηση
 • Πολιτική Κοινωνικοποίηση: Οριοθέτηση της Έννοιας, Θεωρίες και η σχέση της με την Εκπαίδευση
 • Παγκοσμιοποίηση, Εκπαίδευση και Πολιτική Κοινωνικοποίηση
 • Το Δικαίωμα Εκπαίδευσης και Διατήρησης της Εθνοπολιτισμικής Ταυτότητας του Παιδιού
 • Πολιτισμός, Πολιτισμική Ομοιογένεια και Πολυπολιτισμικότητα
 • Θρησκευτικό Φαινόμενο, Θρησκεία και Πολιτισμός, ο Ρόλος της Θρησκείας στη Σύγχρονη Κοινωνία
 • Εκπαιδευτικές Πολιτικές Διαχείρισης του Πολυπολιτισμικού Μαθητικού Πληθυσμού των Σύγχρονων Πλουραλιστικών Κοινωνιών
 • Η Θρησκευτική Διάσταση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Η Θρησκευτική Αγωγή από τη Νεωτερική στη Μετανεωτερική Εποχή
 • Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στις Σύγχρονες Πλουραλιστικές Κοινωνίες
 • Το Φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης
 • Μεταφορντισμός, Παγκοσμιοποίηση και «Κοινωνία Διακινδύνευσης»
 • Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση
 • Η Μετάβαση από την Αυταρχική στην Τεχνοκρατική Εκπαίδευση
 • Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Συστήματα: Τυποποίηση, Τεχνοκρατισμός, Οικονομισμός, Εμπορευματικοποίηση
 • Μία άλλη Εναλλακτική Εκπαίδευση με Κοινωνικά Κριτική Διάσταση και Αποκλεισμό κάθε Μορφής Διακρίσεων

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 64ο κύκλο σπουδών από 2/6/2020 μέχρι και 31/8/2020 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 10
Δίδακτρα (σε δόσεις) 680 € 578 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 170 € 145 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 645 € 548 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 612 € 520 € 578 € 491 € 544 € 462 € 510 € 434 € 476 € 405 €
Δόση 153 € 130 € 145 € 123 € 136 € 116 € 128 € 109 € 119 € 101 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Δασκαλάκης Δημοσθένης
Δασκαλακης Δημοσθενης
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 21 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου