Εκπαίδευση για την Ένταξη της "Ετερότητας", την Αντιμετώπιση του Ρατσισμού και των Διακρίσεων σε Συνθήκες Πολυπολιτισμικότητας

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
10 Μήνες (345 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
10 Μήνες (345 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των λειτουργιών της εκπαίδευσης και της κοινωνικής της σημασίας σε σχέση με φαινόμενα όπως ο ρατσισμός. Ειδικότερα, μέσα από τη μελέτη της έννοιας της εκπαίδευσης και της εξέλιξής της αναδεικνύεται ο κοινωνικός της ρόλος και η κοινωνικοποιητική της λειτουργία για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας αντιμετώπισης των διακρίσεων και συμπερίληψης των αλλοδαπών μαθητών που προδιαγράφεται υπό το πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ και ειδικότερα:

 • σε εν ενεργεία και μελλοντικούς  εκπαιδευτικούς όλων των τύπων, βαθμίδων και ειδικοτήτων,  (τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης), στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και σε επαγγελματίες διοίκησης της εκπαίδευσης,
 • σε  εκπαιδευτικούς τυπικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε Τάξεις Υποδοχής και σε Δομές Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων - ΔΥΕΠ και σε εκπαιδευτικούς μη τυπικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε προγράμματα που εφαρμόζουν ΜΚΟ, δήμοι και περιφέρειες  τα οποία αφορούν παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό προφίλ,   
 • σε υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Εκπαιδευτής του Προγράμματος είναι ο Δρ. Γιώργος Θραψανιώτης, Ε.Δ.Ι.Π. Π.Τ.Δ.Ε., Σχολής Επιστημών Αγωγής Ε.Κ.Π.Α.

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος "Εκπαίδευση για την Ένταξη της "Ετερότητας", την Αντιμετώπιση του Ρατσισμού και των Διακρίσεων σε Συνθήκες Πολυπολιτισμικότητας" εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).
 • 1,5 μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων) 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εκπαίδευση, Παιδεία, Κατάρτιση και Αγωγή: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία και Παιδαγωγική
 • Ιστορικές και Φιλοσοφικές Καταβολές: Οι Θεμελιώδεις Εκπαιδευτικές Φιλοσοφίες
 • Ιστορική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης: από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση, στο Διαφωτισμό και στη Σύγχρονη Εκπαίδευση
 • Ιστορική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Η Εκπαίδευση ως Φορέας Αναπαραγωγής των Κοινωνικών Ανισοτήτων
 • Βασικές Εκφάνσεις των Κοινωνικών Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση
 • Το Εκπαιδευτικό Σύστημα ως Θεσμοθετημένη Οργάνωση και οι Εκπαιδευτικές Αλλαγές
 • Τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Διδακτικά Εγχειρίδια
 • Η Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Θεσμών-Κοινότητας-Οικογένειας
 • Κοινωνική Προέλευση και Διαφοροποίηση Σχολικών Επιδόσεων
 • Ο Ρόλος και οι Λειτουργίες των Μηχανισμών Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
 • Κίνητρα και Αντικίνητρα στην Εκπαίδευση
 • Σχολική Αδιαφορία και Σχολική Αποτυχία: Ο Αποπεμπτικός Ρόλος της Εκπαίδευσης
 • Μαθητική Διαρροή, Σχολική Εγκατάλειψη και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός
 • Έννοια, Ιστορικές και Κοινωνικοφιλοσοφικές Καταβολές του Ρατσισμού
 • Σύγχρονες Τάσεις: Χαρακτηριστικά Εκδηλώσεις του Κοινωνικού και Εκπαιδευτικού Ρατσισμού
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις και Εξουσιαστικές Σχέσεις: Θεωρητικές Ερμηνείες της Ύπαρξης και Εκδήλωσης Διακρίσεων Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Διακρίσεων
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιώματα του Παιδιού και Μορφές Διακρίσεων στην Κοινωνία και στην Εκπαίδευση
 • Ιστορική Αναδρομή και Λόγοι που Οδήγησαν στη Μετανάστευση
 • Συνέπειες της Μετανάστευσης στα ΄Ατομα: στους Ενηλίκους και στα Παιδιά
 • Παράγοντες που Διαμορφώνουν την Σχολική Επίδοση των Μαθητών
 • Το Φάσμα της Σχολικής Αποτυχίας
 • Η Έρευνα και τα Πορίσματα αυτής
 • Οριοθέτηση της Έννοιας και Θεωρίες για την Κοινωνικοποίηση
 • Πολιτική Κοινωνικοποίηση: Οριοθέτηση της Έννοιας, Θεωρίες και η σχέση της με την Εκπαίδευση
 • Παγκοσμιοποίηση, Εκπαίδευση και Πολιτική Κοινωνικοποίηση
 • Το Δικαίωμα Εκπαίδευσης και Διατήρησης της Εθνοπολιτισμικής Ταυτότητας του Παιδιού
 • Πολιτισμός, Πολιτισμική Ομοιογένεια και Πολυπολιτισμικότητα
 • Θρησκευτικό Φαινόμενο, Θρησκεία και Πολιτισμός, ο Ρόλος της Θρησκείας στη Σύγχρονη Κοινωνία
 • Εκπαιδευτικές Πολιτικές Διαχείρισης του Πολυπολιτισμικού Μαθητικού Πληθυσμού των Σύγχρονων Πλουραλιστικών Κοινωνιών
 • Η Θρησκευτική Διάσταση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Η Θρησκευτική Αγωγή από τη Νεωτερική στη Μετανεωτερική Εποχή
 • Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στις Σύγχρονες Πλουραλιστικές Κοινωνίες
 • Το Φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης
 • Μεταφορντισμός, Παγκοσμιοποίηση και «Κοινωνία Διακινδύνευσης»
 • Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση
 • Η Μετάβαση από την Αυταρχική στην Τεχνοκρατική Εκπαίδευση
 • Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Συστήματα: Τυποποίηση, Τεχνοκρατισμός, Οικονομισμός, Εμπορευματικοποίηση
 • Μία άλλη Εναλλακτική Εκπαίδευση με Κοινωνικά Κριτική Διάσταση και Αποκλεισμό κάθε Μορφής Διακρίσεων

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 10
Δίδακτρα (σε δόσεις) 680 578 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 170 145 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 645 548 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 578 491 € 544 462 € 510 434 € 476 405 €
Δόση 145 123 € 136 116 € 128 109 € 119 101 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Δασκαλάκης Δημοσθένης
Δασκαλακης Δημοσθενης
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 39 μέρες για τη λήξη του Early Entry