Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παιδική Ηλικία

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (350 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (350 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 491€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της φύσης της παιδικής ηλικίας και βάσει αυτής η κατανόηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς τα δύο αυτά επιστημονικά πεδία ενοποιημένα προσφέρουν ένα πλήρες πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου του παιδιού στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, παρέχονται τα θεωρητικά δεδομένα για την παιδική ηλικία υπό την κοινωνιολογική της μελέτη και παρουσιάζεται το σύγχρονο πλαίσιο αντιμετώπισης του παιδιού ως φορέα δικαιωμάτων. Επίσης, παρουσιάζεται το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού, η εφαρμογή του, καθώς και η σύνδεση επιμέρους φαινομένων με τα δικαιώματα του παιδιού. Τέλος, έχοντας υπόψη την αυξανόμενη τάση για εισαγωγή της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του παιδιού στην εκπαίδευση, αναλύονται οι βασικές διαστάσεις του πλαισίου της διδακτικής για τα δικαιώματα του παιδιού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων  στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση,
 • σε επαγγελματίες και τεχνοκράτες που ειδικεύονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Εθνικοί Θεσμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συνήγορος του Πολίτη, ΜΚΟ),
 • σε επαγγελματίες στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ιδρύματα, ξενώνες, κοινωνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.),
 • σε εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα (Διεθνείς Οργανισμοί, Μ.Κ.Ο.) για να κατανοήσουν ζητήματα των εννοιών της παιδικής ηλικίας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Εκπαιδευτής του Προγράμματος είναι ο Δρ. Βασίλης Φασούλης, Διδάσκων Π.Τ.Δ.Ε., Σχολής Επιστημών Αγωγής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος "Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παιδική Ηλικία" εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντώ Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Έννοια της Παιδικής Ηλικίας και η Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας
 • Ζητήματα Ορολογίας και Μεθοδολογίας
 • Η Κοινωνιολογική Μελέτη της Παιδικής Ηλικίας και η Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας
 • Η Εμφάνιση της Έννοιας των Δικαιωμάτων των Παιδιού Ιστορικά
 • Η Πρώιμη Θεσμοθέτηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε Διεθνές Επίπεδο
 • Το Θεωρητικό Πλαίσιο Απόδοσης Δικαιωμάτων στο Παιδί
 • Η Πορεία προς τη Διεύρυνση των Δικαιωμάτων του Παιδιού: Η Αμφισβήτηση της Ανεπάρκειας των Παιδιών να Κατέχουν Δικαιώματα
 • Η Αμφισβήτηση του Ηλικιακού Κριτηρίου Κατοχής Δικαιωμάτων
 • Η Σύγχρονη Εξέλιξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και ο Ρόλος της Έννοιας της Αυτονομίας
 • Τα Όρια και η Σύγχρονη Διάσταση της Αυτονομίας του Παιδιού
 • Η Υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και οι Συνέπειές της
 • Το Δικαίωμα του Παιδιού να Εκφράζει την Άποψή Του
 • Το Δικαίωμα του Παιδιού στη μη Διάκριση
 • Το Ύψιστο Συμφέρον του Παιδιού
 • Το Δικαίωμα του Παιδιού στη Ζωή, την Επιβίωση και την Ανάπτυξη
 • Η Οικουμενικότητα των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η Εισαγωγή της στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Οι Προβλέψεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Ο Θεωρητικός και Θεσμικός Αναστοχασμός 30 Έτη μετά την Υιοθέτηση της Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Η Αποτίμηση και Οι Μελλοντικές Προκλήσεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Τα Νομοθετικά Μέτρα Εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα
 • Τα Διοικητικά και άλλα Μέτρα Εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα
 • Η Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα
 • Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Παιδική Ηλικία και στα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Η Παιδική Ηλικία στο Σύγχρονο Κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο και οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Κατασκευή της Παιδικής Ηλικίας
 • Πολιτισμός και Παιδιά
 • Δικαιώματα του Παιδιού και Πολιτισμός
 • Πολιτισμός και Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης σε Παιδιά και Νέους
 • Η Ταυτότητα των Παιδιών των Μειονοτικών Ομάδων
 • Το Φύλο και η Διαμόρφωση της Έμφυλης Ταυτότητας στην Παιδική Ηλικία
 • Θεωρητικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
 • Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Παιδική Ηλικία: Τα Θεωρητικά Δεδομένα
 • Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Παιδική Ηλικία: Τα Εμπειρικά Δεδομένα
 • Το Πλαίσιο και η Στοχοθεσία της Διδασκαλίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • Διδακτικές Προσεγγίσεις για τη Διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • Η Βιωματική Εμπειρία των Δικαιωμάτων στο Σχολικό Περιβάλλον

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 680 578 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 170 145 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 645 548 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 578 491 € 544 462 € 510 434 € 476 405 €
Δόση 145 123 € 136 116 € 128 109 € 119 101 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Δασκαλάκης Δημοσθένης
Δασκαλακης Δημοσθενης
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης