Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Δημιουργία Χρηστικού Eκπαιδευτικού Yλικού

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (300 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (300 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 210€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών σε σχέση με τη δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που να έχουν ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά για τους μαθητές, όπως:

 • εύληπτους εννοιολογικούς χάρτες, χρώμα και φωτογραφίες με σαφή περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των ωρών διδασκαλίας που διατίθενται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της κάθε τάξης,
 • πρότυπα Φύλλα Εργασιών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία νέων, τα οποία θα είναι κατάλληλα, όχι μόνο για την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, αλλά κυρίως για να ενεργοποιήσουν την κριτική σκέψη των μαθητών και να τους ωθήσουν στη συνεργασία και στην επικοινωνία με τους συμμαθητές τους, με σκοπό να κατακτήσουν τους προσδιορισμένους με σαφήνεια και εφικτούς μαθησιακούς στόχους,
 • συγκεκριμένη δομή με «αρχή – μέση – τέλος» και να εμπλέκουν τους μαθητές, όχι ως «θεατές», αλλά ως «παίκτες», κάνοντας πράξη τις θεμελιώδεις ανάγκες των 4C’s (Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication) της σύγχρονης παιδαγωγικής.

Οι συμμετέχοντες/ουσες, με το πέρας του προγράμματος, θα μπορούν να δημιουργούν σχέδια μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», τα οποία θα δομούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΠΕ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας),
• απόφοιτους Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών όλων των γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων σε τυπικές δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Προαπαιτούμενα: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του  προγράμματος  εξασφαλίζει:  
•    Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι  εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το  ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
•    Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το  σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’,  29.01.2019) 
•    Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των  κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ  Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
•    Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών  Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων   Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και  Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και  Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων  σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Αποτελεσματικές Στρατηγικές Διδασκαλίας σε Περιβάλλον Διαδραστικής Τάξης
 • Σχέδια Μαθήματος συμβατά με τον Τρόπο Σκέψης των Μαθητών
 • Πώς Δημιουργώ Σχέδια Μαθημάτων στη Θεματική: «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Υγεία: Διατροφή και Αυτομέριμνα»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Οδική Ασφάλεια»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Πρόληψη»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Γνωρίζω το Σώμα μου»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση»
 • Πώς Δημιουργώ Σχέδια Μαθημάτων στη Θεματική: «Φροντίζω το Περιβάλλον»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Οικολογία»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Φυσικές Καταστροφές»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Πολιτική Προστασία»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά»
 • Πώς Δημιουργώ Σχέδια Μαθημάτων στη Θεματική: «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Ανθρώπινα Δικαιώματα Μειονοτικών Πληθυσμών»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Ανθρώπινα Δικαιώματα Προσφύγων»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Εθελοντισμός»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Διαμεσολάβηση»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Αλληλοσεβασμός»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στo Πεδίο: «Διαφορετικότητα»
 • Πώς Δημιουργώ Σχέδια Μαθημάτων στη Θεματική: «Δημιουργώ και Καινοτομώ»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Απλές Μηχανές στην Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Τεχνολογίες στην Περιβαλλοντική Μηχανική»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Πειραματικές Συσκευές από Ανακυκλώσιμα Υλικά Ι»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Πειραματικές Συσκευές από Ανακυκλώσιμα Υλικά ΙΙ»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Δομή ενός Eπιχειρηματικού Σχεδίου»
 • Δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων στο Πεδίο: «Το Προφίλ ενός Επαγγέλματος»

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 290 247 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 97 82 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 275 234 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 247 210 € 232 197 € 218 185 € 203 173 €
Δόση 82 70 € 78 66 € 73 62 € 68 58 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαλντούκας Αντώνης
Μπαλντουκας Αντωνης
Καθηγητής Σχεδιασμού Κατασκευών με Χρήση Η/Υ, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης