Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 8/11/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
7 Μήνες (240 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
9,6

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
7 Μήνες (240 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
9,6
Έναρξη Μαθημάτων
8/11/2021

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Banking and International Finance - Διεθνή Χρηματοοικονομικά» στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την Τραπεζική Λειτουργία και Διοίκηση, να ενημερωθούν για τις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων και τους κανόνες λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων, να αντιληφθούν την έννοια του κινδύνου μιας επένδυσης, αλλά και να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες των διεθνών αγορών κεφαλαίων, των μέσων νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Εφαρμογή ενός Υποδείγματος Στρατηγικής Διοίκησης στην Τραπεζική Διαχείριση
 • Η Διαχείριση Ενεργητικού - Παθητικού ενός Τραπεζικού Οργανισμού
 • Οι Κίνδυνοι και οι Τεχνικές Διαχείρισης του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου
 • Αρχές Διαμόρφωσης και Πολιτικής Συγκρότησης του Χαρτοφυλακίου ενός Χρηματοοικονομικού Οργανισμού
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου
 • Ανάλυση Πιστοληπτικής Ικανότητας
 • Επιτόκια, Αποδόσεις και Αγορές
 • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία και Συγκέντρωση Κεφαλαίων
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός, Τραπεζική Στρατηγική και Νέες Τάσεις του Ανταγωνισμού
 • Οικονομίες Παραγωγής στον Τραπεζικό Κλάδο
 • Διεύρυνση και Εξειδίκευση Εργασιών: Η Πορεία πρός τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Γενικής Τραπεζικής «Universal Banks»
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Tραπεζικό Κλάδο
 • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Πρωτογενών και Δευτερογενών Συναλλαγών
 • Xρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
 • Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Οικονομία
 • Διαχωρισμός της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Μέρος Ι
 • Διαχωρισμός της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Μέρος ΙΙ
 • Τρόποι Μέτρησης και Υπολογισμού της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς
 • Eπιρροή των Ανωμαλιών της Αγοράς στην Αποτελεσματικότητα της
 • Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
 • Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Τιμολόγηση Ράντων Ομολογιών και Μετοχών
 • Καθαρά Παρούσα Αξία
 • Μέθοδοι Αποτίμησης για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Εισαγωγή στην Έννοια του Κινδύνου
 • Εισαγωγή στην Έννοια του Χαρτοφυλακίου
 • Ισορροπία της Αγοράς
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου VaR (Value at Risk)
 • Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους
 • Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωσης
 • Οικονομετρικά Υποδείγματα και Ανάλυση Επενδύσεων
 • Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό
 • Διατύπωση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και Επίλυση Προβλημάτων με τη Χρήση του Solver
 • Ανάλυση Ευαισθησίας σε Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού στην Επιλογή Επενδύσεων
 • Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
 • Το Ενοποιημένο Πλαίσιο των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Συναλλαγών
 • Διεθνείς Χρηματοοικονομικοί Φορείς
 • Μέσα Νομισματικής και Πιστωτικής Πολιτικής
 • Η Οργάνωση και η Μεταβολή των Χρηματοοικονομικών Συστημάτων
 • Τραπεζική Εποπτεία
 • Η Κρίση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του 2008

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 3 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1000 € 850 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 333 € 283 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 950 € 808 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 850 € 723 € 800 € 680 € 750 € 638 € 700 € 595 €
Δόση 283 € 241 € 266 € 226 € 250 € 213 € 233 € 198 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα