Κρυπτογραφία Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 12/2/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
2/2/2024
Εναρξη Μαθηματων:
12/2/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (68 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
2/2/2024
Εναρξη Μαθηματων:
12/2/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (68 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
12/2/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Κρυπτογραφία" είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε θέματα που αφορούν στη σύγχρονη κρυπτογραφία και τις εφαρμογές της. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση, κυρίως, σε πρακτικά ζητήματα και εφαρμογές, καθώς και στη δημιουργία ενός βασικού υπόβαθρου για την κατανόηση όλων των κρυπτογραφικών αλγορίθμων που παρουσιάζονται. Επιπρόσθετα, αναλύονται τα κυριότερα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, που αφορούν αλγορίθμους κρυπτογράφησης και ψηφιακών υπογραφών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιδιώκεται, ακόμη, η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με σύγχρονα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το PGP, καθώς και η εξάσκησή τους πάνω σε πραγματικά προβλήματα, ασκήσεις και εφαρμογές. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, γίνεται μια παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων, των καινοτόμων πρακτικών, αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της Κρυπτογραφίας.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής και ειδικότερα Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών καθώς και των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προγράμματα Επιμόρφωσης για Στελέχη και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων. Δυνατότητα Εκπόνησης Μελέτης στο τέλος κάθε Προγράμματος

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ ΓΕΕΘΑ και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Ειδική Έκπτωση για στελέχη και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ιστορία της Κρυπτογραφίας και Απλοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι
 • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας και Κρυπτογραφικές Αρχές
 • Modular Αριθμητική και Βασικές Γνώσεις Θεωρίας Αριθμών
 • Πρακτικά Συστήματα Κρυπτογράφησης και Σύγχρονες Χρήσεις Κρυπτογραφίας
 • Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης Δημόσιου Κλειδιού
 • Stream Ciphers (Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης Ροής)
 • Block Ciphers (Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης Τμήματος)
 • Αλγόριθμοι Ψηφιακών Υπογραφών
 • Δημιουργία Κρυπτογραφικών Κλειδιών
 • Μετακβαντική Κρυπτογραφία
 • Κρυπτογραφία σε Συσκευές Περιορισμένων Πόρων
 • Κρυπτογραφικές Επιθέσεις

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 7/12/2023 έως και 7/01/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 80_81 κύκλο σπουδών από 30/10/2023 μέχρι και 06/12/2023 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 480 408 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 160 136 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 456 388 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 408 347 € 384 326 € 360 306 € 336 286 €
Δόση 136 116 € 128 109 € 120 102 € 112 95 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Λιόλιος Θεόδωρος
Λιολιος Θεοδωρος
Καθηγητής & Αν. Κοσμήτορας, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διευθυντής τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), Πρόεδρος & Διευθυντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ)

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Κωνσταντινου Ελισαβετ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 28 μέρες για τη λήξη της Ειδκής Έκπτωσης