Early Entry

Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάλυση (Foresight) για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία ως το 2035

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (75 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (75 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος «Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάλυση (Foresight) για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία ως το 2035» είναι η κατανόηση και η διερεύνηση των δυναμικών που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας. Ειδικότερα, μέσα από μία θεωρητική – μεθοδολογική προσέγγιση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενσωματώνει την κατασκευή σεναρίων πρόβλεψης, την ανάλυση κρίσεων, τις πολιτικές συμπεριφορές και τις μεγατάσεις, αλλά και την αναγνώριση των προκλήσεων, των κινδύνων και της αβεβαιότητας.
Οι εκπαιδευόμενοι/ες, με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την ενόραση του μέλλοντος και τα εργαλεία της, για να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα ερμηνείας και ανάλυσης δεδομένων και εννοιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσαρμογή και την εξέλιξή τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση για τις πολλαπλές δυναμικές που διαμορφώνουν το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά των «Πρωτογενών» (Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Επιστήμη και Τεχνολογία, Γεωπολιτικές Μεταβολές, Υγεία και η Πληθυσμιακή Εξέλιξη) και των «Ανθρωπογενών» (Κοινωνία και Πολιτισμικό Υπόβαθρο, Πολιτική, Διακυβέρνηση, Οικονομία) πηγών του μέλλοντος, με στόχο οι συμμετέχοντες/ουσες να προσαρμοστούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.
Επιπλέον, το πρόγραμμα παρουσιάζει τις προτεινόμενες στρατηγικές για τις συνθήκες αβεβαιότητας, αξιοποιώντας πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο του χώρου και του χρόνου στη διαμόρφωση του μέλλοντος.
Τέλος, το πρόγραμμα αυτό ενσωματώνει την παραπάνω ανάλυση σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης, θέτοντας τα κοινωνικά πρότυπα και τις παραδοχές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των αναφερόμενων σεναρίων και των στόχων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία σε μακροχρόνιο επίπεδο, αλλά και απαντώντας σε επίκαιρα ερωτήματα και επιτυγχάνοντας μια ολιστική προσέγγιση.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.

Με την εγγραφή στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ τα παρακάτω βιβλία:

 • Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Κυριακή Η. Καυκά, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάλυση (Foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ως το 2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η πολιτική οικονομία του μακροχρόνιου σχεδιασμού και της στρατηγικής ανάλυσης (Foresight), Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Γεώργιος Βασίλης, Άννα-Μαρία Κανζόλα, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Το παραγωγικό και επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία: 1990-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Παντελής Χ. Κωστής, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η σύνοδος των τριών κρίσεων, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση

 

Τα βιβλία αυτά, έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής σας ανέλιξης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Τα βιβλία δεν αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και δεν είναι υποχρεωτικά εγχειρίδιά μελέτης. Το επιμορφωτικό υλικό που καλύπτει το πρόγραμμα θα σας παρέχεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για κάθε διδακτική ενότητα.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ιστορικό Υπόβαθρο και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Ενόρασης του Μέλλοντος (Foresight)
 • Οι Παράγοντες που Επηρεάζουν το Μέλλον
 • Θεωρητική Προσέγγιση Δημιουργίας Σεναρίων
 • Οι Κοινωνικοί Στόχοι και οι Παραδοχές για το Μέλλον
 • Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια - Η Περίπτωση της Ελλάδας
 • Επιστήμη και Τεχνολογία - Οι Σημαντικότερες Εξελίξεις του 21ου αιώνα
 • Γεωπολιτικές Μεταβολές - Εισαγωγή σε Κρίσιμες Έννοιες για την Κατανόηση του Σύγχρονου Γεωπολιτικού Σκηνικού
 • Το Ζήτημα της Υγείας και της Πληθυσμιακής Εξέλιξης στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία
 • Κοινωνία και Πολιτισμικό Υπόβαθρο - Η Περίπτωση της Ελλάδας
 • Πολιτική - Η Θέση του Κράτους και των Θεσμών
 • Η Αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Διακυβέρνησης
 • Οι Σημαντικότερες Προεκτάσεις και Προκλήσεις της Ελληνικής Οικονομίας
 • Τα Συνολικά Σενάρια Διαμόρφωσης του Μέλλοντος στην Ελληνική Οικονομία
 • Η Μακροχρόνια Κύμανση των Οικονομικών και οι Εκτιμήσεις Ενόρασης (Foresight)
 • Η Εξέλιξη των Σημαντικότερων Μεγεθών της Κοινωνίας και της Οικονομίας με Βάση τα Τέσσερα Σενάρια Εξέλιξης του Μέλλοντος

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 380 323 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 127 108 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 360 306 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 323 275 € 304 258 € 285 242 € 266 226 €
Δόση 108 92 € 102 87 € 95 81 € 89 76 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry