Οργάνωση, Διοίκηση, Εκπαίδευση και Λειτουργία Σχολικής Μονάδας

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 11/11/2019

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/11/2019
Εναρξη Μαθηματων:
11/11/2019
Διαρκεια:
9 Μήνες (326 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
27.17

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/11/2019
Εναρξη Μαθηματων:
11/11/2019
Διαρκεια:
9 Μήνες (326 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
27.17
Έναρξη Μαθημάτων
11/11/2019

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και αφετέρου η ανάπτυξη των επαγγελματικών εκείνων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους επιμορφούμενους  να ανταποκριθούν στην πράξη και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού-επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, διοικητικά  στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν  επιχειρηματικά στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Προσέγγιση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Η Λειτουργία του Σχεδιασμού - Προγραμματισμού
 • Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Οργανωτική Θεωρία και Σχεδιασμός
 • Διεύθυνση και Ηγεσία
 • Η Λειτουργία του Ελέγχου
 • Η Στελέχωση της Εκπαίδευσης
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος
 • Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος
 • Οργανωτικές και Διοικητικές Δομές σε Εθνικό Επίπεδο
 • Οργανωτικές και Διοικητικές Δομές σε Επίπεδο Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
 • Οι Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου
 • Το Σχολείο, ο Σκοπός και το Έργο του
 • Το Σχολείο ως Δημόσια Υπηρεσία
 • Τα Διοικητικά Όργανα της Σχολικής Μονάδας
 • Οργάνωση και Διοικητική Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων
 • Η Σχολική Μονάδα και το Εξωτερικό Περιβάλλον
 • Η Διαχείριση των Υλικών Πόρων της Σχολικής Μονάδας
 • Ιστορική Εξέλιξη - Η Λειτουργία του Προγραμματισμού του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
 • Η Λειτουργία της Στελέχωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
 • Yποδοχή και Ένταξη των Νέων Εκπαιδευτικών στο Επαγγελματικό Περιβάλλον
 • Η Εκπαίδευση και Επιμόρφωση ως Μέτρο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Παρακίνηση και Επαγγελματική Ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Κυριότερες Μορφές και Είδη Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση
 • Η Επικοινωνία του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Οργανισμούς και στην Εκπαίδευση
 • Το Πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Ειδικά Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Θεωρίες Ανθρώπινης Συμπεριφοράς
 • Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Ατόμου
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Εργασιακή Κουλτούρα και Κλίμα
 • Η Δυναμική των Ομάδων και η Αποτελεσματική Λειτουργία
 • Θεωρίες Παρακίνησης του Ανθρώπου Ανάγκες – Κίνητρα
 • Η Διαχείριση της Αλλαγής στην Εκπαίδευση
 • Το Φαινόμενο της Σύγκρουσης ως Στοιχείο της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς στο Χώρο Εργασίας
 • Μορφές και Είδη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
 • Σχολική Διοίκηση - Ρόλοι και Λειτουργίες
 • Η Σχολική Ηγεσία και τα Κυρίαρχα Μοντέλα της
 • Οι Πρακτικές της Αποτελεσματικής Σχολικής Ηγεσίας
 • Οι Επαγγελματικές Γνώσεις των Σχολικών Ηγετών
 • Οι Δεξιότητες και οι Ικανότητες των Σχολικών Ηγετών
 • Οι Ιδιότητες και οι Αξίες των Σχολικών Ηγετών
 • Οι Επαγγελματικές Ικανότητες του Σχολικού Ηγέτη στον Χώρο (Περιβάλλον) και τον Χρόνο (Στάδια)
 • Η Σχολική Ηγεσία και οι Επαγγελματικές Ικανότητες στα Εθνικά Περιβάλλοντα
 • Διοίκηση και Ηγεσία: Εννοιολόγηση και Συγκριτική Θεώρηση. Το Μοντέλο της Διοικητικής Ηγεσίας
 • Το Μοντέλο της Διδακτικής Ηγεσίας και οι Σύγχρονες Εκδοχές του
 • Τα Μοντέλα της Μετασχηματιστικής και της Μετασχηματίζουσας Ηγεσίας
 • Τα Μοντέλα της Ηθικής Ηγεσίας
 • Οι Πρακτικές των Αποτελεσματικών Σχολικών Ηγετών μέσα από τις Έρευνες της Σχολικής Αποτελεσματικότητας
 • Η Οργάνωση: Η Κουλτούρα, το Όραμα και οι Αξίες της
 • Η Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Η Διαχείριση της Αλλαγής
 • Η Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, Κατανομή Ρόλων, Λήψη Αποφάσεων: Διαχείριση του Χρόνου και του Άγχους
 • Η Παρακίνηση του Προσωπικού
 • Διοίκηση και Ηγεσία Μανθανόντων Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Μια Παλιά Ιδέα, Ένα Καινούριο Όνομα
 • Το Μακρύ Ταξίδι της Εκπαίδευσης: Εισαγωγή στην Έννοια και τη Σημασία της Αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι, Τεχνικές και Φάσεις της Αξιολόγησης της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου
 • Η Διαχείριση των Οικονομικών της Σχολικής Μονάδας - Μέρος Α
 • Η Διαχείριση των Οικονομικών της Σχολικής Μονάδας - Μέρος Β

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Φασούλης Κωνσταντίνος
Φασουλης Κωνσταντινος
Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 14 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Εάν είχατε υποβάλει την αίτησή σας από 4/6/2019 μέχρι και 2/9/2019 πατήστε το κουμπί του early entry για να δείτε πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα με έκπτωση 15% λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 € 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 € 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 € 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 720 € 612 € 680 € 578 € 640 € 544 € 600 € 510 € 560 € 476 €
Δόση 180 € 153 € 170 € 145 € 160 € 136 € 150 € 128 € 140 € 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκτπωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα