Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (300 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (300 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Νέα Μειωμένα Δίδακτρα: 700€ →  425€ 
Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 361€

Τα νέα δίδακτρα ισχύουν για αιτήσεις από 1/6/2021 και έπειτα.

Εισαγωγή

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει θεωρητικά αλλά και πρακτικά κενά, τα οποία αφορούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) της τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώκει τη συστηματική έρευνα στο πεδίο της Π.Ε/Ε.Α.Α. με βασική στοχοθεσία την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την παραγωγή νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για  την Αειφόρο Ανάπτυξη" εξασφαλίζει:  

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι  εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το  ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το  σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’,29.01.2019) 
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των  κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ  Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών  Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων  Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών  Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και  Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021). 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Άνθρωπος και Περιβάλλον
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Βασικά Κείμενα και Διακηρύξεις για το Περιβάλλον και την ΠΕ – Ιστορική Επισκόπηση
 • Στόχοι, Αντικείμενο, Αρχές και Μορφές της ΠΕ
 • ΠΕ και Επικοινωνία
 • Οι Έννοιες της Αειφορίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης – Σύγχρονες Τάσεις, Προσεγγίσεις και Προβληματισμοί
 • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Αειφορία και Περιβαλλοντική Ηθική
 • Περιβαλλοντικά Ζητήματα στην Προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Σχέση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Αειφόρο Σχολείο
 • Τυπική, μη-Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση και ΠΕ
 • Τρόποι Ενσωμάτωσης της ΠΕ στα Εκπαιδευτικά Συστήματα
 • Βασικές Αρχές Μάθησης στην ΠΕ
 • Οι Μαθησιακές Διαδικασίες στην ΠΕ
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας - Τ.Π.Ε.
 • Πολιτικό, Κοινωνικό, Οικονομικό Πλαίσιο – Διακυβέρνηση
 • Δομή Εκπαιδευτικού Συστήματος και Εθνικού Προγράμματος Σπουδών
 • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
 • Ο Θεσμός του Βραβείου του Αειφόρου Σχολείου
 • Υποστηρικτικές Δομές για την ΠΕ
 • Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία: Η Φυσιογνωμία και ο Ρόλος τους
 • Βασικές Αρχές Προγραμμάτων ΠΕ/ΕΑΑ - Προετοιμασία Προγράμματος ΠΕ/ΕΑΑ
 • Σχεδιασμός – Θεματικοί Άξονες Προγραμμάτων ΠΕ/ΕΑΑ
 • Υλοποίηση Προγράμματος ΠΕ/ΕΑΑ-Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις - Ενδεικτικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Προγράμματος
 • ΠΕ/ΕΑΑ στο Πεδίο
 • Αξιολόγηση
 • Ενδεικτικά Σχέδια Προγραμμάτων ΠΕ/ΕΑΑ
 • Αξιολόγηση ως Διαδικασία και Αυτόνομος Επιστημονικός Κλάδος
 • Βασικά Είδη Αξιολόγησης
 • Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στην Τυπική, μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση
 • Η Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΕΠΑ
 • Σουσάκι
 • Καρπενήσι
 • Αυτό το Αλάτι της Αλατιέρας Εγώ το Είδα στις Αλυκές
 • Γνωρίζω τον Τόπο μου: Πάρνηθα και Πεντέλη

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 500 425 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 167 142 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 475 404 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 425 361 € 400 340 € 375 319 € 350 298 €
Δόση 142 121 € 134 114 € 125 106 € 117 99 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Ντρίνια Χαρά
Ντρινια Χαρα
Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Testimonials