Συμπεριφορικά Στερεότυπα των Ελλήνων και Συνέπειες Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (80 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (80 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών στερεοτύπων στην Ελλάδα, μέσα από μια κοινωνική και ερμηνευτική προσέγγιση.
Με την παρακολούθηση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κατανοήσουν την παρουσία των κοινωνικών στερεοτύπων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, αλλά και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, σημείο αναφοράς αποτελεί η κοινωνική διαστρωμάτωση, η οποία έχει προκύψει έπειτα από μία πολυετή οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τα κοινωνικά πρότυπα και το αίσθημα ανασφάλειας που χαρακτηρίζει τους σημερινούς Έλληνες, τη θεώρηση του χρόνου που έχει υιοθετήσει η κοινωνία και την υπόθεση της οικονομικής στέρησης, τη στάση απέναντι στη διαφορετικότητα, αλλά και την περί του κράτους και των θεσμών αντίληψη.
Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων και των φαινομένων, που προκύπτουν από τη σύγκρουση ατομικότητας/αυτονομίας και συλλογικότητας/συμμόρφωσης, ώστε να μπορούν να τα διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη και Υπάλληλους Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, Στελέχη Πολιτικών Φορέων και Κομμάτων, Πολιτικούς Σύμβουλους, Κοινωνιολόγους και Οικονομολόγους.

Με την εγγραφή στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ τα παρακάτω βιβλία:

 • Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Κυριακή Η. Καυκά, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάλυση (Foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ως το 2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η πολιτική οικονομία του μακροχρόνιου σχεδιασμού και της στρατηγικής ανάλυσης (Foresight), Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Γεώργιος Βασίλης, Άννα-Μαρία Κανζόλα, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Το παραγωγικό και επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία: 1990-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Παντελής Χ. Κωστής, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η σύνοδος των τριών κρίσεων, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση

Τα βιβλία αυτά, έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής σας ανέλιξης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Τα βιβλία δεν αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και δεν είναι υποχρεωτικά εγχειρίδιά μελέτης. Το επιμορφωτικό υλικό που καλύπτει το πρόγραμμα θα σας παρέχεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για κάθε διδακτική ενότητα.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Τα Κοινωνικά Στερεότυπα στην Νεοελληνική Κοινωνία
 • Τα Κοινωνικά Στερεότυπα και η Ανάγκη για Αναγνώριση
 • Οι Συνέπειες των Κοινωνικών Στερεοτύπων
 • Το Αίσθημα Ανασφάλειας στη Νεοελληνική Κοινωνία
 • Μακροπρόθεσμες Θεωρήσεις και Επενδύσεις στο Μέλλον
 • Αποδοχή των Ανισοτήτων και η Διάθεση για Κοινωνική Δικαιοσύνη
 • Η Επικράτηση των Οικονομικών Αξιών
 • Η Σημασία του Σεβασμού και της Αναγνώρισης της Αξίας από τους Άλλους
 • Η Στάση της Ελληνικής Κοινωνίας Απέναντι στην Ισότητα των Φύλων
 • Στάσεις και Απόψεις σχετικά με το Φαινόμενο της Μετανάστευσης
 • Η Αξιολόγηση της Νεοελληνικής Κοινωνίας για τη Θρησκεία και την Οικογένεια
 • Η Αίσθηση της Συλλογικότητας στη Σημερινή, Νεοελληνική Κοινωνία και η Αυτονομία του Ατόμου
 • Το Κράτος και η Σημασία των Παρεμβάσεων του στην Κοινωνία
 • Οι Επενδύσεις ως Μοχλός Οικονομική Ανάπτυξης Σήμερα
 • Η Εμπιστοσύνη και η Σωστή Συμπεριφορά του Ατόμου στην Κοινωνία
 • Λαϊκισμός και Αντίληψη ενός Πλουραλιστικού Κράτους

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 280 238 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 93 79 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 265 225 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 238 202 € 224 190 € 210 179 € 196 167 €
Δόση 79 67 € 74 63 € 70 60 € 65 55 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Θραψανιώτης Γεώργιος
Θραψανιωτης Γεωργιος
Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., με διδακτικό αντικείμενο: «Το Θρησκευτικό Φαινόμενο-Θρησκείες και η Διδακτική τους» και «Εκκλησιαστικό Δίκαιο και Περιβάλλον», Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής & Π.Τ.Δ.Ε. (ΕΚΠΑ).
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry