Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (377 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (377 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Παρέχεται 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 289€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης" είναι η προσέγγιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αντιμετώπισή του. Η διεθνής βιβλιογραφία και έρευνα επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη «ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση» συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική μείωση του σχολικού εκφοβισμού και καταγράφει τα ακόλουθα εννέα στοιχεία ως βασικά συστατικά αυτής της προσέγγισης:
1.    Ισχυρή πολιτική ηγεσία και νομοθετικό πλαίσιο.
2.    Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
3.    Πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία και μάθηση σε ένα σχολικό κλίμα αγάπης και φροντίδας.
4.    Ασφαλές ψυχολογικό και φυσικό περιβάλλον της τάξης και του σχολείου.
5.    Μηχανισμοί αναφοράς, υπηρεσίες υποστήριξης και παραπομπής.
6.    Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντές, κ.ά.).
7.    Ενδυνάμωση και συμμετοχή των μαθητών.
8.    Συνεργασίες και συνέργειες του σχολείου με διάφορους φορείς (π.χ. ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα, ψηφιακές πλατφόρμες).
9.    Παρακολούθηση του φαινομένου με χρήση δεδομένων.


Το παρόν πρόγραμμα διαμορφώθηκε στη βάση των παραπάνω εννέα στοιχείων και επιδιώκει την ανάλυση του σχολικού εκφοβισμού, όπως αυτός εκδηλώνεται στην παραδοσιακή του μορφή μέχρι τις σύγχρονες τάσεις του. Επίσης, αποσκοπεί στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την ανάδειξη του ρόλου της δυναμικής των ομάδων, της διαχείρισης του σχολείου και της σχολικής τάξης, της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών στο φαινόμενο, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, παρουσιάζονται κατάλληλες προσεγγίσεις και μέθοδοι παρέμβασης και επιχειρείται η ανάδειξη καλών πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Δεδομένου ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής), τα Τμήματα Ψυχολογίας και τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας συμπεριλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό μαθημάτων σχετιζόμενων με το πρόγραμμα, γίνονται δεκτοί σε αυτό και τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•    εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας), 
•    απόφοιτους Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών όλων των γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων σε τυπικές δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης,
•    στελέχη εκπαίδευσης,
•    ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σε όσους επαγγελματίες επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε προληπτικό και παρεμβατικό επίπεδο,
•    όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν τη σχολική βία, τον σχολικό εκφοβισμό, το θετικό σχολικό κλίμα και την ψυχοπαιδαγωγική ενδυνάμωση των επαγγελματιών στον σχολικό χώρο.
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν επίσης τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο καθ. Μπαμπάλης Θωμάς είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής η οποία αναλαμβάνει, με απόφαση του Πρωθυπουργού, την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων.
Επιπλέον είναι συγγραφέας του βιβλίου : ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ - Θεωρία, έρευνα και πρακτικές | Εκδόσεις Διάδραση (diadrassi.gr)

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του  προγράμματος  εξασφαλίζει:  
•    Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι  εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το  ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
•    Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το  σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’,  29.01.2019) 
•    Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των  κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ  Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
•    Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών  Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και  Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και  Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων  σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ιστορική ανασκόπηση και εννοιολογική οριοθέτηση
 • Μορφές, εμπλεκόμενοι, αίτια και συνέπειες του φαινομένου
 • Σύγχρονες τάσεις του φαινομένου: Διαδικτυακός εκφοβισμός
 • Σύγχρονες τάσεις του φαινομένου: Ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός
 • Σύγχρονες τάσεις του φαινομένου: Ρητορική μίσους
 • Το θεσμικό πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Έννοια και είδη ομάδων
 • Δυναμικές ιδιότητες των ομάδων
 • Ο ρόλος της δυναμικής των ομάδων στον σχολικό εκφοβισμό (οικογένεια, ομάδα συνομηλίκων, κοινωνία)
 • Σχολικός εκφοβισμός και διαχείριση της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης
 • Ζητήματα ανάδειξης της φωνής, ενδυνάμωσης
 • Αναγκαιότητα συνεργασίας επαγγελματιών στο πλαίσιο του σχολείου
 • Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Κοινότητας
 • Συμβουλευτική και Πεδία Δράσης του Εκπαιδευτικού
 • Η αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων
 • Κριτική Σκέψη
 • Δημιουργική Σκέψη
 • Επικοινωνία
 • Συνεργασία και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Αυτεπίγνωση
 • Eνσυναίσθηση
 • Διαχείριση των συναισθημάτων και του στρες-Κοινωνική και Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Διαπολιτισμική Ικανότητα και Κατανόηση
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία
 • Ανθεκτικότητα
 • Υπευθυνότητα και Αυτοδυναμία
 • Η παραδοσιακή πειθαρχική προσέγγιση
 • Η ενίσχυση του θύματος
 • Η διαμεσολάβηση
 • Η επανορθωτική δικαιοσύνη
 • Η μέθοδος της ομάδας υποστήριξης
 • Η μέθοδος Πίκας
 • Καλές πρακτικές διεθνώς
 • Καλές πρακτικές στην Ελλάδα

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 340 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 100 85 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 340 289 € 320 272 € 300 255 € 280 238 €
Δόση 85 72 € 80 68 € 75 64 € 70 60 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπαλης Θωμας
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 26 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης