Early Entry

Το Μέλλον της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας: Ανάλυση Σεναρίων και ο Ρόλος του Ανθρώπινου Κεφαλαίου Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (55 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (55 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους/ες με τις κατάλληλες γνώσεις και θεωρητικά εργαλεία, προκειμένου να είναι σε θέση να προσεγγίσουν με νέο τρόπο την αγορά εργασίας, καθώς και να ανταπεξέλθουν και να εξελιχθούν στο ευμετάβλητο περιβάλλον της ελληνικής αγοράς εργασίας. Σ' αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με επίκαιρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή ανάλυση της αγοράς εργασίας, αλλά εντάσσει σύγχρονα εργαλεία, όπως η θεωρία ενόρασης του μέλλοντος, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξερεύνηση των δυναμικών και των πτυχών της ελληνικής αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα αυτό αναλύεται η αγορά εργασίας ως ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον, όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο στη μεταβολή όσο και την αναπροσαρμογή της αγοράς εργασίας, αναδεικνύοντας παράλληλα μέσα από δεδομένα που αφορούν τις εγχώριες αλλά και τις διεθνείς τάσεις, τη σημασία και το ρόλο των γνώσεων και των δεξιοτήτων. 
Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να αντιληφθούν τις διαχρονικές προκλήσεις της ανεργίας και της απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως επίσης θα εξερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της ανεργίας με βάση το φύλο και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την επαγγελματική κινητικότητα των απασχολούμενων, το υψηλό επίπεδο κενών θέσεων εργασίας και τις μεθόδους μέτρησης της ανεργίας. 
Τέλος, το πρόγραμμα ολοκληρώνει το πλαίσιο ανάλυσης της αγοράς εργασίας με την εισαγωγή της έννοιας της αβεβαιότητας, τις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και τη μέθοδο σχεδίασης εναλλακτικών σεναρίων του μέλλοντος, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ανάγκη τα εκπαιδευτικά πρότυπα της Ελλάδας να αξιοποιήσουν τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση για τη βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναμικού και των συνθηκών εργασίας.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ελεύθερους Επαγγελματίες/Επιχειρηματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη και Υπάλληλους Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, Στελέχη Πολιτικών Φορέων και Κομμάτων, Πολιτικούς Σύμβουλους, Κοινωνιολόγους και Οικονομολόγους.

Με την εγγραφή στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ τα παρακάτω βιβλία:

 • Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Κυριακή Η. Καυκά, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάλυση (Foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ως το 2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η πολιτική οικονομία του μακροχρόνιου σχεδιασμού και της στρατηγικής ανάλυσης (Foresight), Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Γεώργιος Βασίλης, Άννα-Μαρία Κανζόλα, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Το παραγωγικό και επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία: 1990-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Παντελής Χ. Κωστής, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η σύνοδος των τριών κρίσεων, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση

Τα βιβλία αυτά, έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής σας ανέλιξης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Τα βιβλία δεν αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και δεν είναι υποχρεωτικά εγχειρίδιά μελέτης. Το επιμορφωτικό υλικό που καλύπτει το πρόγραμμα θα σας παρέχεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για κάθε διδακτική ενότητα.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Αγορά Εργασίας ως Οικοσύστημα
 • Η Σύνθετη Έννοια των Δεξιοτήτων στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
 • Αντιστοίχιση Δεξιοτήτων και Παραγωγική Διάρθρωση: Διεθνείς και Εγχώριες Τάσεις
 • Ποιότητα και Πυκνότητα Γνώσεων και Παραγωγική Διάρθρωση
 • Διερεύνηση της Ανεργίας στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
 • Η Σχέση Ανεργίας και Κενών Θέσεων Εργασίας στην Ελληνική Αγορά Εργασίας
 • Τα Γενικά Χαρακτηριστικά της Ανεργίας στην Ελλάδα
 • Επαγγέλματα, Καθήκοντα, Δεξιότητες στην Ελλάδα και Προοπτικές Απασχόλησης
 • Δια Βίου Μάθηση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Αβεβαιότητα στην Ελλάδα
 • Ανάλυση Σεναρίων για την Ελληνική Αγορά Εργασίας και Καταπολέμηση της Ανεργίας
 • Εναλλακτικές Προσεγγίσεις του Μέλλοντος της Αγοράς Εργασίας στην Ελληνική Οικονομία

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 280 238 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 93 79 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 265 225 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 238 202 € 224 190 € 210 179 € 196 167 €
Δόση 79 67 € 74 63 € 70 60 € 65 55 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry