ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διατίθενται Δωρεάν με την Εγγραφή σας
σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού κύκλου ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση των κάτωθι επιμορφωτικών προγραμμάτων σε όσους εγγραφούν σε κάποιο e-learning πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους (καταβολή α δόσης διδάκτρων) στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία προκειμένου να επιλέξουν ποιό από τα παρακάτω προγράμματα επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν.

  1. Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων (4μήνες)
  2. HTML5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development (2μήνες)
  3. Μίγμα Marketing και Brand (2 μήνες)
  4. Θέματα Φιλοσοφίας: Ελευθερία και Ευημερία (3 μήνες)

Η επιτυχής ολοκλήρωση των 4 παραπάνω προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν προγράμματα μπορείτε να δείτε στους οδηγούς σπουδών:

Πρόγραμμα Οδηγός Σπουδών
Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων
HTML5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development
Μίγμα Marketing και Brand
Θέματα Φιλοσοφίας: Ελευθερία και Ευημερία

Η έναρξη των μαθημάτων για τα δωρεάν προγράμματα έχει οριστεί στις 8 Ιουλίου του 2019.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση, πατήστε εδώ.