ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δωρεάν Προγράμματα με την Εγγραφή σας σε Πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού κύκλου  ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση των κάτωθι επιμορφωτικών προγραμμάτων σε όσους εγγραφούν σε κάποιο e-learning πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους (καταβολή α δόσης διδάκτρων) στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο (58_59) θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία προκειμένου να επιλέξουν ποιό από τα παρακάτω προγράμματα επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν.

  1. Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης (2 μήνες)
  2. Η Διαπαιδαγώγηση στη Σχολική Ηλικία (2 μήνες)
  3. HTML 5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development (2 μήνες)
  4. Ηθική Σκέψη και Πράξη (2 μήνες)

* Σημειώνουμε πως το πρόγραμμα: "Προστασία Κύριας Κατοικίας - Διαχείριση των Πληροφοριών της Πλατφόρμας" δεν είναι διαθέσιμο, διότι στο ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπονται να γίνουν αλλαγές δεδομένου πως μέχρι σήμερα μόνο μια υπόθεση έχει καταλήξει σε προστασία πρώτης κατοικίας. Η συγγραφική ομάδα και ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος αποφάσισαν την απόσυρση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των 4 παραπάνω προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν προγράμματα μπορείτε να δείτε στους οδηγούς σπουδών:

Πρόγραμμα Οδηγός Σπουδών
Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης
Η Διαπαιδαγώγηση στη Σχολική Ηλικία
HTML 5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development
Ηθική Σκέψη και Πράξη

Η έναρξη των μαθημάτων για τα δωρεάν προγράμματα έχει οριστεί στις 9 Δεκεμβρίου του 2019.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση, πατήστε εδώ.