Ειδική Αγωγή

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής εξετάζουν τα ζητήματα της ειδικής αγωγής του παιδιού και παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν σε διαφορετικούς τομείς της ειδικής αγωγής, όπως οι Μαθησιακές Δυσκολίες, η Ενταξιακή Εκπαίδευση και οι Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις.