Ειδική Αγωγή: Δυσκολίες Μάθησης - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Παρέμβαση

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
10 Μήνες (400 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
10 Μήνες (400 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 578

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους συστηματικών γνώσεων για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δυσκολιών μάθησης, που είναι αποτέλεσμα σχολικών ελλειμμάτων ή ειδικών διαταραχών ή αναπηριών. Μεταξύ άλλων, θα μελετηθούν τρόποι και μέθοδοι κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας, της ορθογραφημένης γραφής, της παραγωγής γραπτού λόγου, των μαθηματικών, των κοινωνικών και των συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς και μέθοδοι αξιολόγησης των δυσκολιών μάθησης και σχεδιασμού ενδεικτικών προγραμμάτων παρέμβασης, εξατομικευμένης, ομαδικής ή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών, και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ψυχική τους υγεία και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναδύονται στο σχολικό πλαίσιο. Επίσης, παρουσιάζονται προγράμματα αξιολόγησης και παρέμβασης που ενδεικτικά συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, με σκοπό την επαγγελματική ενδυνάμωση, την αυτοβελτίωση και την αυτοαποτελεσματικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού.
 

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος "Ειδική Αγωγή: Δυσκολίες Μάθησης: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Παρέμβαση" εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή.
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).
 • 2 μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)
   

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Ειδική Αγωγή: Το Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Αποσαφήνιση Ορισμών
 • Φορείς Αξιολόγησης Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Α.) και Πλαίσια Φοίτησης των Μαθητών με Δυσκολίες Μάθησης
 • Ο Ρόλος των Ειδικών στην Υποστήριξη των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ε.Ε.Α.)
 • Ο Ρόλος των Γονέων στην Υποστήριξη των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Συνεργασία Γονέων με τους Εμπλεκομένους στην Υποστήριξη των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών των Μαθητών
 • Καλές και Κακές Πρακτικές Συνεργασίας Εκπαιδευτικών και Γονέων
 • Από την Αξιολόγηση στην Παρέμβαση: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Μέσα Συλλογής Πληροφοριών
 • Παραδείγματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
 • Εκπαιδευτική Παρέμβαση
 • Ανάγνωση: Μέθοδοι Κατάκτησης της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Ανάγνωση και Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αξιολόγηση της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Κατάκτηση της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Κατάκτηση Δεξιότητας Γραφής: Στάδια Ανάπτυξης και τα Είδη της Γραφής
 • Προγραφικές Δεξιότητες
 • Εργαλεία Αξιολόγησης της Ορθογραφημένης Γραφής
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Κατάκτηση της Ορθογραφημένης Γραφής
 • Προφορικός Λόγος: Στάδια Ανάπτυξης
 • Διαταραχές του Προφορικού Λόγου
 • Αξιολόγηση Προφορικού Λόγου
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Καλλιέργεια του Προφορικού Λόγου
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Κειμενικά Είδη
 • Αξιολόγηση της Παραγωγής Γραπτού Λόγου
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Παραγωγή Γραπτού Λόγου
 • Μελέτες Περίπτωσης: Καλλιέργεια του Γραπτού Λόγου
 • Προμαθηματικές Δεξιότητες: Κριτήρια Αξιολόγησης
 • Μαθηματικές Δεξιότητες: Κριτήρια Αξιολόγησης
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης Προμαθηματικών Δεξιοτήτων
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης Μαθηματικών Δεξιοτήτων: Ενδεικτικά Παραδείγματα
 • Κοινωνικές Δεξιότητες: Αξιολόγηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Προγράμματα Καλλιέργειας Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Συναισθηματικές Δεξιότητες
 • Προγράμματα Καλλιέργειας Συναισθηματικών Δεξιοτήτων
 • Διδασκαλία Μαθητών με και χωρίς Ειδικές Ανάγκες
 • Ενδεικτικές Μελέτες Περίπτωσης στην Κατάκτηση της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Ενδεικτικές Μελέτες Περίπτωσης Εκπαιδευτικής Παρέμβασης στη Γραφή
 • Ενδεικτικές Μελέτες Περίπτωσης στα Μαθηματικά και στις Κοινωνικο-Συναισθηματικές Δεξιότητες

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 10
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 680 578 € 640 544 € 600 510 € 560 476 €
Δόση 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Παπουτσάκη Καλλιόπη
Παπουτσακη Καλλιοπη
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο Γενική και Ειδική Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α΄Παιδιατρικής Κλινικής του Παίδων Αγίας Σοφίας .
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης