Νοσηλευτική

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής αναφέρονται κυρίως σε ιατρούς, νοσηλευτές, επιστήμονες βιολογικών σπουδών και εργαζόμενους σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα. Προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από ζητήματα νοσηλευτικής και υπηρεσιών υγείας στοχεύοντας στην καλύτερη κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου.