Εφαρμοσμένη Σχολική Ψυχολογία

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Το έχουν παρακολουθήσει: 930+ εκπαιδευόμενοι

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (410 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (410 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Παρέχεται 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 210€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στις εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας. Το πρόγραμμα υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που έχει ο εν λόγω κλάδος, αναδεικνύοντας παράλληλα το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου, ο οποίος καλείται να εξασφαλίζει ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να είναι κατάλληλα καταρτισμένος, τόσο με θεωρητικές όσο και με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την εφαρμοσμένη σχολική ψυχολογία, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Δίνεται έμφαση στην πορεία και εξέλιξη του κλάδου μέχρι σήμερα, καθώς και στην πρακτική εφαρμογή και ανάλυση των καθηκόντων των σχολικών ψυχολόγων. Παράλληλα, αναδεικνύονται σύγχρονες παρεμβάσεις και προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στο σχολικό πλαίσιο, παραθέτοντας τη μεθοδολογία και αποτελεσματικότητά τους. Θεματικές όπως η πολυπολιτισμική σχολική ψυχολογία και η διαχείριση εξειδικευμένων περιστατικών (π.χ. ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, διαχείριση κρίσιμων γεγονότων) συνιστούν κομβικές έννοιες στο πρόγραμμα λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου σύγχρονου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με τις σύγχρονες πρακτικές γνώσεις για τις εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας σε διαφορετικές περιστάσεις. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι εξοικειωμένοι με τις νεότερες πρακτικές και προσεγγίσεις για την αξιολόγηση παιδιών και εφήβων, την υλοποίηση παρεμβάσεων και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο σχολικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α) πτυχιούχους τμημάτων ψυχολογίας, παιδαγωγικής, φιλολογιών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών,
β)   επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
γ)  εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να διαχειρίζονται πολύπλευρα ζητήματα του σχολικού πληθυσμού,
δ)  επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Προαπαιτούμενα: Απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει: 

 • δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α', 29.01.2019)
 • δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β΄, 2.04.2019)
 • ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α΄, 3.08.2021).

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ο Κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας
 • Ζητήματα Ηθικής και Κώδικας Δεοντολογίας
 • Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων και Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Αξιολόγηση Ψυχοκοινωνικών και Συναισθηματικών Δυσκολιών
 • Μελέτη Περίπτωσης
 • Ο Ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου στον 21ο Αιώνα
 • Ο Ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου ανά τον Κόσμο
 • Ο Ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου στην Ειδική Αγωγή
 • Απώλεια/Θάνατος/Αυτοκτονία Μέλους της Σχολικής Κοινότητας
 • Απώλεια/Θάνατος στο Οικογενειακό Περιβάλλον
 • Αυτοτραυματισμός
 • Παιδική Κακοποίηση
 • Πανδημία και Τηλεκπαίδευση
 • Επαγγελματική Εξουθένωση (Professional Burnout)
 • Φυσικές Καταστροφές
 • Πολυπολιτισμική Σχολική Ψυχολογία
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική
 • Εργασία με Παιδιά-Πρόσφυγες
 • Βασικές Αρχές και Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη και Προαγωγή Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε Μαθητές της Σχολικής Κοινότητας
 • Συμβουλευτική για Σχέσεις με Συνομηλίκους
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε Γονείς
 • Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική σε Εκπαιδευτικούς
 • Συμβουλευτική σε Εξειδικευμένα Περιστατικά
 • Συμβουλευτική Διαφορετικότητα
 • Συμβουλευτική σε Θέματα Εξαρτήσεων
 • Διαδικτυακή Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Διαταραχές Διάθεσης
 • Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή
 • ΔΕΠ-Υ, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Παρεμβάσεις Βασισμένες στο Σχολείο/την Οικογένεια/την Κοινότητα
 • Παρεμβάσεις Βασισμένες στο Μοντέλο «School Wide Positive Behavior Support» (SWPBS)
 • Παρεμβάσεις Βασισμένες στη Θετική Ψυχολογία
 • Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση του Σχολικού και Διαδικτυακού Εκφοβισμού
 • Παρεμβάσεις με Στόχο την Ενσυνειδητότητα (Mindfulness)
 • Παρεμβάσεις με Στόχο την Ακαδημαϊκή Επίδοση
 • Παρεμβάσεις με Στόχο την Ψυχική Υγεία
 • Παρεμβάσεις για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 290 247 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 73 62 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 275 234 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 247 210 € 232 197 € 218 185 € 203 173 €
Δόση 62 53 € 58 49 € 55 47 € 51 43 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Αντωνιου Αλεξανδρος-Σταματιος
Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Testimonials