Τουριστικά

Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο.