Early Entry

Πωλητής Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών

Κατεύθυνση: Marketing και Πωλήσεις

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (111 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (111 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα "Πωλητής Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών" στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν την πώληση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να αναλάβουν έναν ενισχυτικό ρόλο στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των πωλήσεων στο αντίστοιχο περιβάλλον εργασίας τους. Το πρόγραμμα επιδιώκει να υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται, να επιδεικνύουν ευελιξία και αμεσότητα προς τους πελάτες τους, αλλά και να αναζητούν δυνατότητες διεύρυνσης του πελατολογίου τους είτε μέσω νέων προϊόντων, είτε μέσω της επικοινωνίας και της αποτελεσματικής προώθησης της επιχείρησής τους .
Επιπλέον, θα εξεταστούν σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και θα αναλυθούν τεχνικές marketing, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι/-ες να σχεδιάζουν και να εκτελούν εξειδικευμένες και στοχευμένες στρατηγικές πωλήσεων. Μέσα από τις εξειδικευμένες ενότητες, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν στον βέλτιστο βαθμό τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων και ανθρωπίνου δυναμικού, να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στον τομέα των πωλήσεων και να βελτιώσουν τις οριζόντιες, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε τουριστικά γραφεία και υπηρεσίες παροχής τουριστικών προϊόντων και στοχεύουν στο να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τον τρόπο εργασίας τους.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οι Τάσεις του Μέλλοντος, η Αγορά Εργασίας & το επάγγελμα του Πωλητή Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Επιχειρηματικά Αγγλικά για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών Ι
 • Επιχειρηματικά Αγγλικά για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών ΙΙ
 • Αρχές Management
 • Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
 • Η έννοια της Πώλησης
 • Βασικές Αρχές και Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Ικανοτήτων
 • Κριτική Σκέψη και Σημασία της στις Σύγχρονες Επαγγελματικές Συνθήκες
 • Διαχείριση Χρόνου & Άγχους
 • Tεχνική Διατήρησης - Ενδυνάμωσης Πελατών
 • Τεχνικές Πωλήσεων
 • Μάρκετινγκ για Πωλητές
 • Παράπονα/ Αντιρρήσεις και διαχείρισή τους
 • Τεχνικές Πωλήσεων για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρσιών Εμπειρικά Παραδείγματα
 • Μάρκετινγκ για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών Εμπειρικά Παραδείγματα
 • Παράπονα/ Αντιρρήσεις και Διαχείρισή τους για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρσιών Εμπειρικά Παραδείγματα
 • Τεχνικές Γνώσεις στη Χρήση εφαρμογών Customer Relationship Management (CRM) & Τεχνικές Γνώσεις στη Χρήση του Calendar and scheduling software (Microsoft Calendar & Google Calendar )
 • Ψηφιακό Marketing & E-commerce στον τομέα της Πώλησης Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Χρήση των Big Data Analytics και Διαχείριση Δεδομένων για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Περιβαλλοντικά Πρότυπα για Προϊόντα και Διαδικασίες Φιλικά στο Περιβάλλον για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Η σημασία της Περιβαλλοντικής Ενημερότητας στον 21ο αιώνα για Πωλητές Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 113 96 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 96 82 € 90 77 € 85 72 € 79 67 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μαγκούτας Αναστάσιος
Μαγκουτας Αναστασιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Μαγκούτας Αναστάσιος
Μαγκουτας Αναστασιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
Συγγραφέας
Ντρίνια Χαρά
Ντρινια Χαρα
Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry