Early Entry

Ανθεκτικότητα, Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
1 Μήνες (30 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
1 Μήνες (30 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή των μεταφερόμενων δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταφέρονται από το ένα επάγγελμα στο άλλο ή από έναν οργανισμό, κλάδο, θέση στην ιεραρχία ή εργασιακό χώρο στον άλλο. Οι μεταφερόμενες δεξιότητες καλύπτουν μια ευρύτερη γκάμα δεξιοτήτων, όπου περιλαμβάνουν και τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) και είναι χρήσιμες σε διάφορες πτυχές της εργασίας και της ζωής.


Ο σκοπός του προγράμματος "Ανθεκτικότητα, Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία" θα επιτευχθεί μέσα από τη θεωρητική παρουσίαση της κάθε δεξιότητας και τα εστιασμένα παραδείγματα που δίνουν μία πιο σαφή εικόνα του πώς επηρεάζουν οι δεξιότητες την εργασιακή καθημερινότητα.
Οι εκπαιδευόμενοι με την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες δεξιότητες και θα είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν και να τις αξιοποιούν στην εργασία και στη ζωή τους. Η αγορά εργασίας απαιτεί από τους εργαζόμενους να επιδεικνύουν ατομική ψυχική ανθεκτικότητα και να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μάθουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα στον χώρο εργασίας και τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ του ανθεκτικού ατόμου. Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να αναπτύξουν νοητικά και πρακτικά την ανθεκτικότητά τους εφοδιάζοντάς τους με τα κατάλληλα εργαλεία που θα την ενισχύσουν. Επίσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας στον χώρο της εργασίας και εκτός.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το πρόγραμμα παρουσιάζει βασικές διαστάσεις της ατομικής προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του προσαρμοστικού και ευέλικτου ατόμου. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μάθουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά αλλαγές στην καριέρα, στο εργασιακό περιβάλλον ή στην προσωπική ζωή. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη σημασία της εργασιακής ευελιξίας για τον οργανισμό και να συμβάλλουν σε αυτή, έχοντας αναπτύξει ατομική ευελιξία και προσαρμοστικότητά με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών. Τέλος, στο πρόγραμμα διερευνάται η συνδυαστική προσέγγιση των τριών δεξιοτήτων -ανθεκτικότητας, προσαρμοστικότητας, ευελιξίας- ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ τους και τις πρακτικές ανάπτυξης και εφαρμογής τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Μελέτη των Βασικών Δεξιοτήτων
  • Μεταφερόμενες Δεξιότητες στην Αγορά Εργασίας
  • Ανθεκτικότητα (Resilience)
  • Προσαρμοστικότητα (Flexibility)
  • Ευελιξία (Agility)
  • Συνδυαστική Προσέγγιση των Δεξιοτήτων

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 1
Δίδακτρα (σε δόσεις) 200 170 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 100 85 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 190 162 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Δόση 85 72 € 80 68 € 75 64 € 70 60 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Μελισσανίδου Ελένη
Μελισσανιδου Ελενη
Δρ. Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διεθνείς Επιχειρήσεις, Στέλεχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Διδάσκουσα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στο Business College of Athens (BCA), Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 88 μέρες για τη λήξη του Early Entry