Βιομηχανική Διοίκηση

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (217 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
6 Μήνες (217 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον δυναμικό και πολυδιάστατο τομέα της Βιομηχανικής Διοίκησης, έναν τομέα κρίσιμο για την αποδοτική λειτουργία και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης και βιομηχανίας. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα, από την εισαγωγή στις βασικές αρχές της βιομηχανικής διοίκησης μέχρι την εξειδίκευση σε πιο σύνθετες ενότητες, όπως η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και οι νέες τεχνολογίες στη βιομηχανική διοίκηση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις διάφορες πτυχές της βιομηχανικής διοίκησης, όπως η διοίκηση λειτουργιών και παραγωγής, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τα χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και η στρατηγική διαχείριση. Θα κατανοήσουν, επίσης, τη σημασία της αειφορίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης στον σύγχρονο βιομηχανικό κόσμο. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές της βιομηχανικής διοίκησης, αποκτώντας γνώσεις σε σύγχρονες τεχνικές, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Βιομηχανία 4.0. Επιπρόσθετα, θα μάθουν να αναλύουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαχείριση των πόρων και την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τον πολυδιάστατο ρόλο της βιομηχανικής διοίκησης στην επιχειρηματική απόδοση και την ανταγωνιστικότητα, να αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην πράξη, προωθώντας την αριστεία και την καινοτομία στις βιομηχανίες, καθώς και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν και να ηγούνται σε ομάδες εργασίας.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανικής διοίκησης και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων σε ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής  και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
•    απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε τομείς όπως η μηχανική, η τεχνολογία, οι θετικές επιστήμες, η διοίκηση επιχειρήσεων, η οικονομία και οι επιστήμες διοίκησης,
•    σε όσους/ες εργάζονται ή επιδιώκουν να εργαστούν σε διοικητικές ή διευθυντικές θέσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις,
•    σε στελέχη και επαγγελματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη βιομηχανική διοίκηση, τη στρατηγική διαχείριση και την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα τους,
•    σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αειφόρο διαχείριση και την εφαρμογή πρακτικών που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις στην βιομηχανία.


 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ιστορία και Εξέλιξη της Βιομηχανικής Διοίκησης
 • Ο Ρόλος των Βιομηχανικών Διευθυντών
 • Η Διαμόρφωση της Κουλτούρας των Οργανισμών -Εργασιακές Αξίες
 • Όραμα, Στόχοι, Ρόλοι
 • Παρακίνηση, Υποστήριξη, Επιβράβευση
 • Επισκόπηση των Συστημάτων Παραγωγής
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση των Λειτουργιών
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Σύστημα Ποιότητας στην Παραγωγή και Ποιοτικός Έλεγχος
 • Εφαρμογή Lean και Six Sigma για τη Βελτίωση της Ποιότητας
 • Συστήματα και Τεχνολογίες Αποθήκευσης
 • Διαδικασίες Αποτελεσματικής Λειτουργίας Αποθήκης
 • Υπηρεσίες Μεταφοράς - Managerial Level
 • Οργάνωση των Μεταφορών - Managerial Level
 • Διαχείριση Σχέσεων με τους Προμηθευτές
 • Παγκόσμιες Προκλήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Πρόσληψη και Επιλογή Προσωπικού σε Βιομηχανίες
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
 • Η Δυναμική των Ομάδων και η Σχέση Ισχύος και Ευθύνης
 • Υγεία, Ασφάλεια και Πρόνοια στις Βιομηχανίες
 • Βασικές Αρχές της Βιομηχανικής Χρηματοδότησης
 • Προϋπολογισμός και Έλεγχος του Κόστους
 • Ανάλυση Επενδύσεων και Προϋπολογισμός Κεφαλαίου
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων στις Βιομηχανίες
 • Ο Ρόλος της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και το ΙοΤ
 • Βιομηχανικός Αυτοματισμός και Ρομποτική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στη Βιομηχανία
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Βιομηχανίες
 • Βιομηχανία 4.0 και Έξυπνη Παραγωγή
 • Βιώσιμες Βιομηχανικές Πρακτικές
 • Διαχείριση Αποβλήτων και Έλεγχος της Ρύπανσης
 • Διαχείριση Ενέργειας στις Βιομηχανίες
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
 • Διαμόρφωση Επιχειρηματικής Στρατηγικής
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού και Τοποθέτηση στην Αγορά
 • Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Κοινοπραξίες
 • Διαχείριση Κρίσεων και Επιχειρηματική Συνέχεια

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 580 493 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 145 123 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 550 468 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 493 419 € 464 394 € 435 370 € 406 345 €
Δόση 123 105 € 116 99 € 109 93 € 102 87 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Γεωργαντζίνος Στυλιανός
Γεωργαντζινος Στυλιανος
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry