Early Entry

Digital Education

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (306 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (306 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Νέα Μειωμένα Δίδακτρα: 680€ →  383€ 
Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 326€

Τα νέα δίδακτρα ισχύουν για αιτήσεις από 1/6/2021 και έπειτα.

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος  είναι η εξοικείωση με απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής μάθησης  και διδασκαλίας (digital education) σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια εκπαίδευσης.
Στοχευμένα, διαθέτει πρακτικό προσανατολισμό και θεωρητική τεκμηρίωση και αποτελείται από μαθήματα με θεματολογική και μεθοδολογική συνέχεια. Διασαφηνίζονται έννοιες, ορισμοί και υπηρεσίες στο πλαίσιο της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και προάγεται η εκπαιδευτική εμπειρία και κουλτούρα της ευέλικτης μάθησης και διδασκαλίας. Αναλύονται οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Περιγράφεται η οργάνωση ψηφιακής τάξης για την υποβοήθηση της δια ζώσης διδασκαλίας, καθώς και η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εικονικά περιβάλλοντα αγωγής. Εξετάζονται καινοτόμες πρακτικές μέσα από τη διαμόρφωση της μάθησης με «παιχνιδοποίηση» (“gamification”) και τη χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης/τηλεσυνεδριάσεων. Καλλιεργούνται δεξιότητες παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου με πολλαπλά μέσα, όπως βίντεο, γραφικά, τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού. Παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνολογίες για την ψηφιακή εκπαίδευση, όπως τεχνολογίες επαυξημένης (augmented reality) και εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Παρουσιάζονται δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες στην εκπαίδευση (ψηφιακές βιβλιοθήκες και αρχεία, ψηφιακοί χάρτες, ψηφιακά μουσεία). Καλλιεργούνται δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών παιχνιδιών και προσομοιώσεων. Γίνεται αναφορά στην ψηφιακή τεχνολογία στην τάξη (έξυπνοι πίνακες, γραφίδες, χρήση tablet από μαθητές και BYOD). Περιγράφεται ο ρόλος και η χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση. Αναλύονται ομαδοσυνεργατικές τεχνικές στο εξ αποστάσεως περιβάλλον με έμφαση την πολλαπλότητα των μαθησιακών εμπειριών από την οπτική του διδάσκοντα και του διδασκομένου. Περιγράφονται μέθοδοι παρακολούθησης της προόδου των εκπαιδευομένων και αυτοαξιολόγησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την οργάνωση της ψηφιακής εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και σύνταξης  επιστημονικών εργασιών. Παρατίθενται  διδακτικά παραδείγματα και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη μετα-γνωστικών ικανοτήτων μέσα από πρακτική άσκηση.
Το Πρόγραμμα αποτελεί επίκαιρη και ολοκληρωμένη στρατηγική πρωτοβουλία για ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό με παιδαγωγικό υπόβαθρο.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης /ΤΕΙ.

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος "Digital Education" εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δύο (2) μόριασε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).
 • 1,5 μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Ψηφιακή Τεχνολογία ως Φορέας Αλλαγής στην Εκπαίδευση
 • Η Ψηφιακή Γενιά – Digital Νatives
 • Διεθνή Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή
 • Ψηφιακές Εφαρμογές και Καθημερινότητα
 • Η Ψηφιοποίηση ως ένα από τα μέσα για τη Μετάβαση στο Μέλλον
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση
 • Επισκόπηση Βασικών Εννοιών και Παιδαγωγικών Θέσεων στην Ηλεκτρονική Μάθηση και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία
 • Παιδαγωγικές Καινοτομίες και Μεθοδολογικές Αρχές στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Διδάσκοντες/ Διδασκόμενοι και Πολλαπλότητα Μαθησιακών Εμπειριών και Ομαδοσυνεργατικών Μεθόδων
 • Ανοικτή Πρόσβαση και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Πρόσβαση για Όλους
 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων με τη Μορφή Διαφανειών
 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων με Εργαλεία Παραγωγής Γραφικών
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Βίντεο
 • Παιχνιδοποίηση
 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας. Παραδείγματα και Μελέτες Περίπτωσης.
 • Οργάνωση, Διάθεση και Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου - Μέθοδοι Αξιολόγησης και Αυτοαξιολόγησης των Εκπαιδευομένων
 • Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία με τη Χρήση Εργαλείων Τηλεκπαίδευσης/Τηλεσυνεδριάσεων
 • Οργάνωση Ψηφιακής Τάξης για την Υποβοήθηση της Δια Ζώσης Διδασκαλίας
 • Τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Προσομοίωση
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση: Ψηφιακοί Χάρτες, Ψηφιακά Μουσεία
 • Ψηφιακή Τεχνολογία στην Τάξη
 • Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση
 • Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Επαυξημένη Πραγματικότητα
 • Ζητήματα που Σχετίζονται με την Εφαρμογή της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
 • Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Τάξη
 • Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ψηφιακής Εκπαίδευσης
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργάνωση της Ψηφιακής Εκπαίδευσης
 • Μεθοδολογία Έρευνας, Σχεδιασμός και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
 • Σχεδιασμός Διδασκαλίας και Δόμηση Εκπαιδευτικού Υλικού

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 113 96 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 96 82 € 90 77 € 85 72 € 79 67 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Παπασαλούρος Ανδρέας
Παπασαλουρος Ανδρεας
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Κοκολάκης Σπύρος
Κοκολακης Σπυρος
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιωαννίδη Βασιλική
Ιωαννιδη Βασιλικη
Δρ Παιδαγωγικής/ Ειδική Αγωγή, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Member of ÖGKJP-Sektion Klinische Pädagogik (PhD/ Dr.phil.), Cert in Open & Distance Learning. Επιστημονική Συνεργάτις/ Διδάσκουσα εξΑΕ ΕΚΠΑ. Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ. Adjunt Faculty UNIC.
Στύλιος Ιωάννης
Στυλιος Ιωαννης
BSc., MSc., MEd., PhD., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ–Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος του Εργαστηρίου Info-Sec-Lab του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Καρύδα Μαρία
Καρυδα Μαρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
-
Τόλιος Γιάννης
Τολιος Γιαννης
Διδάκτωρ Οικονομικών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 88 μέρες για τη λήξη του Early Entry

Testimonials