Ο Εκπαιδευτικός στη Σχολική Τάξη: Πρακτικές Καθοδήγησης και Ενίσχυσης των Μαθητών

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 27/9/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
7 Μήνες (300 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
12

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
7 Μήνες (300 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
12
Έναρξη Μαθημάτων
27/9/2021

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς έως 30/08/21: 542€

Εισαγωγή

Η διαπίστωση ότι η εφαρμογή πρακτικών καθοδήγησης και ενίσχυσης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και βασική προτεραιότητα της εκπαίδευσης επανέρχεται συνεχώς σε ελληνικές και διεθνείς μελέτες και έρευνες. Σήμερα, στα σχολεία του 21ου αιώνα, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή τέτοιων πρακτικών στη σχολική τάξη καλείται να καταστήσει τον επαγγελματία εκπαιδευτικό ικανό να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των καιρών και τα μηνύματα των μαθητών καθώς και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίτευξη της ολόπλευρης ανάπτυξής τους.


Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους τμημάτων που οδηγούνται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα (Παιδαγωγικά Τμήματα, Τμήματα Νηπιαγωγών, Φιλοσοφικές Σχολές, Σχολές Κοινωνικών Σπουδών, Σχολές Θετικών Επιστημών κ.ά.), και σε όποιον ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί σε σχετικά θέματα.

Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ιστορική Αναδρομή στην Έννοια του Παιδαγωγού και στο Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού
 • Συγκριτική Θεώρηση του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία
 • Χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού
 • Ο Εκπαιδευτικός και οι Απαιτήσεις της δια βίου Μάθησης
 • Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση
 • Κλίμα της Σχολικής Τάξης
 • Παράγοντες Διαμόρφωσης του Σχολικού Κλίματος
 • Οι Σχέσεις Εκπαιδευτικού και Μαθητών
 • Οι Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών
 • Αναγκαιότητα της Γονεϊκής Εμπλοκής/Συμμετοχής στη Διαμόρφωση κατάλληλου Σχολικού Κλίματος
 • Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη
 • Δυναμική των Ομάδων: Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση
 • Η Κοινωνικοποίηση του Παιδιού στη Σχολική Τάξη
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Πρόληψη
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Παρέμβαση
 • Μαθητοκεντρικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Συνεργατικές Μέθοδοι Διδασκαλίας (π.χ. Μέθοδος Project, Διαθεματική Διδασκαλία)
 • Βιωματικές και Ενεργητικές Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης των Μαθητών
 • Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση-Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Χρήση και Διδακτική Αξιοποίηση Εργαλείων Γενικής Χρήσης και Εφαρμογών Γραφείου
 • Χρήση και Διδακτική Αξιοποίηση των Βασικών Εργαλείων Πληροφορικής, Πολυμεσικών Εργαλείων και Εφαρμογών
 • Γνωριμία, Χρήση και Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου και των Εφαρμογών του
 • Γνωριμία και Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Διαστάσεων του Διαδικτύου (Web 2.0) και των Μεθόδων Συνδυαστικής Μάθησης (Blended learning)
 • Αξιολόγηση, Αποτίμηση και Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Μέτρηση Ευφυΐας και Μνήμης
 • Μορφές και Είδη Αξιολόγησης
 • Εναλλακτικοί Τρόποι Αξιολόγησης
 • Φάκελος Αξιολόγησης (portfolio)
 • Σχολική Βία και Εκφοβισμός
 • Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Αξιοποιώντας και οικοδομώντας στις Διαφορές των Μαθητών
 • Οι Επιδράσεις της σημερινής Οικονομικής Κατάστασης στη Ζωή των Μαθητών
 • Ο Ελεύθερος Χρόνος και η Αξιοποίησή του στη Μάθηση
 • Εννοιολογική Οριοθέτηση
 • Οι Κοινωνικές και Συναισθηματικές Ανάγκες των Παιδιών και των Εφήβων
 • Δεξιότητες Ζωής στο Πλαίσιο της Οικογένειας
 • Δεξιότητες Ζωής στο Πλαίσιο του Σχολείου
 • Δεξιότητες Ζωής στο Πλαίσιο της Κοινωνίας
 • Λήψη Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων
 • Δημιουργική και Κριτική Σκέψη
 • Επικοινωνία και Δεξιότητες Διαπροσωπικών Σχέσεων
 • Αυτοεπίγνωση και Ενσυναίσθηση
 • Διαχείριση των Συναισθημάτων και του Στρες
 • Μέθοδοι και Μοντέλα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Ζωής στο Σχολείο
 • Τεχνικές Λόγου-Διασαφήνισης Αξιών
 • Τεχνικές Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
 • Τεχνικές Θεατρικής Δημιουργίας
 • Τεχνικές με τη Χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Μοντέλα Επικοινωνίας Σχολείου- Οικογένειας-Κοινότητας
 • Γονεϊκή Εμπλοκή/Συμμετοχή στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Γονεϊκό Στυλ
 • Το Σχολείο ως Σύστημα
 • Προγράμματα Συστημικής Παρέμβασης στο Σχολείο
 • Οριοθέτηση Εννοιών στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
 • Συμβουλευτική Δράση του Εκπαιδευτικού
 • Πεδία Συμβουλευτικής Δραστηριότητας του Εκπαιδευτικού
 • Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού ως Λειτουργού Συμβουλευτικής
 • Μελέτες Περίπτωσης

Κόστος Προγράμματος

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 30/8/2021 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry. Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε 10 μηνιαίες δόσεις. Συνολικές Εκπτώσεις έως -40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 68ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 750 638 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 188 160 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 710 604 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 638 542 € 600 510 € 563 479 € 525 446 €
Δόση 160 136 € 150 128 € 141 120 € 132 112 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπαλης Θωμας
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 35 μέρες για τη λήξη του Early Entry