Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Το έχουν παρακολουθήσει: 500+ εκπαιδευόμενοι

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (250 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
7 Μήνες (250 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» αποσκοπεί στην προσφορά ιδιαίτερα χρήσιμων γνώσεων, ώστε ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να μπορεί σε όρους αποτελεσματικότητας να διοικήσει έναν πολιτιστικό οργανισμό από την νευραλγική θέση του μάνατζερ-διευθυντή. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα, τα οποία επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας πολιτισμικής μονάδας, να μάθουν βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων, να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε έναν οργανισμό που οργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμού, καθώς και να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομία τους.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Στρατηγική: Έννοια και Ορισμοί
 • Στρατηγική Ανάλυση: Πλαίσιο & Εργαλεία
 • Εναλλακτικές Στρατηγικές
 • Υλοποίηση Στρατηγικής
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ – Σχεδιασμός Εκδήλωσης Δημοσίων Σχέσεων)
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ – Οργάνωση Εκδήλωσης Δημοσίων Σχέσεων)
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Γ ΜΕΡΟΣ – Υλοποίηση - Επικοινωνία Εκδήλωσης Δημοσίων Σχέσεων)
 • Οργανισμοί στον Χώρο του Πολιτισμού και του Αθλητισμού: Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης τους
 • Η Προσαρμογή του Μάρκετινγκ στην Περίπτωση Οργανισμών Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία του Πολιτισμού και του Αθλητισμού
 • Επιτυχημένες Μελέτες Περιπτώσεων και Πρακτικών Οργανισμών Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • H Γενική Αιτιολογία Ύπαρξης του Μη Κερδοσκοπικού Τομέα
 • Διαφορές και Ομοιότητες Κερδοσκοπικών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 • Η Διοίκηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 • Διαχείριση και Έλεγχος
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός Οργανισμών Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Νομική Μορφή Οργανισμών Αθλητισμού και Πολιτισμού (Α)
 • Νομική Μορφή Οργανισμών Αθλητισμού και Πολιτισμού (Β)
 • Ειδικές Μορφές Επιχειρήσεων και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αθλητισμού - Πολιτισμού
 • Χορηγίες Α' Μέρος
 • Χορηγίες Β' Μέρος
 • Διεθνείς Οργανισμοί - Κείμενα Αρχών Θέσεων
 • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Διαχείρισης
 • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί - Η Πολιτική Δράση και η Πρακτική Εφαρμογή
 • Εθνικό Επίπεδο: Το Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 • Εθνικό Επίπεδο: Νομοθετικές Διατάξεις που συνεπικουρούν στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 • Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Μέθοδοι και στρατηγικές της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
 • Απασχόληση και Πρακτικές στους Ανθρώπινους Πόρους
 • Εφαρμογή Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στους Πολιτιστικούς Οργανισμούς
 • Επιχειρηματική Βιωσιμότητα
 • Επιχειρηματικές Δυσκολίες και Επιχειρηματική Αποτυχία
 • Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα
 • Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων της Επιχείρησης
 • Προώθηση Πωλήσεων και Τιμολόγηση
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,Οι Εποπτευόμενοι φορείς αρμόδιοι για την Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς σε εθνικό Επίπεδο
 • Τα Μουσεία
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Αρχές Διαφήμισης
 • Προώθηση Πωλήσεων
 • Direct Marketing
 • Η Σχέση του Management και των Δημοσίων Σχέσεων
 • Οργάνωση Δημοσίων Σχέσεων
 • Αναγκαιότητα & Προϋποθέσεις για Αλλαγή και Ανάπτυξη στο Χώρο Εργασίας
 • Τεχνικές και Τρόποι Παρέμβασης
 • Οργανωτική Κουλτούρα και Αλλαγή
 • Διοίκηση και Οργανωτική Κουλτούρα
 • Πολιτισμικός Τουρισμός & Πολιτισμική Κληρονομιά
 • Ο Πολιτισμός ως Αναπτυξιακό Πόρος και τα Οικονομικά Οφέλη των Τοπικών Κοινωνιών: Η Περίπτωση της Ελλάδας
 • Κοινωνικές Επιδράσεις του Πολιτισμικού Αποθέματος σε μια Περιοχή
 • Η Αναπτυξιακή Διάσταση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Testimonials

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 7
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1100 935 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 367 312 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 1050 893 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 935 795 € 880 748 € 825 701 € 770 655 €
Δόση 312 265 € 294 250 € 275 234 € 257 218 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα