Ειδική Αγωγή και Χαρισματικότητα: Αριστεία και Ηθική

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 8/11/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
11 Μήνες (400 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
11 Μήνες (400 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16
Έναρξη Μαθημάτων
8/11/2021

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 765€

Εισαγωγή

Στις μέρες μας, στις σχολικές τάξεις φοιτούν εκατοντάδες χαρισματικοί μαθητές, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, ώστε να αναπτύξουν πλήρως το πολύπλευρο δυναμικό τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Χαρισματικότητα: Αριστεία και Ηθική» έχει ως γενικό σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των ψυχολόγων και των ειδικών ψυχικής υγείας σε θέματα εντοπισμού, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής των χαρισματικών παιδιών. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για τη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος των χαρισματικών μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να παρέχουν ενίσχυση στους χαρισματικούς μαθητές τους, ώστε να αξιοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες/δεξιότητές τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το σύνολο των μαθητών.

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθησης και ολοκλήρωση του προγράμματος "Eιδική Αγωγή και Χαρισματικότητα: Αριστεία και Ηθική" εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δύο (2) μόρια οι υποψήφιοι για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή.
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).
 • 2 μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)
   

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ποια Άτομα εντάσσονται στην Κατηγορία Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Η Συνεκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Φιλοσοφία της Συνεκπαίδευσης
 • Ειδικά ή Γενικά Σχολεία
 • Αξιολόγηση Ένταξης και Επίδοσης των Μαθητών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Η Πολιτική "Eνός Σχολείου για Όλους" και τα Ζητήματα που Προκύπτουν
 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Εκπαίδευση ΑΜΕΑ
 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
 • Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
 • Ιστορικό Πλαίσιο και Θεωρίες για τη Χαρισματικότητα
 • Γνωστικά και Κοινωνικο-Συναισθηματικά Χαρακτηριστικά των Χαρισματικών Παιδιών
 • Δημιουργικότητα, Ενδιαφέροντα και Κίνητρα στα Χαρισματικά Παιδιά
 • Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή και Ψυχικές Διαταραχές των Χαρισματικών Παιδιών
 • Ηθική των Χαρισματικών Παιδιών
 • Ηγετικές Ικανότητες των Χαρισματικών Παιδιών
 • Η Κουλτούρα της Αριστείας στην Εκπαίδευση
 • Εντοπισμός και Αξιολόγηση των Χαρισματικών Μαθητών
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Μοντέλα Εκπαίδευσης των Χαρισματικών Μαθητών
 • Νέες Κατευθύνσεις στον Εμπλουτισμό και την Επιτάχυνση
 • Διδασκαλία της Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας
 • Διδασκαλία των Δεξιοτήτων Σκέψης
 • Χαρισματικά Παιδιά με Αναπηρίες
 • Η Φιλοσοφία και η Πρακτική της Αξιολόγησης για την Αριστεία
 • Xάσματα Αριστείας στην Εκπαίδευση και Διεύρυνση των Ευκαιριών για τους Χαρισματικούς Μαθητές
 • Ισότητα και Αριστεία: Μέγιστες Μαθησιακές Ευκαιρίες για όλους τους Μαθητές
 • Συμβουλευτική Χαρισματικών Παιδιών
 • Υποεπίδοση: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση
 • Συμβουλευτική Οικογενειών Χαρισματικών Παιδιών
 • Χαρισματικοί Μαθητές Υψηλού Κινδύνου
 • Παράγοντες Μετατροπής της Χαρισματικότητας σε Υπεροχή: Υπό ποιες Προϋποθέσεις οι Χαρισματικοί γίνονται Μεγαλοφυίες
 • Πολιτισμική Ποικιλομορφία των Χαρισματικών Μαθητών
 • «Παιδιά-Θαύματα» με εξαιρετικά Υψηλό Δείκτη Νοημοσύνης
 • Χαρισματικοί Έφηβοι
 • Χαρισματικότητα και Φύλο: Πολιτισμική Υποεπίδοση Χαρισματικών Κοριτσιών
 • Εκπαιδευτικοί των Χαρισματικών Μαθητών- «Χαρισματικοί» Εκπαιδευτικοί
 • Χαρισματικότητα και Τεχνολογία
 • Καλλιτεχνική Χαρισματικότητα και Ταλέντο
 • Συναισθηματική και Πνευματική Χαρισματικότητα
 • Χαρισματική Εκπαίδευση σε Επαρχιακές Περιοχές
 • Θεωρητικό Πλαίσιο, Ορισμοί και Χαρακτηριστικά του Σοφού Ατόμου
 • Διδάσκοντας Ηθικότητα, Πρακτική Σοφία και Εκπαίδευση Χαρακτήρα
 • Σοφία στην Επαγγελματική Ανάπτυξη και στην Εκπαίδευση Ηγετών
 • Δημιουργικότητα, Ευφυία, Χαρισματικότητα και Σοφία
 • Σοφία και Ευζωία: Η Αδήριτη Ανάγκη για Κοινωνική Σοφία

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 11
Δίδακτρα (σε δόσεις) 900 € 765 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 225 € 191 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 850 € 723 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 765 € 650 € 720 € 612 € 675 € 574 € 630 € 536 €
Δόση 191 € 162 € 180 € 153 € 169 € 144 € 158 € 134 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Αντωνιου Αλεξανδρος-Σταματιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 7 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Testimonials