Early Entry

Κλιματική Αλλαγή: Οικονομικές - Κοινωνικές Επιπτώσεις και Πολιτικές Αντιμετώπισης

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ένα θέμα επείγουσας και μείζονος σημασίας για την επιβίωση των σημερινών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η εμβάθυνση των συμμετεχόντων/ουσών στις δημόσιες/κρατικές πολιτικές των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου, να δραστηριοποιηθούν ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες και να μπορούν να εκπονούν συγκεκριμένους τρόπους/μοντέλα αντιμετώπισής του. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απαρτίζεται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τη διεθνή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί, τους τρόπους αντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστροφικών φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, την υπερεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τη γενικότερη οικολογική επιβάρυνση του οικοσυστήματος. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι/ες, μέσα από την αναγκαία θεωρητική ανάλυση, τη μελέτη επιλεκτικών παραδειγμάτων και περιστατικών και εστιάζοντας σε βιώσιμα εναλλακτικά μοντέλα, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν πολιτικές αντιμετώπισης και διαχείρισης του πολυδιάστατου φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, σε ένα διευρυμένο πλαίσιο κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, το πρόγραμμα εντάσσει την κλιματική αλλαγή στις δυνάμεις που πρόκειται να διαμορφώσουν το μελλοντικό κόσμο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι μεγάλες μακροκοινωνικές τάσεις που αναμένεται να αλλάξουν την κοινωνική δομή και τις οικονομικές συνθήκες, και επομένως το επίπεδο της ανθρώπινης ευημερίας, όπως είναι η αστικοποίηση και οι δημογραφικές και μεταναστευτικές αλλαγές, η εισαγωγή των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η κλιματική αλλαγή και η παγκοσμιοποίηση σε έναν πολυκεντρικό (multipolar) πλέον κόσμο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•    στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
•    στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
•    στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
•    στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
•    στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών,
•    στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
•    στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι),
•    στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
•    ενεργούς πολίτες (όπως εθελοντές – εθελοντικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο., κ.ά.), που θέλουν να καταρτιστούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, προτάσσοντας την ατομική ευθύνη και τις ατομικές περιπτώσεις αντιμετώπισης της.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Κλιματική Αλλαγή. Η Διεθνής Κοινότητα και το Πρόβλημα
 • Μαγνητικό Πεδίο της Γης και Κλιματική Αλλαγή
 • Το Φαινόμενο των Αερίων του Θερμοκηπίου, Ενεργειακές Αλλαγές και Κοινωνικές Επιπτώσεις
 • Καταστροφικές Πυρκαγιές και Τρόποι Αντιμετώπισης
 • Πλημμυρικά Φαινόμενα και Τρόποι Αντιμετώπισης
 • Αύξηση της Θερμοκρασίας και Ερημοποίηση του Πλανήτη. Κοινωνικές Συνέπειες
 • Εξάντληση των Φυσικών Πόρων και ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία
 • Η Πυρηνική Ενέργεια, Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας και ο Κοινωνικός Κίνδυνος
 • Τα Απόβλητα στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο. Οικολογικές Κοινότητες Παραγωγής. Προτάσεις Αστικής Αξιοποίησης
 • Οι Τάσεις που Διαμορφώνουν το Μέλλον και ο Καπιταλισμός
 • Οι Disruptive Τεχνολογίες και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 • Ο Πολυπολικός Κόσμος και η Παγκοσμιοποίηση

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 340 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 133 113 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 340 289 € 320 272 € 300 255 € 280 238 €
Δόση 113 96 € 106 90 € 100 85 € 93 79 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Δασκαλάκης Δημοσθένης
Δασκαλακης Δημοσθενης
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θραψανιώτης Γεώργιος
Θραψανιωτης Γεωργιος
Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., με διδακτικό αντικείμενο: «Το Θρησκευτικό Φαινόμενο- Θρησκείες και η Διδακτική τους» και «Εκκλησιαστικό Δίκαιο και Περιβάλλον», Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής & Π.Τ.Δ.Ε.(ΕΚΠΑ).
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry