Μαθητικός Όμιλος και Βιωματικές Μέθοδοι Εκπαίδευσης. Το Παράδειγμα Ομίλου Ιστορίας της Τέχνης

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 27/9/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
9 Μήνες (340 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
13,6

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
9 Μήνες (340 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
13,6
Έναρξη Μαθημάτων
27/9/2021

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς έως 30/08/21: 491€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη της οργάνωσης και της διδακτικής υποστήριξης μαθητικού ομίλου με αντικείμενο μια ανθρωπιστική-θεωρητική επιστήμη, με την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων μάθησης. 
Ο μαθητικός όμιλος αποτελεί θεσμό που αφορά στη δραστηριοποίηση μαθητών και μαθητριών μετά το επίσημο σχολικό πρόγραμμα μέσα από γνωστικά, αθλητικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα και με σκοπό τόσο την κοινωνικοποίηση και την εκτόνωση, όσο και τη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου τους. Λειτουργεί εδώ και χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, ενώ την τελευταία περίοδο επεκτείνεται σταδιακά και στο δημόσιο σχολείο. 
Μέσα από το παράδειγμα ομίλου για την Ιστορία της Τέχνης, παρουσιάζονται βιωματικές και παιγνιώδεις μέθοδοι που εύκολα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους, θεωρητικού επιστημονικού πεδίου, ομίλους (π.χ. φιλολογικούς, λογοτεχνικούς, θεατρολογικούς, μουσικολογικούς, ιστορίας της επιστήμης και της τεχνολογίας). Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν θεωρητική κατάρτιση που αφορά στον εκπαιδευτικό ρόλο του μαθητικού ομίλου και επιμέρους βιωματικών μεθόδων με έμφαση σε αυτές του εικαστικού και θεατρικού παιχνιδιού, ενώ τους παρέχεται συγκεκριμένο περίγραμμα οργάνωσης και διεξαγωγής τους. 

Η δομή του μαθητικού ομίλου Ιστορίας της Τέχνης στηρίζεται στο τεχνοϊστορικό αφήγημα που ξεκινάει από την Εποχή του Χαλκού και καταλήγει στη σύγχρονη εποχή. Για κάθε πολιτισμική περίοδο οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, ενώ τους παρέχεται χρήσιμο υλικό που αφορά σε παιγνιώδεις ασκήσεις, θεατρικά παιχνίδια, βιωματικές δράσεις και εικαστικές δραστηριότητες, τόσο μέσα από συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες όσο και μέσα από πλούσιο οπτικό υλικό. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αδιόριστους εκπαιδευτικούς με γνωστικό αντικείμενο από τον χώρο των θεωρητικών επιστημών και της τέχνης, αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών κυρίως θεωρητικής κατεύθυνσης, και καλλιτέχνες, εικαστικούς, ηθοποιούς και θεατρολόγους,  που επιθυμούν να εργαστούν στη σχολική κοινότητα στο πλαίσιο εξω-διδακτικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τους αποφοίτους παιδαγωγικών/καθηγητικών τμημάτων, αφού σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, της 29ης Ιανουαρίου 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης»), μοριοδοτούνται με δύο μονάδες  [«επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»].

Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ο Μαθητικός Όμιλος ως Θεσμός
 • Μαθητικοί Όμιλοι στο Εξωτερικό και την Ελλάδα
 • Βιωματικές Μέθοδοι Εκπαίδευσης
 • Οργάνωση Μαθητικού Ομίλου μέσα από το Παράδειγμα Ομίλου Ιστορίας της Τέχνης
 • Tο Γνωστικό Υπόβαθρο για τον Εκπαιδευτικό I: Η Τέχνη του Αρχαίου Αιγυπτιακού Πολιτισμού και των Προελληνικών Πολιτισμών
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης I: Η Τέχνη του Αρχαίου Αιγυπτιακού Πολιτισμού και των Προελληνικών Πολιτισμών
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση της Διδαχθείσας Ύλης Ι
 • Tο Γνωστικό Υπόβαθρο για τον Εκπαιδευτικό II: Η Τέχνη στον Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Πολιτισμό
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης ΙΙ: Η Τέχνη στον Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Πολιτισμό
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση της Διδαχθείσας Ύλης ΙΙ
 • Το Γνωστικό Υπόβαθρο για τον Εκπαιδευτικό Ι: Η Τέχνη στον Μεσαίωνα και το Βυζάντιο
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης Ι: Η Τέχνη στον Μεσαίωνα και το Βυζάντιο
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση της Διδαχθείσας Ύλης I
 • Το Γνωστικό Υπόβαθρο για τον Εκπαιδευτικό ΙΙ: Η Τέχνη στην Αναγέννηση
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης ΙΙ: Η Τέχνη στην Αναγέννηση
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση της Διδαχθείσας Ύλης ΙΙ
 • Το Γνωστικό Υπόβαθρο για τον Εκπαιδευτικό Ι: Μπαρόκ και Ροκοκό
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης Ι: Μπαρόκ και Ροκοκό
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση Της Διδαχθείσας Ύλης Ι
 • Το Γνωστικό Υπόβαθρο Για Τον Εκπαιδευτικό ΙΙ: 18ος και 19ος Αι.
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης ΙΙ: 18ος και 19ος Αι.
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση της Διδαχθείσας Ύλης ΙΙ
 • Το Γνωστικό Υπόβαθρο για τον Εκπαιδευτικό Ι: Το Πρώτο Μισό Του 20ου Αι.
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης Ι: Το Πρώτο Μισό του 20ου Αι.
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση της Διδαχθείσας Ύλης Ι
 • Το Γνωστικό Υπόβαθρο Για Τον Εκπαιδευτικό ΙΙ: Το Δεύτερο Μισό του 20ου Αι.
 • Ομαδικές Ασκήσεις και Στοιχεία Διαδραστικής Παράδοσης ΙΙ: Το Δεύτερο Μισό του 20ου Αι.
 • Εικαστικές Δραστηριότητες για τη Βιωματική Εμπέδωση της Διδαχθείσας Ύλης ΙΙ
 • Πολιτισμός και Τέχνη της Αρχαίας Αιγύπτου
 • Πολιτισμός και Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας
 • Πολιτισμός και Τέχνη του Μεσαίωνα/Βυζάντιο
 • Πολιτισμός και Τέχνη της Αναγέννησης
 • Πολιτισμός και Τέχνη του Μπαρόκ-Ροκοκό
 • Πολιτισμός και Τέχνη του 19ου Αι.
 • Πολιτισμός και Τέχνη στο Α’ Μισό του 20ου Αι.
 • Πολιτισμός και Τέχνη στο Β’ Μισό του 20ου Αι.

Κόστος Προγράμματος

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 30/8/2021 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry. Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε 10 μηνιαίες δόσεις. Συνολικές Εκπτώσεις έως -40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 68ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 680 578 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 170 145 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 645 548 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 578 491 € 544 462 € 510 434 € 476 405 €
Δόση 145 123 € 136 116 € 128 109 € 119 101 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Γέμτου Ελένη
Γεμτου Ελενη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Γέμτου Ελένη
Γεμτου Ελενη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ
Συγγραφέας
Γέμτου Φανή
Γεμτου Φανη
Postgraduate Diploma in Acting Musical Theatre, Central School of Speech and Drama, University of London. Θεατρολόγος, Ηθοποιός, Καθηγήτρια Υποκριτικής
Συγγραφέας
Γιαννακοπούλου Ιουστίνη
Γιαννακοπουλου Ιουστινη
MA in Design-Visual Communication & Interactive Media, University of Derby. Γραφίστρια, Εικονογράφος, Εικαστικός
Συγγραφέας

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 35 μέρες για τη λήξη του Early Entry