Μεθοδολογία και Διδακτική της Ιστορίας

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 8/11/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
9 Μήνες (390 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
14,8

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
9 Μήνες (390 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
14,8
Έναρξη Μαθημάτων
8/11/2021

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 578€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά μοντέλα, που είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος, ώστε αυτό να μη μετατρέπεται σε έκθεση ιδεολογικών αρχών και πεποιθήσεων, σε διδακτικό μανιερισμό και σε μία μονοδιάστατη άσκηση ή στείρα λειτουργία της μνήμης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και με την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, δηλαδή την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων, παραγόντων και αποτελεσμάτων και την καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης, που αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Οι σύνθετες αυτές δεξιότητες θα καλλιεργηθούν υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικότητας και στην κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• πτυχιούχους τμημάτων φιλολογίας, ανθρωπιστικών επιστημών και παιδαγωγικών ακαδημιών,
• εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν ή/και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας της διδακτικής της ιστορίας,
• υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων,
• υπαλλήλους μουσείων και κέντρων ιστορικής μελέτης και έρευνας, που έχουν ως αντικείμενό τους την ιστορία, την αρχαιολογία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του  προγράμματος "Μεθοδολογία και Διδακτική της Ιστορίας"  εξασφαλίζει:  
 

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι  εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το  ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το  σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019) 
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των  κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ  Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών  Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων  Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και  Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών  Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και  Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).  

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Θεωρητικά Προβλήματα της Ιστορίας
 • Διδακτική και Διδασκαλία της Ιστορίας
 • Iστορικές Σχολές και Ιστορική Έρευνα
 • Το Γεγονός, η Ιστορική Αφήγηση και οι Ιστορικές Πηγές
 • Διάταξη και Ταξινόμηση των Πηγών
 • Αφήγηση και Ιστορική Διαδικασία
 • Προφορική Ιστορία και Αυτοβιογραφία
 • Οι Πηγές και η Αξιολόγηση στην Ιστορία
 • Μεθοδολογικές Αρχές της Επιστήμης της Ιστορίας
 • Τα Προβλήματα και η Επιστήμη της Ιστορίας
 • Αφήγηση και Ιστορική Πραγματικότητα
 • Τα Αντικείμενα και οι Ιστορικές Πηγές
 • Οικονομική, Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Φυσικών Επιστημών και Πολιτισμική Ιστορία
 • Ιστορία της Εξέλιξης των Θεσμών
 • Ερμηνευτικές Σχολές της Ιστορίας
 • Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και Αφήγηση
 • Η Ερμηνευτική Μέθοδος και η Αντικειμενικότητα στην Ιστορία
 • Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Περιβάλλον
 • Για το Έθνος και την Ιστορία του
 • Η Γενική Ιστορία και η Ιστορία του Κόσμου
 • Από την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Χερσονήσου του Αίμου. Οι Λαοί, τα Κράτη, οι Ανταγωνισμοί
 • H Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι (1789-1815): Κοινωνία και Πολιτισμός
 • Οι Έννοιες και οι Σημασίες της Διαθεματικότητας και της Διεπιστημονικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Η Διασύνδεση του Μαθήματος της Ιστορίας με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ και Δ΄ τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στην Ιστορία της Γ΄ τάξης: Από τη Μυθολογία στην Ιστορία
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στην Iστορία της Δ΄ τάξης: Στα Αρχαία Χρόνια
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στην Ιστορία της Ε΄τάξης: Στα Βυζαντινά Χρόνια
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στην Ιστορία της Στ΄ τάξης: Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου
 • Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Γυμνάσιο
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στην Αρχαία Ιστορία στην Α΄ Γυμνασίου
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία στη Β΄ Γυμνασίου
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στη Γ΄ Γυμνασίου
 • Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Λύκειο
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στην Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου στην Α΄ Λυκείου
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στην Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565μ.Χ-1815μ.Χ) στη Β΄ Λυκείου
 • Σχέδιο Διδασκαλίας και Πρακτική Εφαρμογή στα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815μ.Χ έως σήμερα) στη Γ΄ Λυκείου

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 680 € 578 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 170 € 145 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 645 € 548 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 578 € 491 € 544 € 462 € 510 € 434 € 476 € 405 €
Δόση 145 € 123 € 136 € 116 € 128 € 109 € 119 € 101 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μπαμπουνης Χαραλαμπος
Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 3 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου