Μύθος και Ιστορικό Γεγονός μέσα από την Τέχνη στην Εκπαίδευση: Οδηγίες και Υποδείξεις για Βιωματική και Ενσυναισθητική Προσέγγιση

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 27/9/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
8 Μήνες (400 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
8 Μήνες (400 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16
Έναρξη Μαθημάτων
27/9/2021

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η αποκωδικοποίηση και ανάγνωση έργων τέχνης, οποιασδήποτε μορφής, με περιεχόμενο τόσο μυθολογικό όσο και ιστορικό. Ένας συμπληρωματικός σκοπός κατά τη συγκεκριμένη ανάγνωση των έργων τέχνης είναι η προώθηση προβληματισμού, διαλόγου και κριτικού στοχασμού για την αναζωογόνηση του περιεχομένου διδασκαλίας και την πρόκληση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων/μαθητών με τη σύμπραξη βιωματικών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Προσχολικής Αγωγής, αλλά και σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε φορείς αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ), σε φορείς που παρέχουν προγράμματα δια βίου μάθησης και προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, και γενικότερα σε εκείνους που αναλαμβάνουν διδασκαλία σε οποιονδήποτε εκπαιδευτικό θεσμό και σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Το παρόν πρόγραμμα, το οποίο είναι διάρκειας 400 ωρών, πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση. Σύμφωνα με αυτόν το νόμο, η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Μύθος και Ιστορικό Γεγονός: Αποκωδικοποίηση και Ανάγνωση Συμβόλων και Συμβολισμών
 • Αποτελεσματικότητα ενός Έργου Τέχνης κατά τη Διδασκαλία: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
 • Δυσκολίες και Προβλήματα κατά την Ανάγνωση ενός Έργου Τέχνης
 • Λειτουργίες και Λειτουργικότητα του Έργου Τέχνης κατά τη Μαθησιακή Διαδικασία
 • Βιωματική Προσέγγιση Θεμάτων και Προβλημάτων: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνικών και Μορφών Εργασίας Ι
 • Βιωματική προσέγγιση Θεμάτων και Προβλημάτων: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνικών και Μορφών Εργασίας ΙΙ
 • Ο Μύθος του Προμηθέα Ι:Αποκωδικοποίηση και Ανάγνωση Μηνυμάτων
 • Ο Μύθος του Προμηθέα ΙΙ:η Δύναμη του Νου κατά της Εξουσίας του Δία
 • Η Τροία ανάμεσα στον Μύθο και στην Ιστορία
 • Μυθολογία και Αρχαιολογία: ‘Χαρτογράφηση’ του Τρωικού Πολέμου
 • Ομηρικά Έπη: Παιδαγωγικός και Αξιακός Λόγος
 • Η Γεωγραφία της Οδύσσειας: Μύθος και Πραγματικότητα
 • Ο Μύθος της Γραφής και η Γλώσσα των Ομηρικών Επών
 • Ο Μύθος του Κάτω Κόσμου: η Αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα- Θρησκευτικές Δοξασίες και Τέχνη
 • Ο Μύθος του Γύγη στον Ηρόδοτο και στον Πλάτωνα: Παιδαγωγική –Βιωματική Προσέγγιση
 • Ο Μύθος του Σπηλαίου στην Πολιτεία του Πλάτωνα Ι:Ανάγνωση Συμβολισμών
 • Ο Μύθος του Σπηλαίου στην Πολιτεία του Πλάτωνα ΙΙ:από τις Ψευδαισθήσεις στη Γνώση
 • Ο Μύθος της Γραφής στον ‘Φαίδρο’ του Πλάτωνα
 • Ο Μύθος του Φιλοκτήτη: Ηθικά Διλήμματα
 • Ο ‘Μύθος’ του Έρωτα στο ‘Συμπόσιον’ του Πλάτωνα Ι
 • Ο ‘Μύθος’ του Έρωτα και η Επικοινωνία Εκπαιδευτικού-Μαθητή ΙΙ: το ‘Συμπόσιον’ του Πλάτωνα
 • Η Τέχνη στην Εκπαίδευση: Τέχνη και Ιστορικό Γεγονός
 • Το Έργο Τέχνης στο (σχολικό) Εγχειρίδιο και στο Διδακτικό Υλικό
 • Ιστορικό Περιεχόμενο και Εικαστική Διατύπωση ενός Έργου Τέχνης
 • Η Ανάγνωση Έργων Τέχνης :Κόμικς, Γελοιογραφία-Φωτογραφία-Νόμισμα
 • Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις ενός Έργου Τέχνης: Φαινομενολογική Μέθοδος- το Παράδειγμα ‘Παρθενών’ Ι
 • Ο Παρθενών ως Έργο Τέχνης: οι Μυθικές Παραστάσεις ΙΙ
 • Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός μακριά από την Κοιτίδα του: Κυπρομυνηναϊκή Τέχνη- Βιωματική Προσέγγιση
 • Ερμηνευτική Μέθοδος: ‘Οι Ανησυχαστικές Μούσες’ του Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο
 • Ερμηνευτική Μέθοδος: ‘Οι Ανησυχαστικές Μούσες’ του Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο- Ποιητής και Μούσα’ του Νίκου Εγγονόπουλου- ‘Η Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου’ του Κων. Παρθένη: Βιωματικές Δραστηριότητες
 • Η Βραχογραφία ως Ιστορική Πηγή: Κατάθεση Ψυχής στο Βράχο
 • Διαλεκτική Μέθοδος: η Guernica του Pablo Picasso- ‘Η Δολοφονία του Ι. Καποδίστρια’ Άγνωστου Λαϊκού Ζωγράφου-Βιωματικές Δραστηριότητες
 • Σύμπραξη Μεθοδολογικών Προσεγγίσεων Ι : Η Αγία Σοφία-Έργα Τέχνης για την Επανάσταση του 1821
 • Σύμπραξη Μεθοδολογικών Προσεγγίσεων ΙΙ: Η ‘Κάθοδος στον Κάτω Κόσμο’ (το Νεκρομαντείο)- ‘Ο Λουδοβίκος XIV’ του Η. Rigaud
 • Η Συναισθηματική-Ενσυναισθητική ‘Εμπλοκή’ του Εκπαιδευομένου/Μαθητή κατά την Ανάγνωση ενός Έργου Τέχνης
 • Ενσυναισθητική Ανάγνωση ενός Εικαστικού έργου : ‘Η Κραυγή’ του Ed. Munck
 • Η Δίκη των Στρατηγών μετά τη Ναυμαχία στις Αργινούσες:Ο Μύθος της Περιπλανώμενης Ψυχής που αναζητεί Τάφο. Ενσυναισθητικές Δραστηριότητες
 • Αξίες και Έργο Τέχνης: το Γλυπτό Σύμπλεγμα ‘Λαοκόων’
 • Εικαστική Διατύπωση και Αποκωδικοποίηση της Θεολογικής Θεματικής: Παραδείγματα
 • Συμπεράσματα-Υποδείξεις και Προτάσεις

Κόστος Προγράμματος

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 30/8/2021 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry. Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε 10 μηνιαίες δόσεις. Συνολικές Εκπτώσεις έως -40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 68ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 680 578 € 640 544 € 600 510 € 560 476 €
Δόση 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Κατσίμπρας Απόστολος
Κατσιμπρας Αποστολος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π.) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 33 μέρες για τη λήξη του Early Entry

Testimonials