Οικονομική Μεγέθυνση και Οικονομική Πολιτική: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στις πηγές, την εξέλιξη και τις σύγχρονες προσεγγίσεις της οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις κατάλληλες γνώσεις και τα θεωρητικά εργαλεία, μέσω των οποίων θα μπορούν να επηρεάζουν θετικά την οικονομική σκέψη και να συμβάλλουν στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας.
Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξερευνήσουν, μέσα από μία εκτενή μακροοικονομική ανάλυση, τους μηχανισμούς, τις προκλήσεις και τις δυναμικές που διαμορφώνουν την οικονομική μεγέθυνση και την οικονομική πολιτική. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κατανοήσουν τις κυρίαρχες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης, υπό το πρίσμα των σημαντικότερων σχολών οικονομικής σκέψης, με στόχο την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτόν, θα εξοικειωθούν με τα απαραίτητα εργαλεία και μεθοδολογία για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα εξετάσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική λήψη αποφάσεων από τους σχεδιαστές πολιτικής. 
Η συγκεκριμένη διεπιστημονική προσέγγιση, αφενός παρουσιάζει το πώς κοινωνικο-πολιτικοί παράγοντες, όπως οι θεσμοί, η κουλτούρα και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, αφετέρου επικεντρώνεται στη σημασία της ενσωμάτωσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της οικονομικής μεγέθυνσης.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ελεύθερους Επαγγελματίες/Επιχειρηματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη και Υπάλληλους Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, Στελέχη Πολιτικών Φορέων και Κομμάτων, Πολιτικούς Σύμβουλους, Κοινωνιολόγους και Οικονομολόγους

Με την εγγραφή στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ τα παρακάτω βιβλία:

 • Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Κυριακή Η. Καυκά, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάλυση (Foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ως το 2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η πολιτική οικονομία του μακροχρόνιου σχεδιασμού και της στρατηγικής ανάλυσης (Foresight), Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Γεώργιος Βασίλης, Άννα-Μαρία Κανζόλα, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Το παραγωγικό και επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία: 1990-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Παντελής Χ. Κωστής, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η σύνοδος των τριών κρίσεων, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση

 

Τα βιβλία αυτά, έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής σας ανέλιξης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Τα βιβλία δεν αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και δεν είναι υποχρεωτικά εγχειρίδιά μελέτης. Το επιμορφωτικό υλικό που καλύπτει το πρόγραμμα θα σας παρέχεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για κάθε διδακτική ενότητα.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Μεγέθυνση
 • Οικονομική Μεγέθυνση: Πηγές και Εξέλιξη της Θεωρίας
 • Βασικά Θεωρητικά και Μεθοδολογικά Εργαλεία στη Σύγχρονη Οικονομική Θεωρία
 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Οικονομική Πολιτική και Πρότυπα Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Διαμόρφωση και Λήψη Αποφάσεων στο Πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής
 • Οι Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Χάραξη Οικονομικής Πολιτικής
 • Στόχοι, Μέσα και Πολιτική Εφαρμογή
 • Ο Ρόλος της Θεσμικής και Πολιτισμικής Αλλαγής στην Οικονομική Μεγέθυνση
 • Δομικές Αλλαγές και η Συμβολή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
 • Η Ενσωμάτωση της Έννοιας της Επιχειρηματικότητας στην Οικονομική Μεγέθυνση
 • Επιχειρηματική Καινοτομία και Επιχειρηματική Δημιουργικότητα

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 280 238 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 93 79 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 265 225 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 238 202 € 224 190 € 210 179 € 196 167 €
Δόση 79 67 € 74 63 € 70 60 € 65 55 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry