Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων

Κατεύθυνση: Marketing και Πωλήσεις

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 8/11/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
6 Μήνες (237 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
9,8-10,16

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
6 Μήνες (237 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
9,8-10,16
Έναρξη Μαθημάτων
8/11/2021

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων» έχει ως σκοπό να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις βασικές τεχνικές του μάρκετινγκ, τα στάδια της έρευνας αγοράς, τον ορθό προγραμματισμό, την εφαρμογή και υλοποίηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ, την μεθοδολογία εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια τοπική ή ξένη αγορά, τις σύγχρονες μεθόδους του e-marketing, τις αποτελεσματικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων κ.λπ. Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις τεχνικές που συνθέτουν το πλούσιο φάσμα του μάρκετινγκ, καθώς επίσης να διαμορφώνει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πωλήσεων, αποκτώντας παράλληλα, επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στο τέλος, έχει τη δυνατότητα να μάθει να χρησιμοποιεί Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζει σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.


Το πρόγραμμα συνοδεύεται από 3 live streaming συναντήσεις στις θεματικές:
-Ο ρόλος του Μείγματος Μάρκετινγκ στην Δημιουργία της Στρατηγικής.
-Facebook Ads, Goodle Adwords, Google Analytics, με εισηγητή τον κ. Καμινάκη Κώστα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο Marketing and Communication και μεγάλη διδακτική και εργασιακή εμπειρία και
- Marketing και Πωλήσεις, με εισηγητή τον κ. Κόλλια Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας Κόλλιας είναι Σύμβουλος Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού Επιχειρήσεων από το 1992. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει Master in Business Administration από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.


(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οικονομική Ανάλυση
 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Μικροοικονομική Θεωρία
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Βασικά Στοιχεία Στατιστικής και Οικονομετρικής Ανάλυσης
 • Βασικές Έννοιες & Αρχές του Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή – Λήψη Αγοραστικής Απόφασης
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή – Τμηματοποίηση Αγοράς
 • Ερευνά ΜΚΤ
 • Σχέδιο ΜΚΤ
 • Προϊόν – Έννοια & Διακρίσεις
 • Προϊόν – Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Καινοτομία
 • Προϊόν – Στρατηγικές Προϊόντος
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πώς ξεκίνησε
 • Ένα Σύντομο Ιστορικό & Οργάνωση Θεμάτων
 • Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Μεγάλα Επιχειρηματικά Μοντέλα: B2C & B2B
 • Το Λιανικό Εμπόριο στην πράξη - Ανάλυση Βιωσιμότητας
 • Επιχειρηματικά Μοντέλα Λιανικού Εμπορίου
 • Ο Τομέας των Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο
 • Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο
 • Ο Σχεδιασμός της Διαδικασίας Πώλησης
 • Η Διαμόρφωση ενός Προγράμματος Πωλήσεων
 • Λειτουργίες & Στρατηγικές της Διαχείρισης των Πωλήσεων
 • Στόχοι και Δομή των Πωλήσεων
 • Οι Αλλαγές που Συντελούνται στην Επιχείρηση την Νέα Εποχή
 • Στρατηγικές Πρόσθετης Αξίας στη Νέα Οικονομία
 • Marketing Σχέσεων Δημιουργεί Αξία
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ - Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Το Σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση Ανταγωνιστών - Ανάλυση Πελατών
 • Στρατηγική Τμηματοποίησης - Στόχευσης - Τοποθέτησης
 • Στρατηγικές Διοίκησης Προϊόντος - Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων
 • Ανάλυση Πωλήσεων, Εξωτερικού Περιβάλλοντος και Ευκαιριών
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων μέσω Διαπραγμάτευσης
 • Οργάνωση του Τμήματος Πωλήσεων
 • Ο Ρόλος της Δημιουργικότητας στην Επιχειρηματική Διαδικασία
 • Έρευνα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Τεχνολογική Ανάπτυξη και Παραγωγή
 • Οι Ιδιαιτερότητες του Παγκόσμιου Περιβάλλοντος
 • Επιλογή Στρατηγικής Εισόδου σε μια Νέα Αγορά
 • Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προϊόν και Τιμή
 • Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προβολή και Διανομή
Μάθημα 8 Marketing και Πωλήσεις (Προαιρετική Live Streaming Συνάντηση)
Μάθημα 9 Ο Ρόλος του Μείγματος Μάρκετινγκ στην Δημιουργία της Στρατηγικής (Προαιρετική Live Streaming Συνάντηση)
Μάθημα 10 Facebook Ads, Goodle Adwords, Google Analytics (Προαιρετική Live Streaming Συνάντηση)
 • Τρόπος Λειτουργίας και Βασικά Εργαλεία Χειρισμού
 • Εξειδικευμένα Εργαλεία Χειρισμού
 • Εργασίες - Ενέργειες CRM
 • Καμπάνιες - Ευκαιρίες Πώλησης
 • Παραμετροποίηση
 • Μελέτη Περίπτωσης 1
 • Μελέτη Περίπτωσης 2
 • Μελέτη Περίπτωσης 3
 • Διαχείριση Επαφών – Υπάρχοντος και Δυνητικού Πελατολογίου
 • Διαχείριση Πόρων
 • Δραστηριότητες
 • Επιχειρησιακό Reporting CRM Eνεργειών
 • Μελέτη Περίπτωσης 1
 • Μελέτη Περίπτωσης 2
 • Μελέτη Περίπτωσης 3
 • Μελέτη Περίπτωσης 4
 • Διαχείριση Επαφών
 • Διαχείριση Ευκαιριών & Προσφορών
 • Δραστηριότητες Πωλητών & Προγράμματα Επισκέψεων
 • Μελέτη Περίπτωσης 1
 • Μελέτη Περίπτωσης 2
 • Μελέτη Περίπτωσης 3

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα
Φραγκουδακη Αλεξανδρα
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 7 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Testimonials

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1150 € 978 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 383 € 326 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 1090 € 927 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 978 € 831 € 920 € 782 € 863 € 734 € 805 € 684 €
Δόση 326 € 277 € 306 € 260 € 287 € 244 € 268 € 228 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα