Το Παραμύθι στην Εκπαίδευση: Δημιουργική Ανάγνωση, Κριτικός Εγγραμματισμός και Αξιοποίηση

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (400 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
9 Μήνες (400 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Νέα Μειωμένα Δίδακτρα: 750€ →  425€ 
Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 361€

Τα νέα δίδακτρα ισχύουν για αιτήσεις από 1/6/2021 και έπειτα.

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επανεκτίμηση του παραμυθιού και του μύθου ως σύγχρονων και αποτελεσματικών παιδαγωγικών και διδακτικών μέσων, τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν μεθοδικά και λειτουργικά, ώστε μέσα από τη δημιουργική ανάγνωσή τους να γίνει εφικτή η επανένταξη και η διδακτική αξιοποίησή τους στα πρόσφατα αναλυτικά προγράμματα και στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσα από τη σύγχρονη διεπιστημονική μελέτη (ψυχολογική, ψυχαναλυτική, παιδαγωγική, διδακτική, λαογραφική κ.λπ.) και ανάγνωση του νεοελληνικού λαϊκού παραμυθιού και γενικότερα του παραδοσιακού αφηγήματος και την κατανόησή του με τον δικό του «ποιητικό τρόπο», ώστε να μπορεί να προσεγγιστεί επιστημονικά, να διδαχθεί επαρκώς και να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

Παράλληλα, με επιλεγμένα κείμενα θα διευρυνθεί η γνώση των εκπαιδευομένων για το λαϊκό παραμύθι και τους παραδοσιακούς αφηγηματικούς τρόπους της λαϊκής σοφίας και θα επαναπροσδιοριστεί η θέση και η μελέτη της λαϊκής δημιουργίας στη νεοελληνική γραμματολογία. Με τον τρόπο αυτόν θα μελετηθεί μια ολόκληρη λογοτεχνική ιστορία προφορικής παράδοσης και δημιουργίας από τα παραμύθια, τους θρύλους και τους μύθους του λαού μας. Τα παραπάνω θα διερευνηθούν με παραδείγματα εφαρμογής από τα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, τη νεοελληνική λαϊκή μυθολογία και από τα αδιαμφισβήτητα ψυχολογικά, ψυχαναλυτικά και παιδαγωγικά συμφραζόμενά τους, τα οποία πέραν του ψυχαγωγικού χαρακτήρα τους, συμβάλουν οπωσδήποτε και στην προαγωγή και ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και γενικότερα της δημιουργικότητας. Παράλληλα όλα αυτά θα συνδεθούν μεθοδικά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για να αποτελέσουν πρακτικές ανάγνωσης και διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο, σε μια σχολική τάξη, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικό ακροατήριο, λέσχη ανάγνωσης, εργαστήριο δημιουργικής γραφής, δημόσια συζήτηση κ.ο.κ.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία ή ενδιαφέροντα

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος " Παραμύθι στην Εκπαίδευση:  Δημιουργική Ανάγνωση και Αξιοποίηση" εξασφαλίζει:  

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019) 
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ορισμός και Γνωρίσματα του Λαϊκού Παραμυθιού ως Λογοτεχνικού Είδους
 • Η Καταγωγή του Παραμυθιού: Γενετική και Μορφολογική Προσέγγιση
 • Η Ταξινόμηση του Παραμυθιού
 • Η Ιστορικογεωγραφική Μέθοδος
 • Η Δομική Ανάλυση
 • Η Εθνογραφική Μέθοδος
 • Η Διάδοση Του Παραμυθιού
 • Η Ελληνική Προφορική Παράδοση Και Το Λαϊκό Παραμύθι
 • Η Τέχνη Της Αφήγησης Του Λαϊκού Παραμυθιού
 • Λαϊκό Και Λόγιο Παραμύθι
 • Το Έντεχνο Παραμύθι Και Η Παιδική Λογοτεχνία
 • Οι Διαφορές Προφορικής Και Γραπτής Λογοτεχνίας Ως Προοπτικές Έρευνας Του Λογοτεχνικού Είδους
 • Η Παιδαγωγική και το Παραμύθι στο Σχολείο (19ος-21ος αιώνας)
 • Το Παραμύθι στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Το Παραμύθι στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου
 • Η «Μαγική Στάση» και το Παραμύθι. Η Προτίμηση του Μικρού Παιδιού στο Παραμύθι. Η Μετάβαση στην Παιδική Ηλικία με τη Βοήθεια του Παραμυθιού
 • Ο Φανταστικός Κόσμος και η Φυγή από την Πραγματικότητα. Οι Ψυχικές Ανάγκες του Παιδιού και το Παραμύθι
 • Απόψεις της Ψυχολογίας και της Ψυχανάλυσης για το Παραμύθι. Οι Απόψεις του Sigmund Freud και του Bruno M. Bettelheim για το Παραμύθι
 • Το Παραμύθι ως Μέσο Αγωγής
 • Η Διδασκαλία του Παραμυθιού. Μέθοδος και Μορφή Διδασκαλίας
 • Η Εκλογή των Διδακτικά και Παιδαγωγικά κατάλληλων Παραμυθιών. Κριτήρια Επιλογής Παραμυθιών
 • Το Παραμύθι σε Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης
 • Αφηγηματικές Τεχνικές: Θεωρία και Πράξη
 • Η Οργάνωση της Αφηγηματικής Παρουσίασης και η Νεοελληνική Παράδοση
 • Ο Συνδυασμός Αφήγησης και Εικονογράφησης
 • Το Λαϊκό Παραμύθι στη Λέσχη Ανάγνωσης και στο Εργαστήρι Λογοτεχνικής Δημιουργίας
 • Η Οργάνωση μιας Διδακτικής Παρουσίασης για το Νεοελληνικό Λαϊκό Παραμύθι
 • Τα Παραμύθια του Γ. Α. Μέγα
 • Η Λαογραφική και η Σχολική Συλλογή-Ανθολόγηση: Φιλολογικά και Επικοινωνιακά Δρώμενα
 • Οι Διαθέσιμες Συλλογές-Ανθολογήσεις Νεοελληνικού Λαϊκού Παραμυθιού
 • Η Δημιουργία μιας Παιδικής Ανθολογίας με Παραμύθια
 • Συνολική Θεώρηση της Νεοελληνικής Μυθολογίας
 • «Ποιον Ενδιαφέρει το Νεοελληνικό Λαϊκό Παραμύθι στον 21ο αιώνα;»: Απόπειρα Απάντησης, Απόπειρα Εργασίας
 • Το Παραμύθι ως Μέσο Κριτικού Εγγραμματισμού
 • Η Διέγερση της Δημιουργικής Φαντασίας του Παιδιού μέσω του Παραμυθιού
 • Διδάσκοντας το Παραμύθι ή Καθοδηγώντας τους Μαθητές στο Παιχνίδι της Ανακάλυψης Κρυφών Νοημάτων
 • Η Φεμινιστική Κριτική στα Λαϊκά Παραμύθια
 • Τα Παραμύθια ως Αφόρμηση Προβληματισμού και η Διδακτική Μεθοδολογική Προσέγγισή τους
 • Το Παραμύθι της Χιονάτης: Γυναικείες Αναπαραστάσεις ως Ενδείξεις της Ανδρικής Πολιτισμικής Ηγεμονίας
 • Πολιτισμική Παρέμβαση κατά τη Διδακτική Πράξη

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 500 425 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 125 106 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 475 404 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 425 361 € 400 340 € 375 319 € 350 298 €
Δόση 106 90 € 100 85 € 94 80 € 88 75 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μαλαφαντης Κωνσταντινος
Καθηγητής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 26 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Testimonials