Workplace Wellness (Ευεξία στον Εργασιακό Χώρο): Εργασιακές Δεξιότητες Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 12/2/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
2/2/2024
Εναρξη Μαθηματων:
12/2/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (125 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
2/2/2024
Εναρξη Μαθηματων:
12/2/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (125 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
12/2/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Workplace Wellness (Ευεξία στον Εργασιακό Χώρο): Εργασιακές Δεξιότητες" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε θέματα που αφορούν την προαγωγή της ευεξίας στον εργασιακό χώρο. Βασική επιδίωξη του προγράμματος αποτελεί η παρουσίαση τόσο του θεωρητικού επιστημονικού υποβάθρου όσο και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών σχετικά με την καλλιέργεια της ευεξίας σε διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια και εργασιακές συνθήκες.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες μία ολοκληρωμένη και επιστημονικά εμπεριστατωμένη κατάρτιση στο ζήτημα της ευεξίας στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με παγκόσμια και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα από τη σχετική βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι νεότερες και πλέον εμπεριστατωμένες θεωρίες γύρω από την εργασιακή ευεξία, την ψυχική ανθεκτικότητα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ευεξία. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ευεξίας στον χώρο εργασίας, ενώ θα ληφθούν υπόψη ποικίλες μεταβλητές, όπως το πολιτισμικό πλαίσιο, οι διακρίσεις, τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης, οι ψυχικές και σωματικές διαταραχές.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να συμβάλει έμπρακτα στην προσπάθεια προώθησης της ευεξίας στον εργασιακό χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για απόφοιτους σχολών κοινωνικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας με εξειδίκευση στο οργανωσιακό πλαίσιο και για όσους διατηρούν ένα επιστημονικό ενδιαφέρον για επίκαιρα φαινόμενα.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Βασικές Έννοιες/Ορισμοί
 • Ευεξία και Σωματική Άσκηση
 • Ευεξία και Ηγεσία
 • Ευεξία και Τηλεργασία
 • Ψυχική Ανθεκτικότητα στον Χώρο Εργασίας
 • Η Θεωρία του Αυτοκαθορισμού (Self-determination Theory) στον Χώρο Εργασίας
 • Εργασιακό Στρες
 • Εργασιακό Στρες και Τηλεργασία
 • Εργασιακό Στρες και Ηγεσία
 • Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας
 • Ηθική Παρενόχληση (mobbing) στον Χώρο Εργασίας
 • Διακρίσεις στον Χώρο Εργασίας
 • Διακρίσεις με βάση το Φύλο και τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό
 • Έκθεση σε Βία στον Χώρο Εργασίας
 • Ψυχικές Διαταραχές και Εργασία
 • Σωματική Επιβάρυνση και Εργασία
 • Επαγγελματική Εξουθένωση (professional burnout)
 • Ανεργία, Εξαρτήσεις και Ψυχική Υγεία
 • Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Ευεξίας
 • Διαδικτυακές Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Ευεξίας στον Χώρο Εργασίας
 • Ισορροπία Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
 • Διαχείριση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας
 • Ενίσχυση της Επικοινωνίας στο Χώρο Εργασίας
 • Συμπερίληψη και Ισότητα στο Χώρο Εργασίας
 • Ενσυνειδητότητα (mindfulness), Ευεξία και Εργασία

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 7/12/2023 έως και 7/01/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 80_81 κύκλο σπουδών από 30/10/2023 μέχρι και 06/12/2023 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 320 272 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 107 91 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 305 259 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 272 231 € 256 218 € 240 204 € 224 190 €
Δόση 91 77 € 86 73 € 80 68 € 75 64 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Αντωνιου Αλεξανδρος-Σταματιος
Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 28 μέρες για τη λήξη της Ειδκής Έκπτωσης