Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2015

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 29/10/2019

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
8 Μήνες (150 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
12,5

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
8 Μήνες (150 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
12,5
Έναρξη Μαθημάτων
29/10/2019

Εισαγωγή

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2015» αποσκοπεί στην απόκτηση, από τον εκπαιδευόμενο, ιδιαίτερα χρήσιμης γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με την Υγιεινή, την Ασφάλεια και την Ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεθοδολογία της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Ποιότητας των τροφίμων στα πλαίσια των προτύπων ISO22000 και ISO9001 και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα στην εταιρεία που επιθυμεί να εργαστεί ή ήδη εργάζεται. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα και σε άλλες εταιρείες τροφίμων ή να μετέχει στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας σε οποιαδήποτε εταιρεία τροφίμων.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Έννοιες της Ασφάλειας και της Ποιότητας
 • Βιολογικοί Κίνδυνοι - Τρόφιμα και Ανάπτυξη Παθογόνων Μικροοργανισμών
 • Βιολογικοί Κίνδυνοι - Παθογόνοι Μικροοργανισμοί: Χαρακτηριστικά τους, Παράγοντες Ανάπτυξης και Περιορισμού τους
 • Χημικοί Κίνδυνοι στα Τρόφιμα: Αναγνώριση, Προέλευση και Τρόποι Ελέγχου
 • Φυσικοί Κίνδυνοι στα Τρόφιμα: Αναγνώριση, Προέλευση και Τρόποι Ελέγχου)
 • Καταλληλότητα Κτιριακών Υποδομών και Ορθή Βιομηχανική Πρακτική
 • Επιλογή, Εκπαίδευση και Αξιολόγηση του Προσωπικού, Ορθή Υγιεινή Πρακτική
 • Προαπαιτούμενα για την Διασφάλιση της Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων κατά τον Χειρισμό τους
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος Προμηθευτών
 • Επιλογή Ομάδας HACCP. Περιγραφή Προιόντος. Διάγραμμα Ροής. Καταγραφή Πιθανών Κινδύνων
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας. Αναγνώριση Προληπτικών Μέτρων. Εντοπισμός CCP και OPRP. Καθορισμός Κρισίμων Ορίων CCP
 • Καθορισμός Τρόπου Παρακολούθησης CCP και OPRP και Διορθωτικές Ενέργειες. Επαλήθευση Συστημάτων HACCP
 • Case Study Συστήματος HACCP
 • Παράμετροι και Διαστάσεις Ποιότητας
 • Έλεγχος Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικής Διεργασίας (Quality Control & Statistical Process Control)
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Λειτουργία της Επιχείρησης (Total Quality Management)
 • Εργαλεία Συλλογής, Ταξινόμησης και Ανάλυσης Δεδομένων (Quality Tools)
 • Γενικές Απαιτήσεις, Έγγραφα και Αρχεία, ο Ρόλος της Διοίκησης και η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων
 • Πόροι (Δυναμικό, Υποδομή, Περιβάλλον Εργασίας): Διαχείριση και Διάθεσή τους
 • Προαπαιτούμενα, Ανάλυση Κινδύνων και Διαγράμματα Ροής
 • Αξιολόγηση Κινδύνων, Προληπτικά Μέτρα, Προαπαιτούμενα Προγράμματα, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και Διορθωτικές Ενέργειες
 • Επαλήθευση Συστήματος HACCP, Σύστημα Ιχνηλασιμότητας και Αξιολόγηση του ΣΔΑΤ
 • Η Δομή και Βασικές Αρχές και Έννοιες του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2000. Διοικητικές Απαιτήσεις, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
 • Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσων (CRM) και Προμηθειών (SRM)
 • Έλεγχος Παραγωγής και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων, Προληπτικές και Διορθωτικές Ενέργειες (Project Μanagement)
 • Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση(Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, Στοχοθεσία,Μέτρηση Ικανοποίησης και Συνεχή Βελτίωση (KAIZEN)
 • Θεσμικό Πλαίσιο και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
 • Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Διαδικασία Πιστοποίησης κατά ISO22000: 2005 και ISO9001: 2000
 • Περιπτωσιακές Μελέτες Πιστοποίησης

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Ζαμπετάκης Ιωάννης
Ζαμπετακης Ιωαννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 4 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Εάν είχατε υποβάλει την αίτησή σας από 4/6/2019 μέχρι και 2/9/2019 πατήστε το κουμπί του early entry για να δείτε πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα με έκπτωση 15% λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1330 € 1131 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 665 € 565 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 1260 € 1071 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 1197 € 1017 € 1131 € 961 € 1064 € 904 € 998 € 848 € 931 € 791 €
Δόση 599 € 509 € 565 € 480 € 532 € 452 € 499 € 424 € 466 € 396 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκτπωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα