Early Entry

Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 και ISO9001:2015

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
8 Μήνες (150 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
6

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
8 Μήνες (150 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
6

Εισαγωγή

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2015» αποσκοπεί στην απόκτηση, από τον εκπαιδευόμενο, ιδιαίτερα χρήσιμης γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με την Υγιεινή, την Ασφάλεια και την Ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεθοδολογία της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Ποιότητας των τροφίμων στα πλαίσια των προτύπων ISO22000 και ISO9001 και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα στην εταιρεία που επιθυμεί να εργαστεί ή ήδη εργάζεται. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα και σε άλλες εταιρείες τροφίμων ή να μετέχει στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας σε οποιαδήποτε εταιρεία τροφίμων.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Έννοιες της Ασφάλειας και της Ποιότητας
 • Βιολογικοί Κίνδυνοι - Τρόφιμα και Ανάπτυξη Παθογόνων Μικροοργανισμών
 • Βιολογικοί Κίνδυνοι - Παθογόνοι Μικροοργανισμοί: Χαρακτηριστικά τους, Παράγοντες Ανάπτυξης και Περιορισμού τους
 • Χημικοί Κίνδυνοι στα Τρόφιμα: Αναγνώριση, Προέλευση και Τρόποι Ελέγχου
 • Φυσικοί Κίνδυνοι στα Τρόφιμα: Αναγνώριση, Προέλευση και Τρόποι Ελέγχου)
 • Καταλληλότητα Κτιριακών Υποδομών και Ορθή Βιομηχανική Πρακτική
 • Επιλογή, Εκπαίδευση και Αξιολόγηση του Προσωπικού, Ορθή Υγιεινή Πρακτική
 • Προαπαιτούμενα για την Διασφάλιση της Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων κατά τον Χειρισμό τους
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος Προμηθευτών
 • Επιλογή Ομάδας HACCP. Περιγραφή Προιόντος. Διάγραμμα Ροής. Καταγραφή Πιθανών Κινδύνων
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας. Αναγνώριση Προληπτικών Μέτρων. Εντοπισμός CCP και OPRP. Καθορισμός Κρισίμων Ορίων CCP
 • Καθορισμός Τρόπου Παρακολούθησης CCP και OPRP και Διορθωτικές Ενέργειες. Επαλήθευση Συστημάτων HACCP
 • Case Study Συστήματος HACCP
 • Παράμετροι και Διαστάσεις Ποιότητας
 • Έλεγχος Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικής Διεργασίας (Quality Control & Statistical Process Control)
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Λειτουργία της Επιχείρησης (Total Quality Management)
 • Εργαλεία Συλλογής, Ταξινόμησης και Ανάλυσης Δεδομένων (Quality Tools)
 • Γενικές Απαιτήσεις, Έγγραφα και Αρχεία, ο Ρόλος της Διοίκησης και η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων
 • Πόροι (Δυναμικό, Υποδομή, Περιβάλλον Εργασίας): Διαχείριση και Διάθεσή τους
 • Προαπαιτούμενα, Ανάλυση Κινδύνων και Διαγράμματα Ροής
 • Αξιολόγηση Κινδύνων, Προληπτικά Μέτρα, Προαπαιτούμενα Προγράμματα, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και Διορθωτικές Ενέργειες
 • Επαλήθευση Συστήματος HACCP, Σύστημα Ιχνηλασιμότητας και Αξιολόγηση του ΣΔΑΤ
 • Η Δομή και Βασικές Αρχές και Έννοιες του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2000. Διοικητικές Απαιτήσεις, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
 • Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσων (CRM) και Προμηθειών (SRM)
 • Έλεγχος Παραγωγής και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων, Προληπτικές και Διορθωτικές Ενέργειες (Project Μanagement)
 • Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση(Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, Στοχοθεσία,Μέτρηση Ικανοποίησης και Συνεχή Βελτίωση (KAIZEN)
 • Θεσμικό Πλαίσιο και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
 • Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Διαδικασία Πιστοποίησης κατά ISO22000: 2005 και ISO9001: 2000
 • Περιπτωσιακές Μελέτες Πιστοποίησης

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Κωνσταντίνα Νασοπούλου
Κωνσταντινα Νασοπουλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ποιότητας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 67ο κύκλο σπουδών από 16/2/2021 μέχρι και 28/3/2021 ισχύει έκπτωση 10% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1330 1197 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 665 599 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 1260 1134 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 1197 1077 € 1131 1018 € 1064 958 € 998 898 € 931 838 €
Δόση 599 539 € 565 509 € 532 479 € 499 449 € 466 419 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα