Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000 & ISO9001

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (150 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
8 Μήνες (150 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000 & ISO9001» αποσκοπεί στην απόκτηση, από τον εκπαιδευόμενο, ιδιαίτερα χρήσιμης γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με την Υγιεινή, την Ασφάλεια και την Ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεθοδολογία της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Ποιότητας των τροφίμων στα πλαίσια των προτύπων ISO22000 και ISO9001 και θα είναι σε θέση να συμμετέχει στην ομάδα που εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα στην εταιρεία που επιθυμεί να εργαστεί ή ήδη εργάζεται.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Έννοιες της Ασφάλειας και της Ποιότητας
 • Βιολογικοί Κίνδυνοι - Τρόφιμα και Ανάπτυξη Παθογόνων Μικροοργανισμών
 • Βιολογικοί Κίνδυνοι - Παθογόνοι Μικροοργανισμοί: Χαρακτηριστικά τους, Παράγοντες Ανάπτυξης και Περιορισμού τους
 • Χημικοί Κίνδυνοι
 • Φυσικοί Κίνδυνοι
 • Καταλληλότητα Κτιριακών Υποδομών και Ορθή Βιομηχανική Πρακτική
 • Επιλογή, Εκπαίδευση και Αξιολόγηση του Προσωπικού, Ορθή Υγιεινή Πρακτική
 • Προαπαιτούμενα για την Διασφάλιση της Υγιεινής των Τροφίμων
 • Έλεγχος Προμηθευτών
 • Επιλογή ομάδας HACCP, Περιγραφή Προιόντος και Διαγράμματα Ροής
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας. Αναγνώριση Προληπτικών μέτρων. Εντοπισμός CCP και OPRP
 • Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων και του Τρόπου Παρακολούθησης τους. Διορθωτικές Ενέργειες, Τεκμηρίωση και Επαλήθευση του Σχεδίου HACCP
 • Περιπτωσιακή Μελέτη Βημάτων Ανάπτυξης Σχεδίου HACCP
 • Παράμετροι και Διαστάσεις Ποιότητας
 • Έλεγχος Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικής Διεργασίας (Quality Control & Statistical Process Control)
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Λειτουργία της Επιχείρησης (Total Quality Management)
 • Εργαλεία Συλλογής, Ταξινόμησης και Ανάλυσης Δεδομένων (Quality Tools)
 • Γενικές Απαιτήσεις, Ορισμοί, Ο Ρόλος της Διοίκησης
 • Πόροι: Δυναμικό, Υποδομή, Περιβάλλον Εργασίας
 • Προαπαιτούμενα, Ανάλυση Κινδύνων και Διαγράμματα Ροής
 • Αξιολόγηση Κινδύνων, Προληπτικά Μέτρα, Προαπαιτούμενα Προγράμματα, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και Διορθωτικές Ενέργειες
 • Επαλήθευση Συστήματος HACCP, Σύστημα Ιχνηλασιμότητας και Αξιολόγηση του ΣΔΑΤ
 • Η Δομή και Βασικές Αρχές και Έννοιες του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2015. Διοικητικές Απαιτήσεις, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
 • Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσων (CRM) και Προμηθειών (SRM)
 • Έλεγχος Παραγωγής και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων, Προληπτικές και Διορθωτικές Ενέργειες (Project Μanagement)
 • Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση(Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, Στοχοθεσία,Μέτρηση Ικανοποίησης και Συνεχή Βελτίωση (KAIZEN)
 • Θεσμικό Πλαίσιο και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
 • Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Διαδικασία Πιστοποίησης κατά ISO22000:2018
 • Πρότυπα και Πιστοποίηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Κωνσταντίνα Νασοπούλου
Κωνσταντινα Νασοπουλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ποιότητας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 26 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1330 1131 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 665 565 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 1260 1071 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 1131 961 € 1064 904 € 998 848 € 931 791 €
Δόση 565 480 € 532 452 € 499 424 € 466 396 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Testimonials