Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Νεο

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 26/10/2020

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
5 Μήνες (169 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
6,76

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
16/10/2020
Εναρξη Μαθηματων:
26/10/2020
Διαρκεια:
5 Μήνες (169 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
6,76
Έναρξη Μαθημάτων
26/10/2020

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος  είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τον Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή ως ρόλο και επάγγελμα συνδυαστικά σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο και να γνωρίσουν πως πρέπει να διαχειρίζονται ευαίσθητα θέματα που αφορούν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, κυρίως μετανάστες, πρόσφυγες και μειονοτικές ομάδες. Αναλυτικότερα κατά την διάρκεια του προγράμματος και μέσω των μαθημάτων αναλύεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά του διαπολιτισμικού μεσολαβητή και διαχωρίζεται από συναφείς όρους, παρουσιάζονται διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες μεταναστευτικής πολιτικής και σημαντικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για μετανάστες, πρόσφυγες, μειονοτικές και ευάλωτες ομάδες. Αναλύονται τύποι μετανάστευσης και νέα μοντέλα πολιτισμικής ταυτότητας-κουλτούρας. Παρουσιάζεται το νομικό-θεσμικό πλαίσιο σε ζητήματα διαμεσολάβησης και διαχείρισης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων με αναφορά στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη. Τέλος, σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με χώρους και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε ζητήματα μεταναστών, προσφύγων, μειονοτικών ομάδων μέσα από επτά βιωματικές πρακτικές εφαρμογές σε ζητήματα διαπολιτισμικής μεσολάβησης με στόχο την άμεση επαφή σε εφαρμοσμένη βάση.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους σχολών μεταλυκειακής εκπαίδευσης συναφούς αντικειμένου.

Απαιτείται Γνώση  Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου Β2

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Έννοια-Χαρακτηριστικά /Επάγγελμα του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή
 • Σύγχρονα Ζητήματα σε Επίπεδο Διαμεσολάβησης-Διαχείρισης
 • Αρχές Ασφαλούς Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
 • Διαπραγμάτευση-Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Πρακτικές Συνύπαρξης και Συνεργασίας «Διαφορετικών» Πληθυσμιακών Ομάδων Μετακινούμενων Πληθυσμών
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθήκες Μεταναστευτικής Πολιτικής-Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Πολιτικές για Πρόσφυγες
 • Μετακινήσεις Πληθυσμών-Διάσταση Μεταναστευτικού και Προσφυγικού Ζητήματος
 • Δημιουργώντας Σχέσεις Διαμεσολάβησης-Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση
 • Μοντέλα Ασφαλούς Ένταξης-Πολιτισμική Ταυτότητα-Κουλτούρα
 • Ευρωπαϊκές Καλές Πρακτικές σε Θέματα Ασφάλειας για Μετανάστες και Πρόσφυγες
 • Προφίλ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή
 • Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης στην Αγορά Εργασίας-Πολιτικές Απασχόλησης
 • Διεθνείς Συνεργασίες στα Πλαίσια Εθνικής Στρατηγικής Ζητημάτων Ένταξης
 • Πεδία Εξειδικευμένης Μεσολάβησης - Αιτούντες Ασύλου
 • Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές ως Κοινοτικοί Μεσολαβητές Εκπαίδευσης σε Ζητήματα Κοινωνικής Προστασίας και Ασφάλειας
 • Προκλήσεις Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης
 • Καλές Πρακτικές Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης στο Χώρο Εργασίας
 • Ο Ρόλος των ΜΜΕ στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση
 • Διαπολιτισμική Διοικητική Μεσολάβηση σε «Δυνητικές» Νέες Ευάλωτες Ομάδες
 • Διαπολιτισμική και Εξ Αποστάσεως Μεσολάβηση και Διερμηνεία - Αξιολόγηση
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
 • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε Ζητήματα Ασφαλούς Διαμεσολάβησης σε Μετανάστες-Πρόσφυγες-Μετακινούμενους Πληθυσμούς-Μειονότητες
 • Μελέτη Περίπτωσης σε Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών
 • Μελέτη Περίπτωσης σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση
 • Μελέτη Περίπτωσης σε Σχολική Μονάδα
 • Μελέτη Περίπτωσης σε Αστυνομικό Τμήμα
 • Μελέτη Περίπτωσης σε Κέντρο Φιλοξενίας
 • Μελέτη Περίπτωσης σε Νοσοκομείο με Ξενάγηση
 • Μελέτη Περίπτωσης σε Λιμάνι ως Τόπος Αποβίβασης Μεταναστών-Προσφύγων

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 64ο κύκλο σπουδών από 2/6/2020 μέχρι και 31/8/2020 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 550 € 468 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 183 € 156 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 520 € 442 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 495 € 421 € 468 € 398 € 440 € 374 € 413 € 351 € 385 € 327 €
Δόση 165 € 140 € 156 € 133 € 146 € 124 € 137 € 116 € 128 € 109 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Βλαχάδη Μαρία
Βλαχαδη Μαρια
Λέκτορας ΠΔ407 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο αντικείμενο Μεταναστευτική Πολιτική και Πολιτικές Διαχείρισης της Μεταναστευτικής-Προσφυγικής Κρίσης

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Λιόλιος Θεόδωρος
Λιολιος Θεοδωρος
Καθηγητής & Αν. Κοσμήτορας, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διευθυντής τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), Πρόεδρος & Διευθυντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ)

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 20 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου