Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 27/9/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
9 Μήνες (360 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
14,4

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
9 Μήνες (360 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
14,4
Έναρξη Μαθημάτων
27/9/2021

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς έως 30/08/21: 491€

Εισαγωγή

Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα των Φυσικών Επιστημών δεν μπορεί να περιορίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους δασκαλοκεντρικού χαρακτήρα, αλλά οφείλει να προάγει καινοτόμες μεθόδους, μαθητοκεντρικής στόχευσης, με απώτερο στόχο την ενίσχυση μιας βιωματικής πορείας μάθησης. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των εκπαιδευόμενων, που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν Φυσικές Επιστήμες, σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. 
Ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τα σύγχρονα ακαδημαϊκά δεδομένα και θα εξοικειωθεί με τις διδακτικές μεθοδολογικές στρατηγικές, όπως αυτές προτείνονται από τις Επιστήμες των Παιδαγωγικών, και ειδικότερα από το πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα ενισχύσει σημαντικά τις δεξιότητές του ως εκπαιδευτικού που διδάσκει ή επιθυμεί να διδάξει τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Το πρόγραμμα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους σημαντικά εφόδια τα οποία θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν ενδεδειγμένες καλές πρακτικές στο μαθησιακό περιβάλλον και συνθήκες που αφορούν τους δικούς τους μαθητές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους αντίστοιχων τμημάτων (όπως Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας) που επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για:
1. τους αποφοίτους παιδαγωγικών/καθηγητικών τμημάτων, αφού σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, της 29ης Ιανουαρίου 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης»), μοριοδοτούνται με δύο μονάδες  [«επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»].
2. τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ) αφού με βάση το Νόμο 4547 ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018, Άρθρο 24 («Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής») μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες [«Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες»].  

Απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Εξέλιξη των Ψυχολογικών και Παιδαγωγικών Θεωριών για τη Μάθηση
 • Ψυχολογικός και Κοινωνικός Εποικοδομισμός
 • Η Θεωρία του Vygotsky για την Αντίληψη και Ανάπτυξη των Επιστημονικών Εννοιών
 • Νοηματική Μάθηση - Η Θεωρία του Ausubel
 • Εποικοδομητική Μάθηση και Εναλλακτικές Ιδέες των Μαθητών
 • Εναλλακτικές Ιδέες των Μαθητών στη Φυσική
 • Εναλλακτικές Ιδέες των Μαθητών στη Χημεία
 • Εναλλακτικές Ιδέες των Μαθητών στη Βιολογία
 • Δασκαλοκεντρικές και Μαθητοκεντρικές Μέθοδοι
 • Μαθητοκεντρικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στη Διδασκαλία της Φυσικής
 • Μαθητοκεντρικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στη Διδασκαλία της Χημείας
 • Μαθητοκεντρικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στη Διδασκαλία της Βιολογίας
 • Η Σημασία της Εργαστηριακής Διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες
 • Εφαρμογές της Εργαστηριακής Διδασκαλίας
 • Στοιχεία και Δομή των Σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων στις Φυσικές Επιστήμες - Σκοποί και Στόχοι
 • Η Φυσική στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στα Σχολικά Εγχειρίδια
 • Η Χημεία στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στα Σχολικά Εγχειρίδια
 • Η Βιολογία στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στα Σχολικά Εγχειρίδια
 • Αξιολόγηση των Μαθητών και του Εκπαιδευτικού Έργου στις Φυσικές Επιστήμες
 • Μοντελοποίηση και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Εποικοδομητικές Διδακτικές Μέθοδοι και Εργαλεία στις Φυσικές Επιστήμες - Εννοιολογικοί Χάρτες
 • Οι Αναλογίες ως Εργαλείο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών
 • Η Αξιοποίηση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Η Διδασκαλία των Προβλημάτων στις Φυσικές Επιστήμες
 • Οι Φυσικές Επιστήμες στην Καθημερινή Ζωή
 • Διδακτικές Εφαρμογές Αξιοποίησης της Σύνδεσης των Φυσικών Επιστημών με την Καθημερινή Ζωή
 • Ο Ρόλος της Άτυπης Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Ο Ρόλος των ΤΠΕ στις Σύγχρονες Εξελίξεις της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 • Πολυμέσα και Παροχές των ΤΠΕ
 • Προσομοιώσεις και Εικονικά Εργαστήρια
 • Επιστημολογική Ενημερότητα, Μαθησιακά Περιβάλλοντα και Επιλογή Λογισμικών
 • Σχεδιασμός Μαθήματος Φυσικής
 • Σχεδιασμός Μαθήματος Χημείας
 • Σχεδιασμός Μαθήματος Βιολογίας
 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Σεναρίων Φυσικών Επιστημών με Αξιοποίηση ΤΠΕ

Κόστος Προγράμματος

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 30/8/2021 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry. Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε 10 μηνιαίες δόσεις. Συνολικές Εκπτώσεις έως -40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 68ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 9
Δίδακτρα (σε δόσεις) 680 578 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 170 145 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 645 548 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 578 491 € 544 462 € 510 434 € 476 405 €
Δόση 145 123 € 136 116 € 128 109 € 119 101 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Σκούλλος Μιχαήλ
Σκουλλος Μιχαηλ
Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής της Έδρας και Δικτύου UNESCO για την Διαχείριση & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο στο ΕΚΠΑ.

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Μήλιος Νεκτάριος
Μηλιος Νεκταριος
Χημικός, M.Ed., Ph.D.

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 33 μέρες για τη λήξη του Early Entry