Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Παιδαγωγικών & Ειδικής Αγωγής

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα για Διορισμούς & Προσλήψεις Εκπαιδευτικών σε Παιδαγωγικά και Ειδική Αγωγή

ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 60% ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
Ειδική έκπτωση για Εκπαιδευτικούς 

 

 

14,100+ εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα προγράμματα της κατεύθυνσης

To E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί αυτή την περίοδο τα παρακάτω εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικών τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές κ.ά) και αποφοίτους παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών. Τα παρακάτω προγράμματα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση για διορισμούς - προσλήψεις εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένες πληροφορίες ως προς τη μοριοδότηση υπάρχουν στη σελίδα του εκάστοτε προγράμματος.

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.