Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Παιδική Λογοτεχνία

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 27/9/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
10 Μήνες (395 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
15,8

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
10 Μήνες (395 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
15,8
Έναρξη Μαθημάτων
27/9/2021

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς έως 30/08/21: 542€

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος είναι να συνδυαστεί, και να διδαχθεί διεπιστημονικά, η ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία της ανάγνωσης με την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την προαγωγή της φιλαναγνωσίας παιδιών και ενηλίκων, με βάση τη μεθοδική αξιοποίηση κατάλληλα σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού. 
Η κατανόηση της λειτουργίας του μηχανισμού της ανάγνωσης και η σχέση της με την παιδική λογοτεχνία και τη φιλαναγνωσία θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις για τη σύνδεσή τους, με βάση τις πιο σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, καθώς και την κατανόηση στενά συνδεδεμένων ζητημάτων, όπως είναι η διερεύνηση και ανάλυση της συναισθηματικής πλευράς της ανάγνωσης, η συγκριτική και διαχρονική μελέτη των αναγνωστικών στάσεων, των αναγνωστικών προτιμήσεων και των αναγνωστικών συνηθειών των παιδιών και των εφήβων και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, είτε στο πλαίσιο του σχολείου και των σχολικών βιβλιοθηκών είτε των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων και σχετικών θεσμών (ανάπτυξη ηλικιακών προγραμμάτων φιλαναγνωσίας, διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση μαθητικών και λοιπών αναγνωστικών λεσχών σε σχολικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, κ.λπ.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ, καθώς και σε απόφοιτους σχολών μεταλυκειακής εκπαίδευσης συναφούς αντικειμένου.

Το Πρόγραμμα πληροί:

α. τις προϋποθέσεις του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση των αποφοίτων παιδαγωγικών/καθηγητικών Σχολών που επιθυμούν να διοριστούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές, καθώς και

β. τις προϋποθέσεις του νόμου 4547 (ΦΕΚ Α΄ 102/12.06.2018, Άρθρο  24) ως προς τη μοριοδότηση των υποψήφιων διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ) κ.λπ.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Σπουδαιότητα της Ανάγνωσης. Αλφαβητισμός
 • Ο Προσδιορισμός της Ανάγνωσης. Βασικές Γνωστικές Λειτουργίες που συνθέτουν την Ανάγνωση
 • Η Ανάγνωση στην Εκπαίδευση
 • Προφορικός Λόγος και Ανάγνωση
 • Η Νευροφυσιολογική Βάση της Ανάγνωσης. Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Οι Οφθαλμικές Κινήσεις
 • Η Νοημοσύνη
 • Η Αντίληψη και τα Χαρακτηριστικά των Γραμμάτων
 • Ο Ρόλος της Μνήμης στην Ανάγνωση. Η Ανάσυρση Πληροφοριών και Γνώσεων
 • Η Επίγνωση της Φωνολογικής Δομής της Γλώσσας και ο Ρόλος της στη Μάθηση της Ανάγνωσης
 • Η Μάθηση και Απόκτηση Γνώσεων από την Ανάγνωση Κειμένων
 • Πώς Συντελείται η Αναγνωστική Κατανόηση ενός Κειμένου
 • Κατανόηση, Μάθηση και Μνημονική Συγκράτηση Πληροφοριών
 • Αξιολόγηση της Ανάγνωσης και της Κατανόησης και Αντιμετώπιση των Αναγνωστικών Δυσκολιών στη Σχολική Τάξη
 • Διερεύνηση και Ανάλυση της Συναισθηματικής Πλευράς της Ανάγνωσης, Συγκριτική και Διαχρονική Μελέτη των Αναγνωστικών Στάσεων, Προτιμήσεων και Συνηθειών των Παιδιών και των Εφήβων
 • Ο Αναγνώστης. Τύποι Αναγνωστών. Το Αναγνωστικό Κίνητρο. Θεωρίες για την Ανάπτυξη και τη Διαμόρφωση του Αναγνώστη
 • Η Αναγνωστική Εξέλιξη του Ανθρώπου από τη Γέννηση έως την Ενηλικίωση. Αναγνωστικές Βαθμίδες και Αναγνωστικό Ενδιαφέρον
 • Η Αλληλεπίδραση ανάμεσα στο Κείμενο και στον Αναγνώστη. Η Πρόσληψη και η Ανταπόκριση στο Κείμενο
 • Κοινωνικοποίηση μέσω της Ανάγνωσης και Κοινωνικοποίηση για Ανάγνωση
 • Το Παιδί ως Μαθητής και Αναγνώστης. Ο Ρόλος της Οικογένειας. Η Αναγνωστική Διαπαιδαγώγηση στο Σχολείο
 • Ορισμός της Έννοιας «Φιλαναγνωσία». Ο Σκοπός και το Εκπαιδευτικό Ενδιαφέρον της Φιλαναγνωσίας. Η Ένταξη της Φιλαναγνωσίας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
 • Η Διδακτική της Λογοτεχνίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Προαγωγή της Φιλαναγνωσίας
 • Παράγοντες που Ενισχύουν την Προαγωγή και Ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας. Φιλαναγνωσία και Σχολική Ηλικία
 • Παιδαγωγικές Πρακτικές για την Προαγωγή και Ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας
 • Ο Ρόλος των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Προαγωγή και Ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας
 • Παιδική Λογοτεχνία ή Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους. Τα Είδη και η Θεματολογία της
 • Η Αξιοποίηση της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους στα Σχολικά Βιβλία και την Εκπαίδευση
 • Η Αναγνωστική Ικανότητα των Παιδιών και τα Αναγνωστικά Ενδιαφέροντά τους κατά Ηλικία
 • Το Παραμύθι και οι Μικρές Ιστορίες στις Πρώτες Βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Το Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο και η Αξιοποίησή του. Το Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων και η Αξιολόγησή του
 • Η Δημιουργική Διδακτική Προσέγγιση της Παιδικής Λογοτεχνίας με Σκοπό την Προαγωγή της Φιλαναγνωσίας
 • Οι Δύο Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας: Η Αισθητική-Λογοτεχνική και η Παιδαγωγική-Μορφωτική και ο Συνδυασμός τους
 • Η Ελληνική και η Ευρωπαική - Ξένη Παιδική Λογοτεχνία του 20ού Αιώνα: Οι Σημαντικότεροι Συγγραφείς και τα Έργα τους
 • Νεότερες Τάσεις και Εξελίξεις στην Παιδική Λογοτεχνία: Η Εικοσαετία 1970-1990
 • Η Καινούργια Θεματική και οι Σύγχρονοι Προβληματισμοί στην Παιδική Λογοτεχνία: Η Εικοσαετία 1990- 2010
 • Οι Σημαντικότεροι Σύγχρονοι Έλληνες και Ξένοι Συγγραφείς Παιδικής Λογοτεχνίας και τα Έργα τους
 • Η Πράξη της Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Διδακτικές Παρεμβάσεις για την Προαγωγή της Φιλαναγνωσίας
 • Διδακτικοί Σκοποί και Παιδαγωγικοί Στόχοι των Παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Οργάνωση Εκπαιδευτικών-Διδακτικών Παρεμβάσεων κατά Ηλικία και Σχολική Βαθμίδα. Φιλαναγνωστικές Τεχνικές
 • Η Στάση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προαγωγή της Φιλαναγνωσίας
 • Φιλαναγνωσία και Δημιουργική Γραφή
 • Κατηγορίες και Είδη Εκπαιδευτικού Υλικού για την Υποστήριξη της Προαγωγής και Ανάπτυξης της Φιλαναγνωσίας
 • Αναπτυξιακή και Παιδαγωγική Καταλληλότητα Εκπαιδευτικού Υλικού για την Προαγωγή της Φιλαναγνωσίας
 • Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Ανάγνωση και τη Φιλαναγνωσία
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Διδακτικών Στρατηγικών, Εφαρμογών και Εκπαιδευτικού Υλικού για την Ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας
 • Σχεδιασμός, Παραγωγή και Αξιολόγηση Έντυπου Πειραματικού Υλικού για την Ανάγνωση και τη Φιλαναγνωσία

Κόστος Προγράμματος

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 30/8/2021 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry. Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε 10 μηνιαίες δόσεις. Συνολικές Εκπτώσεις έως -40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 68ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 10
Δίδακτρα (σε δόσεις) 750 638 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 188 160 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 710 604 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 638 542 € 600 510 € 563 479 € 525 446 €
Δόση 160 136 € 150 128 € 141 120 € 132 112 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μαλαφαντης Κωνσταντινος
Καθηγητής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Νίκα Βασιλική
Νικα Βασιλικη
Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
Εκπαιδευτής/Συγγραφέας

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 33 μέρες για τη λήξη του Early Entry