Branding and Rebranding

Κατεύθυνση: Marketing και Πωλήσεις

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (70 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (70 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Branding and Rebranding" είναι η πλήρης κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στο αντικείμενο του Branding και Rebranding ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας σε Online επίπεδο. Μέσω της δημιουργίας του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου, σε συνδυασμό με την πρακτική προσέγγιση, παρέχεται πλήρης εκπαίδευση αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού, τη διαδικασία επιλογής της ορθής στρατηγικής και τα βήματα υλοποίησης ενός Πλάνου Στρατηγικής Branding για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις αρχές του επιτυχημένου Branding και Rebranding και θα κατανοήσουν τους τρόπους και τα εργαλεία ανάλυσης του ανταγωνισμού, προκειμένου να οδηγηθούν στη βέλτιστη στόχευση του κατάλληλου κοινού και τη δημιουργία ενός μοναδικού Brand Personality. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της επιλογής του ονόματος ενός Brand και στον σχεδιασμό της οπτικής του ταυτότητας. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά ο τρόπος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης ενός Πλάνου Στρατηγικής Βranding προσανατολισμένο στην ανάπτυξη μίας μοναδικής σχέσης με το κοινό. Θα εξεταστούν, επιπλέον, τα βασικά στοιχεία οικοδόμησης ενός Brand, ο τρόπος αξιοποίησης των Μιμιδίων και θα αναλυθούν οι εναλλακτικές στρατηγικές δράσης, με ειδική αναφορά στο ζήτημα του Rebranding. Έμφαση θα δοθεί σε εργαλεία και τεχνικές που εφαρμόζονται σε online επίπεδο. Στα πλαίσια των νέων προκλήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του σύγχρονου διαδικτυακού περιβάλλοντος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν εξοικείωση με τις διαδικασίες βελτιστοποίησης του Customer Experience και επίτευξης Engagement, καθώς και με τους τρόπους αξιοποίησης του Storytelling και του Copywriting. Ειδική εστίαση θα υπάρξει στους τρόπους μέτρησης της Οnline απόδοσης ενός Brand σε πρακτικό επίπεδο και της διαδικασίας αναγνώρισης των απαιτούμενων ενεργειών αναπροσαρμογής ενός πλάνου Branding.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη και συμβούλους μάρκετινγκ, στελέχη διαφήμισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων καθώς και σε επαγγελματίες που προέρχονται από άλλους κλάδους της οικονομίας.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Αρχές Επιτυχημένου Branding και Rebranding - Ανάλυση Ανταγωνισμού και Κοινού Στόχευσης
 • Δημιουργία Μοναδικής Brand Personality: Προσωπικότητα, Αξίες, Επιλογή Ονόματος και Οπτική Ταυτότητα
 • Σχεδιασμός Πλάνου Στρατηγικής Branding και Ανάπτυξη Μοναδικής Σχέσης με το Κοινό
 • Μέτρηση Απόδοσης Branding στην Πράξη και Διορθωτικές Ενέργειες
 • Από το Κτίσιμο ενός Brand στη Σπουδαιότητα των Μιμιδίων (Memes)
 • Οικοδόμηση ενός Brand
 • Στρατηγικές Διαχείρισης ενός Brand κατά Dr. Al Ries και Dr. Jack Trout
 • Οι κατά τους Al & Laura Ries - 22 Αμετάτρεπτοι Νόμοι του Branding
 • Δημιουργικές Στρατηγικές Rebranding
 • Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Ιδιαιτερότητες του Online Περιβάλλοντος
 • Branding, Online Customer Experience and Engagement
 • Branding and Rebranding στα Social Media
 • Storytelling και Copywriting
 • Μέτρηση της Online Απόδοσης του Brand

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 340 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 133 113 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 340 289 € 320 272 € 300 255 € 280 238 €
Δόση 113 96 € 106 90 € 100 85 € 93 79 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Σαμαντά Ειρήνη
Σαμαντα Ειρηνη
Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου "Μάρκετινγκ & Έρευνα Αγοράς", Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Τσάρας Βασίλειος
Τσαρας Βασιλειος
Eπιχειρηματίας & αναπτυξιακός καθοδηγητής (Coach) επί θεμάτων επιχειρησιακής στρατηγικής & μάρκετινγκ, Οικονομολόγος, MA, BSc., Economics, PGDip, Public Finance, PhD (ABD), Agricultural Economics.
Καμινάκης Κωνσταντίνος
Καμινακης Κωνσταντινος
Διδάκτωρ Μάρκετινγκ
Στυψιανού Κυριακή
Στυψιανου Κυριακη
Digital Marketing Expert, Facebook Lead Trainer
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry