Sustainable Finance

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (75 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (75 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Sustainable Finance" είναι η παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων αναφορικά με τις στρατηγικές της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας. Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα εμβαθύνουν σε θέματα βιωσιμότητας, κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικά, Βιώσιμα και Κυβερνητικά), καθώς και στους τρόπους εφαρμογής αυτών εντός μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταβληθεί ο χρηματοοικονομικός τομέας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και θα κατανοήσουν τον ρόλο που έχει η οικονομική βιωσιμότητα στις διεθνείς αγορές. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των επιχειρησιακών μοντέλων και προϊόντων χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις «Green Bond Market», δηλαδή τις αγορές «Πράσινων Ομολόγων», τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Επίσης το πρόγραμμα θα εστιάσει και στις «Green Loan Market», δηλαδή τις αγορές «πράσινων δανείων», οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση και υποστήριξη της περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, θα διερευνηθούν στρατηγικές και θα αναλυθούν παραδείγματα προγραμμάτων «Green Bond», δηλαδή των «πράσινων ομολόγων». Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και οι νέες ευκαιρίες που αυτή προσφέρει στον επιχειρησιακό τομέα μακροπρόθεσμα. Στόχος είναι η δημιουργία μίας πιο βιώσιμης συνείδησης στους/στις εκπαιδευόμενους/-ες και στους οργανισμούς που αυτοί αντιπροσωπεύουν.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής οικονομικών κατευθύνσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε μεσαία διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να εφαρμόσουν βιώσιμες στρατηγικές στον επαγγελματικό τους χώρο και σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να οδηγήσουν την επιχείρησή τους σε πιο βιώσιμες επιλογές.

Με την εγγραφή στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ τα παρακάτω βιβλία:

 • Αποτίμηση και διεθνής συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προβλεπτική εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 2000-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Κυριακή Η. Καυκά, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάλυση (Foresight) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ως το 2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η πολιτική οικονομία του μακροχρόνιου σχεδιασμού και της στρατηγικής ανάλυσης (Foresight), Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Γεώργιος Βασίλης, Άννα-Μαρία Κανζόλα, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Το παραγωγικό και επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία: 1990-2035, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Παντελής Χ. Κωστής, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η σύνοδος των τριών κρίσεων, Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Εκδόσεις Παπαζήση

Τα βιβλία αυτά, έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής σας ανέλιξης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Τα βιβλία δεν αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και δεν είναι υποχρεωτικά εγχειρίδιά μελέτης. Το επιμορφωτικό υλικό που καλύπτει το πρόγραμμα θα σας παρέχεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για κάθε διδακτική ενότητα.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η βιωσιμότητα (Sustainability)
 • Τι είναι η Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα (Sustainable Finance)
 • Τι είναι ESG (Environmental, Social and corporate Governance)
 • Οι προκλήσεις της Χρηματοοικονομικής Βιωσιμότητας
 • Οι 5 πυλώνες της Χρηματοοικονομικής Βιωσιμότητας
 • Διεθνείς Αγορές και Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα
 • Θεσμικό πλαίσιο: Πολιτικές και Περιορισμοί
 • Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα
 • Υιοθετώντας τη Βιωσιμότητα στους Οργανισμούς και τα Οικονομικά Συστήματα
 • Το Όραμα των Επιχειρήσεων
 • Βιώσιμα Οικονομικά Προϊόντα
 • The Green Bond Market
 • The Green Loan Market
 • Επιτυχημένες Στρατηγικές Χρηματοοικονομικής Βιωσιμότητας
 • Παραδείγματα Green Bond Projects

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 430 366 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 143 122 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 408 347 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 366 311 € 344 292 € 323 275 € 301 256 €
Δόση 122 104 € 114 97 € 107 91 € 100 85 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry