Growth Hacking Marketing

Κατεύθυνση: Marketing και Πωλήσεις

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (240 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
6 Μήνες (240 ώρες)

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος Growth Hacking Marketing είναι να δημιουργήσει ένα συναρπαστικό μοντέλο διασταύρωσης του μάρκετινγκ και του ψηφιακού κόσμου. Απευθυνόμενο ειδικότερα σε στελέχη μάρκετινγκ, επιχειρεί να τους υποδείξει τον τρόπο να ηγηθούν στην ψηφιακή εποχή, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται ο ρόλος του συμβούλου μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν σήμερα.  Οι τάσεις αυτές αφορούν  τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για ανάλυση, τη διαχείριση καμπάνιας, τη διαχείριση περιεχομένου, τη διαχείριση σχέσεων πελατών, τη διαχείριση πηγών μάρκετινγκ. Οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία είναι, μεταξύ άλλων, ψηφιακή μόχλευση - ταχύτητα, κλίμακα, προσαρμοστικότητα και ακρίβεια σε πολλές από τις διαδικασίες μιας διοικητικής υποστήριξης (back-office). Στο πρόγραμμα αναδεικνύεται, επίσης, η σημασία της προγραμματικής διαφήμισης, με την οποία αυτοματοποιούνται όλες οι διαδικασίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Αrtificial Intelligence και Machine Learning.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη και συμβούλους μάρκετινγκ, στελέχη διαφήμισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων καθώς και σε επαγγελματίες που προέρχονται  από άλλους κλάδους της οικονομίας.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Σε ποιους απευθύνεται το Hacking Marketing
 • Οι Βασικές Τεχνικές του Hacking Marketing
 • Εργαλεία και Μοντέλα Στρατηγικής
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Customer Development
 • Customer Retention
 • Behavioural Psychology
 • Content Marketing - Affiliate Marketing - Personalization
 • Mobile Marketing - Copywriting - Artificial Intelligence - Augmented and Virtual Reality
 • Email Platforms - Β2Β Platforms
 • Ratings and Review Sites - TripAdvisor / Αντιμετώπιση Fake Reviews and Haters - YouTube and Advertising
 • Προγραμματισμός Πλάνου Εκστρατείας Social Media - Omnichannel Marketing
 • Έρευνα και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς των Χρηστών - Google Keywords Planner - Google Pagespeed Insights - Trends
 • Βήμα προς Βήμα δημιουργία On-Line διαφημίσεων: Google Ads
 • Βήμα προς Βήμα δημιουργία On-Line διαφημίσεων: Facebooks Ads - Διαχείριση Κοινότητας: Αλληλεπίδραση με τους Χρήστες και Διαχείριση Αρνητικών Σχολίων - Bots
 • Το Facebook E-Store και η Λειτουργία του - Facebook Insights and Pixel - LinkedIn - Instagram and Influencers
 • Παρακολούθηση Διαφημίσεων, Επισκεψιμότητας και αποφάσεις Αναθεώρησης: Google Analytics και Λογισμικά Εποπτείας Εκστρατειών
 • Πώς τα Τεχνικά Εργαλεία εξυπηρετούν τις Υπηρεσίες Hacking Marketing
 • HTML5 Basics
 • Κείμενο και Πίνακες σε Html Σελίδες
 • Ενσωμάτωση Multimedia σε Html Σελίδες και Html Canvas
 • CSS3, Flexbox και CSS Grid System
 • Δημιουργία Templates με τη Βοήθεια της Html5
 • Τεχνική Διαμόρφωσης Προϊόντος (Μarket Fit)
 • Tεχνική Στόχευσης Κοινού
 • Τεχνική Διάδοσης μηνύματος (Viral Marketing)
 • Tεχνική Διατήρησης - Ενδυνάμωσης Πελατών
 • Σχεδιασμός του e-commerce Site
 • Συγγραφή του κώδικα για το e-commerce Site
 • Security Debugging και Uploading του e-commerce Website
 • Εισαγωγή στο Web και στα Websites
 • Κανόνες Χρηστικότητας ενός Website
 • Προεργασία πριν την Kατασκευή Iστοσελίδας
 • jQuery
 • JavaScript Animation και Data Analysis
 • JavaScript Games
 • Πρακτική
 • Παράδειγμα Οργάνωσης Καμπάνιας
 • Παράδειγμα Ελέγχου Αποτελεσμάτων
 • Παράδειγμα Έρευσης Κοινού
 • Φτιάξε την Δική σου Στρατηγική

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 650 553 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 163 139 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 620 527 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 553 470 € 520 442 € 488 415 € 455 387 €
Δόση 139 118 € 130 111 € 122 104 € 114 97 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Σαμαντά Ειρήνη
Σαμαντα Ειρηνη
Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου "Μάρκετινγκ & Έρευνα Αγοράς", Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.