B2B Marketing & Sales

Κατεύθυνση: Marketing και Πωλήσεις

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (120 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (120 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος ''B2B Marketing & Sales'' είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το αντικείμενο του μάρκετινγκ βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών (Business to Business Marketing & Sales), ένα αυστηρά εξειδικευμένο πεδίο εφαρμογής του μάρκετινγκ και των πωλήσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες. 
Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά, θα προσδιοριστούν τα στρατηγικά χαρακτηριστικά βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των αγοραστών, οι βασικές αρχές, τεχνικές και ειδικές εφαρμογές του βιομηχανικού μάρκετινγκ που σχετίζεται με εμπορικές δράσεις διεπιχειρησιακών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα από διαφορετικούς διαύλους και διαδικασίες, τόσο προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσο και προς την κεντρική κυβέρνηση (Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ένοπλες δυνάμεις), καθώς και άλλους δημόσιους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια του προγράμματος, επιχειρείται η εμβάθυνση των συμμετεχόντων/ουσών στο περιεχόμενο και στις ιδιαιτερότητες της έρευνας αγοράς στο πεδίο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών (B2B), καθώς και στη μελέτη της συμπεριφοράς βιομηχανικών καταναλωτών, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιούν αποτελεσματικά προγράμματα Β2Β μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό B2B πωλήσεων, καθώς θα επισημανθούν οι διαφορές μεταξύ E-Marketing, Digital Marketing και E-Commerce, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί και η τάση που παρατηρείται για εξατομίκευση της επωνυμίας (Βrand Personalization). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν επιπλέον εργαλεία «χρηστικής αξίας» έχοντας λάβει όλες τις βασικές και επίκαιρες γνώσεις γύρω από τη θεωρία και την πρακτική του μάρκετινγκ και των πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σε απόφοιτους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασίας το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες του Μάρκετινγκ
 • Κύρια Χαρακτηριστικά των Αγορών Β2Β
 • Η Αγοραστική Διαδικασία στις Διεπιχειρησιακές Συναλλαγές (Β2Β)
 • Ο Πυρήνας της Στρατηγικής Μάρκετινγκ (STP Model)
 • Το Μείγμα Β2Β Μάρκετινγκ
 • Δέσμες Αποφάσεων Μείγματος Β2Β Μάρκετινγκ
 • Στρατηγικές Ανάπτυξης στις Βιομηχανικές Αγορές
 • Πώς οι B2B Αποφάσεις επηρεάζονται από την Κρίση του Κορωνοϊού και την Ενεργειακή Κρίση
 • Η Διαδικασία Πωλήσεων Β2Β
 • Ειδικά Θέματα Β2Β Πωλήσεων
 • Εισαγωγή στο Digital Marketing
 • «Εργαλεία» και Μορφές Digital Marketing στις Διεπιχειρησιακές Συναλλαγές (Β2Β)
 • Η Έρευνα Αγοράς στο Πεδίο του Β2Β Μάρκετινγκ
 • Η Ερευνητική Μεθοδολογία στις Β2Β Αγορές
 • Εισαγωγή στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
 • Αναλυτικά Εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Αποτελεσματικού Προγράμματος Β2Β Μάρκετινγκ
 • Ψηφιοποίηση των Β2Β Πωλήσεων
 • Εξατομίκευση της Επωνυμίας (Βrand Personalization)
 • Μελέτη Περίπτωσης: Πώς να επιτύχεις Πωλήσεις σε μία Οικονομία Μίμησης
 • Μελέτη Περίπτωσης: Συν-δημιουργώντας Μοναδική Αξία με τους Πελάτες. Το Μέλλον του Ανταγωνισμού
 • Μελέτη Περίπτωσης: Inside the Mind of the B2B Customer
 • Mελέτη Περίπτωσης: Η 8η Συνήθεια
 • Mελέτη Περίπτωσης: Η Περίπτωση της Rainwear

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 470 400 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 157 133 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 446 379 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 400 340 € 376 320 € 353 300 € 329 280 €
Δόση 133 113 € 126 107 € 118 100 € 110 94 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Σαμαντά Ειρήνη
Σαμαντα Ειρηνη
Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου "Μάρκετινγκ & Έρευνα Αγοράς", Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Καζάζης Νίκος
Καζαζης Νικος
Οικονομολόγος – Επαγγελματίας του Μάρκετινγκ – Εκπαιδευτής Στελεχών Επιχειρήσεων
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry