Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Eκτίμηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της χώρας σε σχέση με το τι ίσχυε πριν τις μεγάλες συνέπειες της πανδημίας του Covid-19.

 

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του  Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής)
Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών
 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 11 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα

 

 

 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα

 

 

 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 17 έως 23 Μαΐου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα

 

 

 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 10 έως 16 Μαΐου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα

 

 

 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 3 έως 9 Μαΐου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα

 

 

 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 26 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα

 

 

 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 12-18 Απριλίου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα

 

 

 

Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 5-11 Απριλίου 2021

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής) Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Δείτε Περισσότερα