Εργασιακές Δεξιότητες & Δεξιότητες Διοίκησης

Η κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει προγράμματα που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την έρευνα του Political Economy of Greece up to 2030. Τα προγράμματα αυτά θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να διαμορφώσει ένα δικό του μοντέλο ηγεσίας και να αποκτήσει τη διορατικότητα που απαιτεί ο κόσμος των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τη δεξιότητα της προσαρμοστικότητας καθώς και τις επαγγελματικές τεχνικές της επικοινωνίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό θα διαμορφωθεί έως το 2030.


Ενίσχυση Δεξιοτήτων Συνεργατικότητας στο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον
Επαγγελματικές Δεξιότητες για Ασφαλιστικούς ΠράκτορεςDigital Leadership ως Εργαλείο Διοίκησης: Δεξιότητες Διοίκησης 
Διοίκηση και Σχεδιασμός του Μέλλοντος (Foresight): Στρατηγική και Αβεβαιότητα
Διοίκηση και Σχεδιασμός του Μέλλοντος (Foresight): Στρατηγική και Αβεβαιότητα Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες Οργανωσιακή Ευελιξία και Προσαρμογή στον Εργασιακό Χώρο: Εργασιακές ΔεξιότητεςΓνωστικές Επαγγελματικές Δεξιότητες
Διαπροσωπικές Δεξιότητες στο Εργασιακό Περιβάλλον Project Management Tool Kit Δεξιότητες ΑυτοηγεσίαςΑνάπτυξη και Βελτίωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων