Εργασιακές Δεξιότητες & Δεξιότητες Διοίκησης

Η κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει προγράμματα που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την έρευνα του Political Economy of Greece up to 2030. Τα προγράμματα αυτά θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να διαμορφώσει ένα δικό του μοντέλο ηγεσίας και να αποκτήσει τη διορατικότητα που απαιτεί ο κόσμος των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τη δεξιότητα της προσαρμοστικότητας καθώς και τις επαγγελματικές τεχνικές της επικοινωνίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό θα διαμορφωθεί έως το 2030.

Digital Leadership ως Εργαλείο Διοίκησης: Δεξιότητες Διοίκησης Διοίκηση και Σχεδιασμός του Μέλλοντος, Εισαγωγή στην Έννοια του Foresight: Δεξιότητες ΔιοίκησηςΣτρατηγική Πρόβλεψης, Προχωρημένο Foresight: Δεξιότητες ΔιοίκησηςΕσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες
Οργανωσιακή Ευελιξία και Προσαρμογή στον Εργασιακό Χώρο: Εργασιακές ΔεξιότητεςΓνωστικές Επαγγελματικές ΔεξιότητεςΔιαπροσωπικές Δεξιότητες στο Εργασιακό ΠεριβάλλονProject Management Tool Kit
Δεξιότητες ΑυτοηγεσίαςΑνάπτυξη και Βελτίωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων