Πωλήσεις

Η κατεύθυνση των πωλήσεων εξετάζει, μέσα από κατάλληλα προγράμματα, διαφορετικές τεχνικές πωλήσεων για τον κάθε κλάδο και προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στους εκπαιδευόμενους με σκοπό την εξέλιξη τους στην αγορά εργασίας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί έως το 2030.


Πωλητής Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Ανάπτυξη Πωλήσεων με Χρήση Growth Hacking MarketingB2B Marketing & Sales
Telemarketing: Αποτελεσματικές Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών Retail Expert: The Power of Selling Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών
Marekting και Τεχνικές Πωλήσεων