Τουριστικά

Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο.

4,250+ εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα προγράμματα της κατεύθυνσης